Master Leren & Innoveren
14.1K views | +8 today
Follow
 
Scooped by Jeroen Bottema
onto Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Joseph Kessels over gespreid leiderschap in het onderwijs on Vimeo

"Prof. dr. Joseph Kessels (Open Universiteit/Universiteit van Twente) praat gespreid leiderschap en de professionele ruimte van de leraar in het onderwijs. Dit interview is voorbereid en opgenomen door studenten van de masteropleiding Leren & Innoveren van Hogeschool Inholland."

more...
No comment yet.
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Retrieval Practice: A Powerful Strategy to Improve Learning

Retrieval Practice: A Powerful Strategy to Improve Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
When we think about learning, we typically focus on getting information into students’ heads. What if, instead, we focus on getting information out of students’ heads?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Deliberate Practice: What it is and what it isn’t

What does it take to become an expert? According to the influential deliberate practice theory, achieving expert performance requires a vast amount of deliberate practice. The term “deliberate practice” is used abundantly in the world of learning and education. However, as with many ‘magic words’ (Learning analytics! Grit! Mindset!), they are often incorrectly understood, explained, and/or applied (and sometimes they’re just plain nonsense).
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

High impact learning: een nieuw model voor betekenisvol en toekomstig leren? | WilfredRubens.com over leren en ICT

High impact learning: een nieuw model voor betekenisvol en toekomstig leren? | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De laatste tijd word ik via mijn RSS-feedreader regelmatig geattendeerd op Filip Dochy’s model van ‘high impact learning’. Dit model wil een antwoord geven op de vraag wanneer en hoe wij in de toekomst leren, op een manier die een sterke impact heeft, ook nadat een lerende bijvoorbeeld van werksituatie verandert. Wat is zo speciaal aan dit model?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Multitasking Is a Myth, and to Attempt It Comes at a Neurobiological Cost

Multitasking is a myth, says McGill University Psychology Professor Daniel Levitin. Switching focus across tasks comes at a neurological cost, depletin
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Talking About Failure: What Parents Can Do to Motivate Kids in School

Talking About Failure: What Parents Can Do to Motivate Kids in School | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
When children view their abilities as something they can change over time, they're more apt to deal well with challenges, researchers say. And what parents say
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Toetsen voor leren in de praktijk

Toetsen voor leren in de praktijk | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In deze MOOC kunt u leren wat formatief toetsen is en hoe formatief toetsen kan bijdragen aan het leren van leerlingen of studenten. U krijgt theorie aangereikt alsmede de handvatten voor het ontwikkelen van toetsen die u in uw eigen praktijk kunt inzetten om het leren te bevorderen.

Desirée Joosten-ten Brinke, een van de experts en docent in de MOOC, licht de MOOC kort toe in onderstaande video.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Relational reasoning in children

Relational reasoning in children | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Can young children use abstract reasoning? Or do children think concretely in the early years, and abstract reasoning comes into their repertoire only later, perhaps as late as age twelve? I’ve argued that there are good data to show that even young children use abstract reasoning. A new study provides further support.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Sending "Learning Styles" Out of Style

Sending "Learning Styles" Out of Style — explains how education research debunks the myth that teaching students in their preferred styles (e.g. “visual learners,” “auditory learners”) is an effective classroom practice.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Learning About Learning: What Every New Teacher Needs to Know

Learning About Learning: What Every New Teacher Needs to Know | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
To write this report, we combed through thousands of pages of teacher education textbooks for discussion of research-based strategies that every teacher candidate should learn in order to promote student learning and retention. What few references we found were buried among pages discussing teaching strategies with much less -- often no -- scientific merit. This report asserts that textbook publishers and authors are failing the teaching profession, students and the public by neglecting to provide our next generation of teachers with the fundamental knowledge they need to make learning “stick.”
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Leraar leert in eigen tijd

Leraar leert in eigen tijd | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Leraren vinden professionaliseren belangrijk, maar doen het vooral in hun vrije tijd, zo blijkt uit De Staat van de Leraar 2016.

Ook de staat van de leraar is opgemaakt op het Onderwijscongres van 13 april. Daar presenteerde de Onderwijscoöperatie De Staat van de Leraar 2016, waarin professionalisering centraal staat. 754 Leraren uit het po, vo, mbo en so gaven hier hun mening over in een enquête.
De Onderwijscoöperatie verwelkomt ons in het verslag met een kort literatuuronderzoek over waarom professionalisering van leraren zo belangrijk is. Professionalisering biedt leraren de mogelijkheid om alle onderdelen van het beroep onder de knie te krijgen. Daarnaast kan het helpen om nieuwe uitdagingen vanuit het beleid of de maatschappij, zoals Onderwijs 2032 of het onderwijs aan vluchtelingen, aan te gaan. Ten slotte kan professionalisering bijdragen aan beroepsvorming door het vormen van meer status en zeggenschap voor leraren. Kortom: leraren moeten blijven leren. Ook de leraren zelf vinden professionalisering belangrijk, namelijk 93% van de bevraagde leraren.

