Master Leren & In...
Follow
11.1K views | +1 today
 

From around the web

Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Jeroen Bottema from natuurkunde
Scoop.it!

Onderwijsspecial 11 april 2015

Onderwijsspecial 11 april 2015 | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Alle artikelen uit de onderwijsspecial van de Volkskrant van 11 april 2015

Via aukevannie
Jeroen Bottema's insight:

" Alle artikelen uit de onderwijsspecial van de Volkskrant van 11 april 2015"

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Change in Learning
Scoop.it!

Personalize Learning: Stages of Personalized Learning Environments (v3)

Personalize Learning: Stages of Personalized Learning Environments (v3) | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Stages of Personalized Learning Environments (v3)

Via Sigi Jakob
more...
Sigi Jakob's curator insight, March 14, 3:11 PM

transforming teaching and learning ...

Rescooped by Jeroen Bottema from ICT in de lerarenopleiding
Scoop.it!

New Pedagogies for Deep Learning

New Pedagogies for Deep Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
EDUCATION NEEDS TO BE RADICALLY RETHOUGHT PARTLY TO STOP THE BOREDOM, BUT MOSTLY TO BLOW THE LID OFF LEARNING, WHEREBY STUDENTS AND TEACHERS AS ACTIVE PARTNERS BECOME CAPTIVATED BY EDUCATION.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Het beste onderwijsonderzoek van 2014

Net als voorgaande jaren is er veel, heel veel onderzoek gepubliceerd en het wordt nog altijd elk jaar meer. In dit stuk geef ik een overzicht van het onderzoek dat mij in het bijzonder opviel.
Jeroen Bottema's insight:

"Op verzoek van het vakblad Didactief (koop dat blad!) schreef ik eind vorig jaar een artikel over het onderwijsonderzoek van 2014, en wat mij daarbij was opgevallen. Het stuk staat in het decembernummer. Omdat Didactief een laagdrempelige insteek heeft werd mijn manuscript enigszins ‘vertaald’ naar een tekst die voor de gemiddelde haastige leerkracht goed te behappen was. Hieronder staat de tekst zoals ik die zelf geschreven heb. Overigens: het onderzoek dat ik beschrijf is vast en zeker niet het ‘beste’ voor iedereen: het aanbod is zo groot dat een selectie noodzakelijk is en blijft. Als je zelf, op welke manier dan ook, tegen ‘wow’-onderzoek aanloopt, laat het ons dan gerust weten: een weblog is niet alleen een manier om informatie te publiceren, maar evenzo een manier om erover te communiceren!"

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Growth Mindset versus Fixed Mindset: infografiek

Growth Mindset versus Fixed Mindset: infografiek | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Omdat ik er in nascholingen regelmatig naar verwijs, deel ik ook via deze weg graag de infografiek die Nigel Holmes (http://nigelholmes.com/) maakte over het concept mindset van Carol Dweck.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Carol Dweck - A Study on Praise and Mindsets - YouTube

For over a decade Carol Dweck and her team studied the effects of praise on students. This study involved a series of experiments on over 400 5th graders fro...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Waarom helpt nieuwsgierigheid ons leren?

Waarom helpt nieuwsgierigheid ons leren? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
"Curiosity killed the cat" is een bekende Engelse uitspraak (en misschien kennen sommigen onder jullie ook nog wel de gelijknamige band uit de jaren '80?). Het kan inderdaad gevaarlijk zijn om je n...
Jeroen Bottema's insight:
De onderzoekers geven aan dat ook leerkrachten mogelijk hun voordeel kunnen halen uit deze vaststellingen. Wanneer je ‘saaie’ informatie wilt aanreiken is het beter om eerst de nieuwsgierigheid van leerlingen te prikkelen alvorens de ‘saaie’ informatie aan te reiken. Toch zijn er nog heel wat dingen te ontdekken met betrekking tot het effect van nieuwsgierigheid. Zo tracht men nog te achterhalen hoe lang het “nieuwsgierigheidseffect” duurt. Wanneer de nieuwsgierigheid van een leerling ‘s ochtends wordt geprikkeld, zal die dan de hele dag beter informatie opnemen of zal de interesse afn
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Want to help students improve their work? Mark them on their progress

Want to help students improve their work? Mark them on their progress | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
By giving students a mark that reflects personal development – rather than a comparison with peers – universities can avoid demotivating those who have not performed highly
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from De integratie van ICT-e in het curriculum van de lerarenopleiding
Scoop.it!

Open Universiteit: Masterclass Betekenisvol Leren (Specht, 2014)

Jeroen Bottema's insight:
The presentation gives an overview of current learning technologies. Analyses questions of the students and links to potential answers and solutions and ends with a building your own practical example app.
more...
Jeroen Bottema's curator insight, December 8, 2014 2:59 PM
The presentation gives an overview of current learning technologies. Analyses questions of the students and links to potential answers and solutions and ends with a building your own practical example app.
Rescooped by Jeroen Bottema from The 21st Century
Scoop.it!

Ten Educational Innovations To Watch For In The Next Ten Years

Ten Educational Innovations To Watch For In The Next Ten Years | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
A team of education experts at the Open University (UK), led by Professor Mike Sharples, have identified "ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on e...

Via Dr. Susan Bainbridge
more...
Won Ho's curator insight, November 30, 2014 5:42 AM

We know it all already, but how?

이제는 다 알고 있는 내용... 어떻게 하는지가 문제...

