Master Leren & Innoveren
15.4K views | +4 today
Follow
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Aankondiging - Masterclass "ICT-rijk onderwijs in de klas"

Aankondiging - Masterclass "ICT-rijk onderwijs in de klas" | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
ICT-rijk onderwijs is geen nouveauté, in Nederland zijn we er al minstens 20 jaar mee bezig, ruwweg vanaf het moment dat het Internet voor het grote publike toegankelijk werd. Bij de inzet van ICT is het belangrijk onderscheid te maken tussen de manier waarop dat gebeurt. De meeste docenten proberen eerst activiteiten die ze toch al deden nu met behulp van ICT uit te voeren. Schoolborden zijn er al zolang er scholen zijn, de moderne variant daarop zijn Smart boards. Kopietjes met instructies voor een practicumproef kennen we allemaal, nu kun je die aanbieden als computerbestand (tekst, presentatie, ...). Ofschoon er hier iets verandert, is er geen sprake van een fundamenteel soort vernieuwing, is er geen sprake van een innovatie van het onderwijs. Dit soort vernieuwing wordt daarom substitutie genoemd. Er is niks mis mee als manier om te wennen aan de inzet van ICT. Anders wordt het als we in substitutie zouden blijven steken. Transformatie zou de volgende stap moeten zijn, waarin er in meer fundamentele zin iets verandert. Omdat transformaties dieper ingrijpen vergen zij een herontwerp van het onderwijs. Zo'n herontwerp komt alleen goed van de grond als we ons realiseren dat onderwijs, alle onderwijs, de resultante is van een ontwerpproces, ook al heeft dat proces al heel lang geleden plaatsgevonden, door anderen dan degenen die nu aan het onderwijs uitvoering geven. Met andere woorden, zonder besef van het ontwerpkarakter van onderwijs geen herontwerp; en zonder herontwerp geen onderwijsinnovatie. Dat is het Leitmotiv van deze masterclass en MOOC. We kiezen nadrukkelijk de invalshoek van het onderwijsontwerp om tot zinvol en innovatief gebruik van ICT in het onderwijs te komen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Athabasca University Press - Teaching Crowds: Learning and Social Media

Athabasca University Press - Teaching Crowds: Learning and Social Media | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In Teaching Crowds, Dron and Anderson introduce a new model for understanding and exploiting the pedagogical potential of Web-based technologies, one that rests on connections — on networks and collectives — rather than on separations. Recognizing that online learning both demands and affords new models of teaching and learning, the authors show how learners can engage with social media platforms to create an unbounded field of emergent connections. These connections empower learners, allowing them to draw from one another’s expertise to formulate and fulfill their own educational goals. In an increasingly networked world, developing such skills will, they argue, better prepare students to become self-directed, lifelong learners.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Mindshifting en het geven van feedback « E-PeerFeedback & Reflectie

Mindshifting en het geven van feedback « E-PeerFeedback & Reflectie | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Eind 2013 heeft Robert-Jan Simons zijn afscheidsrede uitgesproken. De rede gaat over mindshifting en het veranderen van mindsets. Robert-Jan benoemt drie mindsets van de mind, waaronder het belang van feedback geven en ontvangen. Hij verwijst hiervoor naar het proefschrift van Lia Voerman. In het onderzoek van Lia Voerman (Voerman, Meijer, Korthagen & Simons, 2012) bleek dat bij het geven van feedback enkele mindsets een rol spelen. Docenten Voortgezet Onderwijs bleken weinig feedback te geven. Docenten gaven zo weinig (goede) feedback omdat ze niet wisten hoe belangrijk dit was, omdat ze niet wisten hoe ze dit moesten doen in grote klassen en omdat ze dachten dat feedback alleen na een toets kan worden gegeven. Kan de mindset van deze docenten veranderd worden, zodat ze meer (goede) feedback gaan geven?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Lerenden peer feedback leren geven | Wilfred Rubens

Lerenden peer feedback leren geven | Wilfred Rubens | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Peer feedback is een krachtige leeractiviteit. Ook -of misschien juist- voor degene die feedback geeft. Toch worstelen opleidingen met het gebruik van peer feedback. Hoe kun je dit bevorderen?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem

De Tweede Kamer heeft de Onderwijsraad gevraagd na te gaan wat de invloed is geweest van de commissie-Dijsselbloem op de onderwijspolitiek (deze commissie deed in 2007-2008 onderzoek naar de totstandkoming van onderwijsvernieuwingen). Ook is gevraagd of de terugblik aanleiding geeft om het huidige onderwijsbeleid te veranderen.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Hersenwerk
Scoop.it!

