Master Leren & Innoveren
15.8K views | +2 today
Follow
 
Scooped by Jeroen Bottema
onto Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag

De leraar moet leren reflecteren op zijn gedrag | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De persoonlijkheid van de leraar is essentieel voor de kwaliteit van het onderwijs. De leraar in opleiding moet daarom leren zich bewust te worden van ...
Jeroen Bottema's insight:

"De Onderwijsraad constateerde enige tijd geleden dat er te weinig aandacht is voor de persoonlijke kant van het beroep van leraar. De Raad wil veel focus in de lerarenopleidingen voor de ontwikkeling van een 'persoonlijke professionaliteit die individuele leraren in staat stelt om in specifieke praktijksituaties vanuit hun onderwijs-pedagogische waarden eigen keuzes te maken.' Want, zo stelt het advies, de persoonlijke professionaliteit van de leraar bepaalt in belangrijke mate de kwaliteit van handelen in de beroepspraktijk en daarmee de onderwijskwaliteit. Of, zoals Dewey het al in 1938 formuleerde: 'All education is moral education.'"

more...
No comment yet.
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Hoe meet je 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo? - Nieuws- en agendapagina - Open Universiteit

Move21 is een driejarig onderzoek naar 21e-eeuwse vaardigheden in het mbo. Kernvraag is: hoe bepaal je het niveau van studenten op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden en hoe zie je welke ontwikkeling studenten op dit gebied doormaken. Het onderzoek is ingegeven vanuit de wens van scholen om meer zicht te krijgen op het niveau en de ontwikkeling van studenten op het gebied van 21e-eeuwse vaardigheden, loopbaancompetenties en burgerschapsvaardigheden. Het Welten-instituut is een van de partners in dit project dat wordt geleid door het expertisecentrum beroepsonderwijs ecbo. Het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) financiert het project.

Via Manuela Bazen
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

"Kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de klas is groot" – Klasse

"Kloof tussen wetenschappelijk onderzoek en de klas is groot" – Klasse | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

“Leraren moeten onderzoekende professionals zijn, géén professionele onderzoekers”, stelt docent Jan Vanhoof (UA) vast. Voor Klasse ging hij in gesprek met leraar Tim. Die wil meer wetenschappelijk onderzoek vertaald zien naar de klasvloer. Waarom raakt dat onderzoek niet tot bij de Vlaamse leraar?"


En dat is volgens mij de essentie van de masteropleiding Leren & Innoveren: opleiden van onderzoekende professionals, die als 'kennismakelaar' verbinding zoeken en creëren tussen de werkvloer onderzoek en beleid. more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Adaptive practice, personalized learning, and what will "obviously" work in education.

We cannot remind ourselves often enough that the predictions for education drawn from the learning sciences that obviously, 100%, HAVE to work…often don’t.

The latest example comes from a recent paper reporting a randomized control trial of adaptive vs. static practice in Dutch schools.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Is Zweden het nieuwe Finland?

Is Zweden het nieuwe Finland? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Met een zekere regelmaat wordt de publieke opinie bestookt met verhalen over zeer noodzakelijke onderwijsvernieuwingen. Deze worden vaak geïllustreerd met fantastische ervaringen uit het buitenland, alsof deze alleen al reden genoeg zijn zich achter de nieuwe onderwijsvisie te scharen. Gaandeweg vergeten we dat we in Nederland een van de beste onderwijssystemen hebben. Blijkbaar moet dat dan weer door mensen uit het buitenland tegen óns gezegd worden: OESO, Alma Harris (Britse hoogleraar Educational leadership) [link].

Ook in het onderwijs is het gras blijkbaar altijd groener bij de buurman.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Tools for Educational Researchers
Scoop.it!

How to keep up with the scientific literature

How to keep up with the scientific literature | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
How to keep up with the scientific literature

Via Nader Ale Ebrahim, Mark E. Deschaine, PhD
more...
Nader Ale Ebrahim's curator insight, May 21, 8:47 PM
How to keep up with the scientific literature
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

What teachers need to know about intelligence - Part 1: Why IQ matters - David Didau: The Learning Spy

What teachers need to know about intelligence - Part 1: Why IQ matters - David Didau: The Learning Spy | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
lthough it’s become a truism to say we know relatively little about how our brains work, we know a lot more now than we used to. Naturally, everything we know is contingent and subject to addition, but that doesn’t mean we can ignore it or pretend we don’t know enough to draw some fairly clear conclusions. Despite the many myths surrounding it, intelligence is a good candidate for being the most well researched and best understood characteristic of the human brain. It’s also probably the most stable construct in all psychology. So, what is it?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

10 big questions to dissect science papers | Novartis Institutes for BioMedical Research