Via Manuela Bazen
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Educational Leadership:Looking at Student Work:The Secret of Effective Feedback

Feedback is only successful if students use it to improve their performance.
It's a universal process in education—so universal that we regularly fail to appreciate its complexity. Here's how it goes: (1) A teacher looks at a piece of student work; (2) The teacher writes something on the work (sometimes a grade, sometimes a score, sometimes a comment); and (3) Later, the student looks at what the teacher has written.
Of course, the idea is that what the teacher has written on the student's work improves the student's learning. But as many studies have shown, students often learn less when teachers provide feedback than they do when the teacher writes nothing (Kluger & DeNisi, 1996). The apparently simple process of looking at student work and then giving useful feedback turns out to be much more difficult than most people imagine. We could make the whole process considerably more effective by understanding one central idea: The only important thing about feedback is what students do with it.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wij van WC-Eend

Wij van WC-Eend | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Laatst zag ik een opmerkelijk bericht op mijn Google® nieuwsfeed met de titel ‘Digitaal oefenen verbetert schoolprestaties voortgezet onderwijs’. Het kwam van de website van Emerce, een Nederlands tijdschrift en weblog gericht op berichtgeving over elektronische commercie
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Art of Peer Teaching

Mirjam Neelen & Paul A. Kirschner Back in 1988, Neal Whitman and Jonathan Fife wrote a solid report on peer teaching; an instructional approach in which learners take on a teacher’s role and explain the learning content to their peers. They pointed out that we have known since the 1960s that peer teaching has a…
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

'Professionalisering docenten moet anders'

'Professionalisering docenten moet anders' | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Om het onderwijs blijvend te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van de 21ste eeuw, is het belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren. De manier waarop dit nu gebeurt, is echter te veel gebaseerd op klassieke inzichten die niet effectief zijn. Leraren moeten niet ván, maar mét elkaar leren. Daarvoor is wel een forse cultuurverandering nodig. Dit stelde prof. dr. Marjan Vermeulen bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap Docentprofessionalisering aan het Welten-instituut van de Open Universiteit. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door onderwijsadviesbureau KPC Groep. Vermeulen sprak haar inaugurele rede uit op 20 mei 2016. De rede had als titel: Leren organiseren; een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.

Van individuele focus naar dialoog
Het leren in onderwijsorganisaties is historisch gegroeid vanuit traditionele opvattingen over leren. De methoden en producten die daaruit voortkomen zijn gericht op kennisoverdracht en individueel leren: roostering, één leraar met één groep, examens, overhoringen en voortgangstoetsen. Een ander belangrijk aspect bij het traditionele leren is dat een expert van tevoren de les bepaalt en plant wat de leeruitkomst is. Maar voor de samenleving van de 21ste eeuw is creatief en innovatief gedrag nodig, en dat kan juist het best worden gestimuleerd in een leeromgeving gericht op gezamenlijk of collectief leren. Dat wil zeggen, in een leeromgeving waarin niet alleen ván, maar vooral mét elkaar wordt geleerd door middel van dialoog. Dit geldt ook voor de professionalisering van leerkrachten. Daarnaast is het van belang om leraren en scholen niet als uitvoerders van ideeën van anderen, maar als ontwikkelaars te benaderen.

Leren organiseren"
'Om dat creatief en innovatief gedrag aan te leren, is het van belang dat we het leren opnieuw gaan organiseren. En dat we leren om dat goed te doen', aldus Vermeulen. Dit vraagt wel om een cultuuromslag in onderwijsland. 'Op dit moment worden scholen nog te veel in de positie van aanpassen en uitvoeren geplaatst, op basis van versimpelde informatie uit de wetenschap. Doordat scholen geen volledig inzicht hebben in onderzoeksresultaten worden zij "dom" en afhankelijk gehouden en ontstaat het gevaar van verkeerde implementatie van concepten.'