Kennis over het brein verhoogt motivatie bij studenten

Kennis over het brein verhoogt motivatie bij studenten | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In onderstaande video vertelt Dr. Sanne Dekker op eenvoudige wijze wat de nieuwe inzichten zijn uit de neuropsychologie en wat de impact hiervan op leren is. Verplicht voer voor iedere docent, vind...

Via Michel Boer
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat maakt onderwijs effectief? Interview met John Hattie.

BBC Radio heeft eind augustus een bijna half uur durend interview uitgezonden met hoogleraar John Hattie. Hattie is binnen het onderwijs zo’n beetje wereldberoemd vanwege zijn baanbrekende meta-studie naar effectief onderwijs. Wat zijn belangrijke wetenswaardigheden?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Dick and Carey's ISD model

Jeroen Bottema's insight:

"Dick and Carey's model (1996) is systematic in nature. The model is a procedural system including ten major process components (nine basic steps in an iterative cycle and a culminating evaluation of the effectiveness of the instruction)."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Politiek houdt onderwijs in de tang

Politiek houdt onderwijs in de tang | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

"De politiek heeft haar greep op het onderwijs niet verslapt, maar juist versterkt. Na de mislukking van onderwijsvernieuwingen als de basisvorming, studiehuis en het nieuwe leren, oordeelde de Commissie Dijsselbloem in 2008 dat de overheid moest ophouden met het invoeren van koerswijzigingen op school zonder de effecten te hebben getest. Maar sindsdien is de overheid zich nog intensiever gaan bemoeien met de manier waarop in Nederland onderwijs gegeven wordt."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from natuurkunde
Scoop.it!

"Geef docenten de regie over het onderwijs" | Interview ... - Kennislink

"Geef docenten de regie over het onderwijs" | Interview ... - Kennislink | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Iedereen roept dat leraren verantwoordelijkheid moeten nemen voor innovatie in het onderwijs, maar er wordt weinig gepubliceerd over hóe ze dit moeten doen.” Daar maak ik me hard voor, zegt Snoek. “Hoe leer je docenten om problemen in de klas ...

Via aukevannie
more...
Paulo Moekotte's comment, August 26, 2014 7:04 AM
Interessant om te weten wellicht dat innovatie in het onderwijs de tevredenheid van docenten positief beïnvloedt: Het beeld is dat innovatie in het onderwijs niet altijd wordt verwelkomt door docenten, maar volgens OECD-topman Dirk van Damme laten de cijfers in de nieuwste rapportage juist een ander beeld zien. “Het feit dat onderwijzers juist blijer worden van hun werk als onderwijssystemen door een proces van innovatie gaan, mag een verrassing worden genoemd.” (http://goo.gl/tn1Ghn)
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Journal of Pedagogic Development - Journal of Pedagogic Development

Journal of Pedagogic Development - Journal of Pedagogic Development | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"The Journal of Pedagogic Development (JPD) is developed in the Centre for Learning Excellence. It was launched at the University of Bedfordshire conference in July 2011 and its focus is on teaching, learning and assessment."

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Jörgen Daniel - Multimedia Learning
Scoop.it!

Research-based principles for multimedia learning

HILT hosted Richard E. Mayer, Professor of Psychology at the University of California, Santa Barbara, for a presentation and discussion about research principles for multimedia instruction....

Via Jörgen Daniel
more...
Jörgen Daniel's curator insight, July 9, 2014 11:28 AM

College van Richard Mayer.

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

TALIS - The OECD Teaching and Learning International Surve

TALIS - The OECD Teaching and Learning International Surve | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Data and research on early childhood and schools, childhood education and care, Programme for International Student Assessment (PISA), Education GPS, Teaching and Learning International Survey (TALIS), TALIS, Teaching and Learning International Survey, Teachers, Teaching, Survey, school leaders, learning environments, results, main report, schools, teaching in focus, classroom, questionnaires, data
TALIS, LAUNCH,OECD Teaching and Learning International Survey,teaching,learning,international survey,survey,oecd
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Nieuwe app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) - OU

Nieuwe app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) - OU | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Moet u een onderzoek doen, maar weet u niet welk onderzoeksinstrument u het beste kunt gebruiken? Moet u een vragenlijst opstellen of wilt u een interview houden, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Wilt u checken of u goed bezig bent met de door u ontworpen instrumenten? Het Welten-instituut heeft een app ontwikkeld die u daarbij kan helpen. De app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) is bedoeld voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het ontwikkelen en inzetten van instrumenten voor zijn/haar onderzoek. De app is gratis te downloaden in de Appstore of via Google play.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Competentiegericht leren, maar dan anders? | Wilfred Rubens