10 big questions to dissect science papers | Novartis Institutes for BioMedical Research | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
With a new semester under way, serious science students will have to master the skill of dissecting scientific journal articles – coded in mysterious titles, impenetrable language, reams of data, and numerous authors.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De moeilijke link tussen motivatie en leren

De spreekwoorden zijn duidelijk: “Wat baten kaars en bril als de uil niet zien wil”, of in het Engels “You can lead a horse to water, but you can’t make it drink.” Beide zegswijzen komen er zowat op neer: zonder motivatie zal er niks gebeuren of geleerd worden.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Eminence-Based Onderwijs of De Terreur van Overbekende Eduquacks

Eminence-Based Onderwijs of De Terreur van Overbekende Eduquacks | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In het onderwijs hebben wij niet alleen een scala aan individuele, vaak kleinschalige onderzoeken naar een probleem of interventie, waarvoor zeker geen erkende database is van reviewstudies, maar zijn de onderwijswetenschappen ook ‘gezegend’ met een scala aan ‘edukwakzalvers ofwel quacksperts’ die een zekere vorm van eminence-based onderwijs propageren. Laten wij een aantal ‘eminenties’ (en pseudo-eminenties oftewel mensen die lijden aan het expertisegeneralisatiesyndroom) en hun voorgestelde interventies onder de loep nemen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat is transfer in onderwijs? Larry Ferlazzo legt het uit in deze video!

Wat is transfer in onderwijs? Larry Ferlazzo legt het uit in deze video! | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
https://youtu.be/N8QfkT8L9lo
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The promise and danger of neuroscience - David Didau: The Learning Spy

The promise and danger of neuroscience - David Didau: The Learning Spy | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
With the advent of increasingly inexpensive access to brain imaging technology, neuroscience has entered a fascinating period of rapid advancement. The ability to generate images of what’s going on in our brains is hugely exciting, and the enthusiasm for trying to apply this science to education should come as no surprise.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een wat langer stuk over de taxonomie van Bloom

Een wat langer stuk over de taxonomie van Bloom | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Pedro de Bruyckere schrijft: "Maar, je merkte het wellicht al, ik gebruikte bewust voorwaardelijke wijze. De voorbije weken is er behoorlijk wat deining ontstaan in de Angelsaksische wereld rond deze taxonomie. Onder andere David Didau schreef er deze tekst over, idem voor Doug Lemov en Dylan William stelde deze correctie voor:...."

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Review van Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs | Amber Walraven’s Research and Teaching

Review van Toetsrevolutie. Naar een feedbackcultuur in het voortgezet onderwijs | Amber Walraven’s Research and Teaching | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Onder redactie van Dominique Sluijsmans & René Kneyber geeft het boek middels elf praktijkvoorbeelden van docenten en 6 theoretische bijdragen inzicht in de theorie en de praktijk van formatief toetsen in het onderwijs. Als onderzoeker en opleider vind ik vooral die theoretische bijdragen fijn, omdat ze er in slagen de huidige kennis op dit gebied toegankelijk te maken voor docenten. Bekende namen (Hattie & Timperley, Black & Wiliam, Dochy, Segers & Sluijsmans, Schildkamp etc.) komen voorbij. Goede stevige basisliteratuur dus.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

SURF | Bronvermelding in het hoger onderwijs: De APA-richtlijnen uitgelegd

De APA-richtlijnen uitgelegd is een praktische handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs. De tekst is gebaseerd op de officiële Publication Manual of the American Psychological Association en met name de webpagina's van de Studiecentra HAN. De uitgave verschijnt op 15 mei als gratis download op auteursrechten.nl en is als ringband te koop voor €3,95 via Studystore (Nederland) en Studieshop (België).
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

What does the Theory of Multiple Intelligences tell us abut how to teach? - David Didau: The Learning Spy

What does the Theory of Multiple Intelligences tell us abut how to teach? - David Didau: The Learning Spy | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
But just because this is the consensus view on intelligence research doesn’t mean there aren’t those who disagree. One such dissenter is Howard Gardner. In 1983, Gardner came up with his Theory of Multiple Intelligences. In essence, what he said was that instead of there being one general intelligence there were lots of different types of intelligence: logical-mathematical, linguistic, musical, intra and extra personal and so on. Contrary to the mainstream position, he claimed that while someone might have a low linguistic intelligence they might do very well in, say, naturalistic intelligence. This is a seductive idea, but one for which there is little support. Gardener never tested his theory or conducted any studies. It was just a hunch. A popular and enduring hunch to be such, but one of which even Gardener himself said in 2016, “I readily admit that the theory is no longer current.”
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

OK, ik ben gemotiveerd…en nu?