Gelijkwaardig samenwerken
Om dit te veranderen is het volgens Vermeulen hoog tijd dat onderwijsinstellingen, wetenschap en onderwijsondersteunende organisaties op een gelijkwaardig niveau met elkaar gaan samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken. Die moeten niet op voorhand zijn dichtgetimmerd, maar gaandeweg gezamenlijk verder worden ingevuld. Wetenschappers zullen daarvoor andere instrumenten moeten ontwikkelen die bijdragen aan wetenschappelijke kennisontwikkeling, maar net zo goed praktisch relevant zijn in hun toepassing. De praktijk, met de lokale kennis en de inzichten in de alledaagse processen en knelpunten, is (pro)actief in de innovatieprocessen. Door de expertise van alle partners op basis van gelijkwaardigheid te benutten, dus door cocreatie, ontstaan professionele leergemeenschappen waarin wordt samengewerkt aan een rijke collectieve leeromgeving voor leerlingen, leraren en scholen.

Oratie > Symposium > afscheidsrede
De oratie van prof. dr. Marjan Vermeulen werd gecombineerd met de afscheidsrede van prof. dr. Peter Sloep, hoogleraar op de leerstoel Technology enhanced learning. Zijn afscheidsrede had als titel 'Open Onderwijs, twee geloven op één kussen'. In de tussenliggende tijd werd een symposium aangeboden met als titel 'Tussen droom en daad; experts bevraagd'. Dit symposium richtte zich op de veranderingen in onze verwachtingen ten aanzien van onderwijs, onderwijsorganisaties en docenten. De oratie startte om 13.00 uur, het symposium om 14.00 uur en de afscheidsrede om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Lees ook het persbericht.


Via Manuela Bazen
more...
Manuela Bazen's curator insight, June 7, 8:13 AM
"Leraren moeten niet ván, maar mét elkaar leren."
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Why Emotions Are Integral to Learning

Why Emotions Are Integral to Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Understanding how deeply connected emotions are to learning can help reframe the conversation around what works in schools.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Close the Stable Doors: Effects of Motivation and Engagement on Learner Achievement?  

Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen A very popular one-liner, used by parents, teachers, politicians, and also educational scientists is that “THE current problem in education is a lack of learner motivation”. In other words: learners find education boring, not appealing, unattractive and that’s why they don’t achieve their full potential.  Concepts such as motivation…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Het effect van tekenen op ons geheugen… getekend

Het effect van tekenen op ons geheugen… getekend | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Meer weten over het eigenlijke onderzoek kan hier, maar Rob Dimeo vatte het onderzoek passend samen: //embedr.flickr.com/assets/client-code.js
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Gender Obsession in Education

The Gender Obsession in Education | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
 “Boys are better in math, girls are better in language”[1]. These are commonly accepted assumptions.

Some also believe that it’s beneficial to teach boys and girls in separate groups to solve the math/language challenge. For example, Mister David Chadwell seems pretty convinced that single sex education is the answer. But would that really work[2]?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

About :: RefSeek.com

Currently in public beta, RefSeek is a web search engine for students and researchers that aims to make academic information easily accessible to everyone. RefSeek searches more than one billion documents, including web pages, books, encyclopedias, journals, and newspapers.
RefSeek's unique approach offers students comprehensive subject coverage without the information overload of a general search engine—increasing the visibility of academic information and compelling ideas that are often lost in a muddle of sponsored links and commercial results.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Bronnen scriptie
Scoop.it!

Prof. Richard E. Mayer - On the role and design of video for learning - YouTube

This is a short video interview with Professor Richard E. Mayer exploring aspects of the role of video and its design for effective teaching and learning in ...

Via Dennis Demeulemeester
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De 7 succesfactoren voor effectieve peer review « E-PeerFeedback & Reflectie

De 7 succesfactoren voor effectieve peer review « E-PeerFeedback & Reflectie | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Op de blog van the Crowd schreef Michel van Ast een interessante blog over de succesfactoren voor effectieve peer review. Hij heeft deze blog geschreven naar aanleiding van een workshop die ik samen met Mariel van Pelt van de Master Social Work van de HAN heb gegeven. In de workshop heb ik verteld over mijn onderzoek en het procesmodel dat ik ontwikkeld heb. Vervolgens heeft Mariel verteld op welke manier zij in de opleiding het model gebruiken en welke keuzes ze hebben gemaakt. Een oudere versie van deze workshop is te vinden op HANovatie. Michel van Ast vertrekt in zijn blog bij mijn vier condities voor goede feedback (elementen voor leren) en gebruikt de inzichten uit de workshop om te komen tot zeven succesfactoren voor effectieve peer review. Ik ga in deze blog kort in op deze succesfactoren.
more...
No comment yet.