Master Leren & Innoveren
14.4K views | +12 today
Follow
 
Scooped by Jeroen Bottema
onto Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Learning Theory - What are the established learning theories?

Learning Theory - What are the established learning theories? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
This Concept Map, created with IHMC CmapTools, has information related to: Learning Theory, zone of proximal development The area of capabilities that learners can exhibit with support from a teacher., Montessori constructivism, Lave & Wenger...
more...
No comment yet.
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

32 Research-Based Instructional Strategies -

32 Research-Based Instructional Strategies - | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In short, these instructional strategies have been demonstrated to, in at least one study, be “effective.” As implied above, it’s not that simple–and it doesn’t mean it will work well in your next lesson. But as a place to begin taking a closer look at what seems to work–and more importantly how and why it works–feel free to being your exploring with the list below.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Persbericht NRO: Goed onderwijs vraagt om meer afstemming en verbinding tussen betrokkenen

Persbericht NRO: Goed onderwijs vraagt om meer afstemming en verbinding tussen betrokkenen | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Er bestaan veel verschillende opvattingen over onderwijskwaliteit onder betrokkenen – van overheid, schoolbesturen en schoolleiders tot leraren en ouders. Dat is de kracht van ons onderwijsbestel. Om die variëteit meer recht te doen en tegelijk een zekere mate van overeenstemming te bereiken over wat onderwijskwaliteit zou moeten zijn, pleiten onderzoekers voor meer verbinding en afstemming tussen betrokkenen. Zij noemen dat alignment.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De andere betekenis van ‘deep learning’ | WilfredRubens.com over leren en ICT

De andere betekenis van ‘deep learning’ | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Binnen het onderwijs, en op het gebied van leren en ontwikkelen, zou het vooral ook moeten gaan om ’deep learning’, en niet alleen om oppervlakkig leren. Dit begrip heeft echter ook een andere betekenis.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Role of Metacognition in Learning and Achievement

The Role of Metacognition in Learning and Achievement | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Metacognition, simply put, is the process of thinking about thinking. It is important in every aspect of school and life, since it involves self-reflection on one’s current position, future goals, potential actions and strategies, and results. At its core, it is a basic survival strategy, and has been shown to be present even in rats.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

8 reasons to ditch traditional teaching methods

8 reasons to ditch traditional teaching methods | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Yet you won’t hear much about explicit teaching if you wander into a education school seminar or a professional development workshop. You won’t read much about it on popular websites for teachers. Instead, you are likely to be encouraged to adopt an implicit or ‘child-centered’ approach. These come in many guises but the common ingredient is that the teacher takes a step back and the students are expected to make some key decisions or figure out some of the concepts for themselves.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

FAQ: Statistical tests

Question: You often quote effect sizes / p-values. Are you not aware of the problems with these measures? Answer: Yes, I am aware of the problems but it doesn't make them useless. P-values P-values are used in null-hypothesis testing. They are a traditional approach to analysing psychological studies (education research is a subset of this…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Ja. Actief leren werkt echt

Ja. Actief leren werkt echt | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Actief leren leidt tot betere leerresultaten dan onderwijs dat vooral bestaat uit hoorcolleges waarbij lerenden vooral passief luisteren. Een metastudie van Freeman uit 2014 laat dit behoorlijk overtuigend zijn. Vandaag las ik een artikel van een casus die dit op een mooie manier concretiseert.
more...
Mirjam Broeke's curator insight, August 21, 4:43 PM

Yesss! Wat een heerlijk voorbeeld. Daarom dus: Speels, activerend en onvergetelijk leren!

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Mogen we alle breinstudies weggooien?

Dit kon inderdaad groot nieuws zijn en de hele dag zag ik hoe het nieuws over dit onderzoek, Cluster failure: Why fMRI inferences for spatial extent have inflated false-positive rates, zich verspreidde. Zelf bleef ik enigszins voorzichtig, want als je een tikkende bom ontdekt wil je eerst wel weten hoe het zit. Maar tegelijk wel met het besef dat het effectief een tikkende bom kon zijn. Maar… eerst en vooral gaat het enkel over fMRI-software en dat is niet de enige manier waarop breinonderzoek gebeurt. En wat betekent de fout in de software precies? Het mogelijk voorkomen van meer vals-positieven. Dit wil concreet zeggen dat bepaalde regio’s wel oplichten op de scan, maar dat ze niet betrokken zijn bij de actie. De onderzoekers geven aan dat 40000 (!) onderzoeken mogelijk betrokken zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

What is informal education?