OK, ik ben gemotiveerd…en nu? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Motivatie, engagement, betrokkenheid, … Sommige mensen lijken gebiologeerd te zijn door deze begrippen. Voor hen lijken deze woorden toverwoorden voor het oplossen van veel door hen gepercipieerde problemen in het onderwijs en/of zelfs doelen voor het onderwijs. Ik begrijp deze fascinatie / belangstelling eigenlijk niet, en wel om de volgende twee redenen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Double-Barrelled Learning for Young & Old

Double-Barrelled Learning for Young & Old | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
A good combination of words and images facilitates learning. This is based on the dual coding theory (Paivio, 1971), which uses the idea that humans need either verbal associations or visual imagery to increase learning effectiveness. The theory assumes that we have two specific yet connected cognitive subsystems. One subsystem is specialized in representing and processing nonverbal objects/events (i.e., imagery), and the other subsystem is specialized in dealing with language. To put it simply, the theory discusses how we process verbal and visual information in our brains.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Personalized Learning: What Does the Research Say? (Benjamin Herold)

Personalized Learning: What Does the Research Say?  (Benjamin Herold) | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Benjamin Herold is a staff writer for Education Week. He covers education technology and writes for the Digital Education blog. This post appeared October 18, 2016 The K-12 sector is investing heavily in technology as a means of providing students with a more customized educational experience. So far, though, the research evidence behind "personalized learning"…
more...
Ivon Prefontaine, PhD's curator insight, May 22, 2:15 PM
Personalized learning is not just a digital tool way to learn. It blends traditional and progressive ways to teach. Teaching remains essential to learning.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

APA-richtlijnen uitgelegd voor studenten en docenten

APA-richtlijnen uitgelegd voor studenten en docenten | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Handig voor studenten en docenten; vanaf vandaag is via www.auteursrechten.nl gratis ‘De APA-richtlijnen uitgelegd’ te downloaden, een handleiding voor bronvermelding in het hoger onderwijs.

De APA-richtlijnen worden wereldwijd door veel hogescholen en universiteiten gebruikt,ook in Nederland. De van oorsprong Amerikaanse richtlijnen late
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Learning Edge: Reading Strategies- The SQ3R.mov

The Learning Edge: Reading Strategies- The SQ3R.mov | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
A brief video on SQ3R method to start working on your reading strategies.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Onderzoek: Iedere leerkracht kan een onderzoekende houding ontwikkelen - Nieuws- en agendapagina - Open Universiteit

Persoonlijkheid speelt geen rol

Een veel gehoorde aanname is dat openheid, nieuwsgierigheid en werkcontext een rol spelen bij het ontwikkelen van een OZH. Meijer toont aan dat die aanname niet klopt. Alle eerstejaars masterstudenten ontwikkelden hun OZH, maakt niet uit of ze van nature hoog scoren op openheid en nieuwsgierigheid en in welke context ze werken. Ook achtergrondkenmerken als werkervaring, geslacht of werksetting spelen geen rol. Wel van belang zijn de lerarenopleider en de beschikbare tijd: deze twee aspecten hebben een positieve invloed op de interne onderzoekende houding. Het aantal jaren ervaring daarentegen had een negatief verband: hoe meer ervaring, hoe minder men geneigd was de eigen OZH te ontwikkelen.

Via Manuela Bazen
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De adoptie curve van Rogers, Winny the Pooh en de metafoor van het potlood | WilfredRubens.com over leren en ICT

De adoptie curve van Rogers, Winny the Pooh en de metafoor van het potlood | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Er zijn verschillende manieren waarop je kunt kijken naar de manier waarop gebruikers leertechnologieën adopteren. In deze blogpost beschrijf ik er drie, en pleit ik ervoor om vooral goed te kijken naar de redenen van critici van leertechnologie. Het is van belang genuanceerd te kijken naar deze critici.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

What do teachers think differentiation is? - David Didau: The Learning Spy

In What If Everything You Know About Education Is Wrong? I referred to differentiation as a ‘dark art’ and claimed that, “Of all the impossible tasks expected of poor, overworked teachers, differentiation is one of the most troublesome.”

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Ten Common but Dubious Reasons to Use Multimedia Learning

Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen Dick Clark and Dave Feldon (D&D for short) wrote a chapter in the second revised edition of the Cambridge Handbook of Multimedia Learning in which they raise questions with regards to ten commonly vented reasons that people (educators, administrators, policy makers, etc.) give when implementing multimedia in education[1]. They…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Why Giving Effective Feedback Is Trickier Than It Seems

Why Giving Effective Feedback Is Trickier Than It Seems | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Feedback is a crucial part of learning, but only when it helps students target learning goals and comes at the right moment in the trajectory of a project.
more...
No comment yet.