Ik ben bang dat deze 'toepassingsgerichte' benadering leidt tot een grote nadruk op het trainen van vaardigheden. Wat mij betreft is dat wat anders dan het ontwikkelen van bekwaamheden. We moeten ons er van bewust zijn dat werkgevers andere belangen hebben ten aanzien van het onderwijs, dan de samenleving als geheel. We moeten volgens mij dan ook terughoudend zijn met deze 'Amerikaanse invulling' van competentiegericht leren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Opnames webinars onderwijswetenschappen | Wilfred Rubens

Ik verbaas me nog elke dag over de massa waardevolle informatie die online te vinden is. Ook op het gebied van onderwijs, opleiden en leren. Het afgelopen weekend stuitte ik bijvoorbeeld op een opnames van webinars op het gebied van onderwijswetenschappen.
more...
Michiel Lauwerijssen's curator insight, October 14, 2014 9:05 AM

Een mooie site met veel materiaal. Dank Wilfred!

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

CPS: R&D projecten en publicaties

In opdracht van het Ministerie van OCW en in samenspraak met de PO-raad en VO-raad voert CPS Research & Development (R&D) projecten uit (ook wel Onderzoek & Ontwikkeling genoemd). Samen met scholen zijn op tal van thema’s nieuwe praktijken ontwikkeld en onderzocht.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderwijskunde 2012-2013

Onderwijskunde 2012-2013 | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De opzet van de cursus onderwijskunde is vanaf het academiejaar 2012-2013 grondig vernieuwd. Nieuwe types oefeningen zijn voorzien, naast een andere aanpak van de ervaringsonderzoeken. Deze website geeft voor studenten - ingeschreven aan de Universiteit Gent - een ondersteuning naast de voorzieningen die via het Minerva leerplatform worden aangeboden. Verken deze website en volg vooral de planning goed op. Via "Cursus" krijg je concrete ondersteuning bij de thema's die in de wekelijkse werkcolleges worden aangepakt.

Klik op planning om de inplanning van de verschillende activiteiten na te kijken. Verken ook  al even de toetsingsaanpak en de opzet rond de ervaringsonderzoeken. Per les is de inhoud van de cursus verrijkt met aanvullende leermaterialen, clips, teksten, testjes, … . 
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Educators - BBC Radio 4

The Educators - BBC Radio 4 | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Sarah Montague interviews the people whose ideas are challenging the future of education.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Robson: Real World Research, 3rd Edition - Student Companion Site

Robson: Real World Research, 3rd Edition - Student Companion Site | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Jeroen Bottema's insight:

"Welcome to the website for Real World Research by Colin Robson. This website gives you access to a wide range of additional material of various kinds."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Drs. Wilfred Rubens in gesprek met prof. dr. Paul Kirschner over blended learning

Wilfred Rubens in gesprek met Paul Kirschner over het begrip en de terminologie van, Blended Learning, als onderwerp binnen de MOOC: Blended learning ontwikk...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Online masterclass Evalueren van vaardigheden voor de 21ste eeuw

Online masterclass Evalueren van vaardigheden voor de 21ste eeuw | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Welke vakoverstijgende vaardigheden zijn van belang om deel te kunnen nemen aan de kennismaatschappij van de toekomst?  Wat willen we dat leerlingen al vanuit het basis-en voortgezet onderwijs meekrijgen,  zodat ze voorbereid zijn op de lijst ‘nu-niet-bestaande’  beroepen van de toekomst  van futurist Thomas Fray?

 Deze Online Masterclass, georganiseerd vanuit het PREATY-project,  gaat in op de’ vaardigheden voor de 21e eeuw’,  die voor leerlingen relevant (b)lijken om persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig  te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij. 
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

'Ouders betrekken, zonder dat ze op school aanwezig zijn' - hetkind

'Ouders betrekken, zonder dat ze op school aanwezig zijn' - hetkind | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

liAnja van Hirtum-Smits schreef een innovatieplan als student van de Master Leren en Innoveren bij Fontys Hogescholen in Eindhoven. Haar onderwerp ouderbetrokkenheid leidde tot een concrete aanpak om ouders in te zetten als educatieve partners door middel van Flipping the Classroom. Anja is ook leerkracht op De Fonkeling in Berghem, een basisschool die zowel regulier onderwijs kent als een stroming waarin volgens een innovatieve manier wordt gewerkt. 'Ouders betrekken, zonder dat ze op school aanwezig zijn.'

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Ontwerpen en begeleiden van afstandsonderwijs
Scoop.it!

MOOC Blended learning ontwikkelen

Deze massive open online course is bedoeld voor docenten die een (bestaande) cursus (opnieuw) willen ontwerpen, en daarbij online leren willen afwisselen met face-to-face bijeenkomsten. Tijdens...
more...
No comment yet.