What is informal education? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
So what is informal education? Here Tony Jeffs and Mark K Smith cut a path through some of the confusion around the area. They focus on informal education as a spontaneous process of helping people to learn. Informal education they suggest, works through conversation, and the exploration and enlargement of experience. It’s purpose is to cultivate communities, associations and relationships that make for human flourishing.
more...
Edgar Borgen's curator insight, July 5, 12:28 PM
Classrooms : somewhere to exchange experience and understanding.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Art of Peer Teaching

Mirjam Neelen & Paul A. Kirschner Back in 1988, Neal Whitman and Jonathan Fife wrote a solid report on peer teaching; an instructional approach in which learners take on a teacher’s role and explain the learning content to their peers. They pointed out that we have known since the 1960s that peer teaching has a…
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

'Professionalisering docenten moet anders'

'Professionalisering docenten moet anders' | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Om het onderwijs blijvend te laten aansluiten op de onderwijsbehoefte van de 21ste eeuw, is het belangrijk dat leraren zich blijven professionaliseren. De manier waarop dit nu gebeurt, is echter te veel gebaseerd op klassieke inzichten die niet effectief zijn. Leraren moeten niet ván, maar mét elkaar leren. Daarvoor is wel een forse cultuurverandering nodig. Dit stelde prof. dr. Marjan Vermeulen bij de aanvaarding van het bijzonder hoogleraarschap Docentprofessionalisering aan het Welten-instituut van de Open Universiteit. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door onderwijsadviesbureau KPC Groep. Vermeulen sprak haar inaugurele rede uit op 20 mei 2016. De rede had als titel: Leren organiseren; een rijke leeromgeving voor leraren en scholen.

Van individuele focus naar dialoog
Het leren in onderwijsorganisaties is historisch gegroeid vanuit traditionele opvattingen over leren. De methoden en producten die daaruit voortkomen zijn gericht op kennisoverdracht en individueel leren: roostering, één leraar met één groep, examens, overhoringen en voortgangstoetsen. Een ander belangrijk aspect bij het traditionele leren is dat een expert van tevoren de les bepaalt en plant wat de leeruitkomst is. Maar voor de samenleving van de 21ste eeuw is creatief en innovatief gedrag nodig, en dat kan juist het best worden gestimuleerd in een leeromgeving gericht op gezamenlijk of collectief leren. Dat wil zeggen, in een leeromgeving waarin niet alleen ván, maar vooral mét elkaar wordt geleerd door middel van dialoog. Dit geldt ook voor de professionalisering van leerkrachten. Daarnaast is het van belang om leraren en scholen niet als uitvoerders van ideeën van anderen, maar als ontwikkelaars te benaderen.

Leren organiseren"
'Om dat creatief en innovatief gedrag aan te leren, is het van belang dat we het leren opnieuw gaan organiseren. En dat we leren om dat goed te doen', aldus Vermeulen. Dit vraagt wel om een cultuuromslag in onderwijsland. 'Op dit moment worden scholen nog te veel in de positie van aanpassen en uitvoeren geplaatst, op basis van versimpelde informatie uit de wetenschap. Doordat scholen geen volledig inzicht hebben in onderzoeksresultaten worden zij "dom" en afhankelijk gehouden en ontstaat het gevaar van verkeerde implementatie van concepten.'

Gelijkwaardig samenwerken
Om dit te veranderen is het volgens Vermeulen hoog tijd dat onderwijsinstellingen, wetenschap en onderwijsondersteunende organisaties op een gelijkwaardig niveau met elkaar gaan samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe praktijken. Die moeten niet op voorhand zijn dichtgetimmerd, maar gaandeweg gezamenlijk verder worden ingevuld. Wetenschappers zullen daarvoor andere instrumenten moeten ontwikkelen die bijdragen aan wetenschappelijke kennisontwikkeling, maar net zo goed praktisch relevant zijn in hun toepassing. De praktijk, met de lokale kennis en de inzichten in de alledaagse processen en knelpunten, is (pro)actief in de innovatieprocessen. Door de expertise van alle partners op basis van gelijkwaardigheid te benutten, dus door cocreatie, ontstaan professionele leergemeenschappen waarin wordt samengewerkt aan een rijke collectieve leeromgeving voor leerlingen, leraren en scholen.

Oratie > Symposium > afscheidsrede
De oratie van prof. dr. Marjan Vermeulen werd gecombineerd met de afscheidsrede van prof. dr. Peter Sloep, hoogleraar op de leerstoel Technology enhanced learning. Zijn afscheidsrede had als titel 'Open Onderwijs, twee geloven op één kussen'. In de tussenliggende tijd werd een symposium aangeboden met als titel 'Tussen droom en daad; experts bevraagd'. Dit symposium richtte zich op de veranderingen in onze verwachtingen ten aanzien van onderwijs, onderwijsorganisaties en docenten. De oratie startte om 13.00 uur, het symposium om 14.00 uur en de afscheidsrede om 16.00 uur bij de Open Universiteit in Heerlen.

Lees ook het persbericht.


Via Manuela Bazen
more...
Manuela Bazen's curator insight, June 7, 8:13 AM
"Leraren moeten niet ván, maar mét elkaar leren."
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Why Emotions Are Integral to Learning

Why Emotions Are Integral to Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Understanding how deeply connected emotions are to learning can help reframe the conversation around what works in schools.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Close the Stable Doors: Effects of Motivation and Engagement on Learner Achievement?  

Paul A. Kirschner & Mirjam Neelen A very popular one-liner, used by parents, teachers, politicians, and also educational scientists is that “THE current problem in education is a lack of learner motivation”. In other words: learners find education boring, not appealing, unattractive and that’s why they don’t achieve their full potential.  Concepts such as motivation…
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Mooi overzicht van 5 leer- en kennistheorieën

Mooi overzicht van 5 leer- en kennistheorieën | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Ik voeg zelf kennistheorieën toe omdat bijvoorbeeld het connectivisme veel vertelt over kennis- en kennisdeling maar op vlak van leren weinig effectief meegeeft. De tijdlijn met namen kan ook wel voor wat verwarring zorgen, Vygotsky en Piaget zijn een inspiratie voor constructivisme, maar kunnen evengoed bij het cognitivisme staan. En oja, er zijn nog veel…

Via Manuela Bazen
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Technologische ontwikkelingen luiden vierde industriële revolutie in | WilfredRubens.com over leren en ICT

Technologische ontwikkelingen luiden vierde industriële revolutie in | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Leren, opleiden en onderwijs vindt altijd plaats binnen een maatschappelijke context. Deze context is van invloed op de inhoud van datgene wat we leren, en de wijze waarop we leren. Volgens het Wereld Economisch Forum staan we aan de vooravond van de vierde industriële revolutie, die bepalend zal zijn voor de inrichting van onze samenleving en die daarmee een belangrijke stempel zal gaan drukken op leren, opleiden en onderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Papert - in his own words | Learning with 'e's

Papert - in his own words | Learning with 'e's | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Seymour Papert passed away this week aged 88. His efforts to reform education through advancing social-constructivist theory will be perhaps one of his most important legacies. Papert has been widely acknowledged for developing the theory of constructionism. He saw learning as an active process that involved not only social interaction, but also constructing artefacts. Learning by making became an important component of learning in the digital age, and has been used as an explanation of the rise in user generated content.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderwijskunde in Utrecht: Meta-analyse: Ook bij onderzoekend leren kan een leerling ondersteuning gebruiken

Onderwijskunde in Utrecht: Meta-analyse: Ook bij onderzoekend leren kan een leerling ondersteuning gebruiken | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Bronvermelding maken? Lees alles hieromtrent op Bronvermelding.nl

Het maken van de juiste bronvermelding is van groot belang, vooral wanneer je bezig bent met een scriptie of werkstuk. Wanneer je namelijk geen goede bronvermelding gebruikt, is het mogelijk dat je scriptie wordt afgekeurd vanwege plagiaat of copyrightschending. Het is zelfs voorgekomen dat mensen hun opleiding niet mogen afmaken vanwege het fout noteren van bronnen. Zorg daarom dat je je bronnen altijd op een juiste manier in je scriptie, document of werkstuk verwerkt, zodat je te allen tijde de verdenking van frausde voorkomt.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een update op de vaak gedeelde Leerpiramide

Een update op de vaak gedeelde Leerpiramide | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Een paar keer per week word ik met de leerpiramide geconfronteerd en het wordt vermoeiend. Vooral de onderstaande grafiek wordt constant gedeeld op Linkedin. Daarom heb ik er maar een update van gemaakt. Deze mag ook massaal gedeeld worden :).
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderzoek naar adaptief leren met vooralsnog niet zo positieve uitkomsten

Adaptieve leertechnologie is één van de belangrijkste beloftes op het gebied van technology enhanced learning van dit moment. Deze toepassingen zouden het onderwijs beter in staat stellen om met succes in te spelen op individuele leervragen. Adaptief leren zou daarmee eindelijk flexibilisering mogelijk maken. Momenteel lijken deze beloftes helaas nog niet waar gemaakt te worden. Tegelijkertijd is het veel te vroeg om adaptieve programma’s te begraven op het kerkhof van vergeten leertechnologieën.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Retrieval Practice: A Powerful Strategy to Improve Learning

Retrieval Practice: A Powerful Strategy to Improve Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
When we think about learning, we typically focus on getting information into students’ heads. What if, instead, we focus on getting information out of students’ heads?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Deliberate Practice: What it is and what it isn’t

What does it take to become an expert? According to the influential deliberate practice theory, achieving expert performance requires a vast amount of deliberate practice. The term “deliberate practice” is used abundantly in the world of learning and education. However, as with many ‘magic words’ (Learning analytics! Grit! Mindset!), they are often incorrectly understood, explained, and/or applied (and sometimes they’re just plain nonsense).
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

High impact learning: een nieuw model voor betekenisvol en toekomstig leren? | WilfredRubens.com over leren en ICT

High impact learning: een nieuw model voor betekenisvol en toekomstig leren? | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De laatste tijd word ik via mijn RSS-feedreader regelmatig geattendeerd op Filip Dochy’s model van ‘high impact learning’. Dit model wil een antwoord geven op de vraag wanneer en hoe wij in de toekomst leren, op een manier die een sterke impact heeft, ook nadat een lerende bijvoorbeeld van werksituatie verandert. Wat is zo speciaal aan dit model?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Multitasking Is a Myth, and to Attempt It Comes at a Neurobiological Cost

Multitasking is a myth, says McGill University Psychology Professor Daniel Levitin. Switching focus across tasks comes at a neurological cost, depletin
more...
No comment yet.