Willem Kuypers's curator insight, November 30, 2014 9:10 AM

Les concepts pour le debut du 21ème siècle sont là.  Il faut encore voir ce qui va dépasser le seuil de la nouveauté. 

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Gratis online masterclass ‘Informatievaardigheden voor onderzoekers’ | Wilfred Rubens

Gratis online masterclass ‘Informatievaardigheden voor onderzoekers’ | Wilfred Rubens | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Van 12 t/m 19 november verzorgt Prof. Dr. Saskia Brand de gratis online masterclass ‘Informatievaardigheden voor onderzoekers’. In deze masterclass gaat zij met twee promovendi in op de problemen die studenten en beginnende onderzoekers ervaren als ze literatuur zoeken voor bijvoorbeeld het schrijven van een scriptie of het uitvoeren van een literatuuronderzoek.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Nieuwe app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) - OU

Nieuwe app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) - OU | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Moet u een onderzoek doen, maar weet u niet welk onderzoeksinstrument u het beste kunt gebruiken? Moet u een vragenlijst opstellen of wilt u een interview houden, maar weet u niet hoe dit aan te pakken? Wilt u checken of u goed bezig bent met de door u ontworpen instrumenten? Het Welten-instituut heeft een app ontwikkeld die u daarbij kan helpen. De app Toolkit instrumenten praktijkonderzoek (TiP) is bedoeld voor iedereen die hulp kan gebruiken bij het ontwikkelen en inzetten van instrumenten voor zijn/haar onderzoek. De app is gratis te downloaden in de Appstore of via Google play.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Competentiegericht leren, maar dan anders? | Wilfred Rubens

Ik ben bang dat deze 'toepassingsgerichte' benadering leidt tot een grote nadruk op het trainen van vaardigheden. Wat mij betreft is dat wat anders dan het ontwikkelen van bekwaamheden. We moeten ons er van bewust zijn dat werkgevers andere belangen hebben ten aanzien van het onderwijs, dan de samenleving als geheel. We moeten volgens mij dan ook terughoudend zijn met deze 'Amerikaanse invulling' van competentiegericht leren.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Jörgen Daniel - Multimedia Learning
Scoop.it!

Potent Pedagogic Roles for Video - Jack Koumi | Media and Learning Association


Via Jörgen Daniel
more...
Jörgen Daniel's curator insight, March 9, 4:51 AM

Gezien in Brussel.

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe goed is het Nederlandse onderwijs? - Universiteit van Amsterdam

Hoe goed is het Nederlandse onderwijs? - Universiteit van Amsterdam | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Hoe goed is het Nederlandse onderwijs?
Lezing
Onder de titel 'Hoe goed is het Nederlandse onderwijs?' houdt prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, universiteitshoogleraar Economie en Bedrijfskunde aan de UvA, de zestiende Kohnstammlezing.
Vanuit een internationaal-vergelijkend perspectief stelt Rinnooy Kan in zijn lezing de leerlingen centraal: wat leren ze, en hoever komen ze? Voor Nederland is het beeld niet ongunstig, al valt de bijdrage van ons onderwijs aan het creëren van gelijke maatschappelijke kansen wat tegen. Rinnooy Kan presenteert drie deelperspectieven die zouden kunnen leiden tot vernieuwing. Het Nederlandse onderwijs is zeker niet slecht, maar het kan nog veel beter, betoogt hij.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Home - Leerplanevaluatie

Home - Leerplanevaluatie | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Bij leerplanontwikkeling hanteren ontwikkelaars een cyclische aanpak om de kwaliteit van het product te vergroten. Formatieve evaluatie heeft een centrale plek in het ontwikkelproces. Bij het uitvoeren van een formatieve evaluatie doorloopt u een aantal stappen. Wanneer u voor het eerst met deze Taakhulp werkt, is het raadzaam bij stap 1.1 te starten. Mocht u al meer ervaring hebben, dan kunt zelf bepalen waar u begint. Eventueel kunt u voor het maken van een evaluatieplan gebruik maken van onderstaand matchboard.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Kwaliteit van Onderwijs

Kwaliteit van Onderwijs | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Iedereen vindt de kwaliteit van onderwijs belangrijk. Miljoenen jongeren en honderdduizenden docenten hebben er dagelijks mee te maken. Maar weten we ook waarover we het hebben? Of geeft iedere betrokkene een eigen betekenis aan kwaliteit van onderwijs? Hoog tijd voor een fundamenteel debat.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Waarom maken we gebruik van meerkeuzevragen?

Why multiple choice? It’s a question that’s plagued me for a long time, particularly as someone who grew up with one foot in the American and one foot in the British education system.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Strategies for Getting and Keeping the Brain’s Attention

Holding students' attention is about activating the right neural network. Strategies include recognizing how focus feels, giving incentives, and adjusting the pace of your teaching.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from ICT en Onderwijs
Scoop.it!

Can you do experiential learning online? Assessing design models for experiential learning

Can you do experiential learning online? Assessing design models for experiential learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

I thought I’d covered the main learning design models when I became aware that I hadn’t covered experiential learning. Nevertheless, I still remember at one of my presentations to faculty on online learning, a faculty member saying that you can’t do experiential learning online. I felt at the time that this was so mistaken a view, that I need to address it in my book. Indeed, experiential learning is like most design models: it is independent of the mode of delivery. What matters is how well it is done.


Via Pierre
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een onderwijsstelsel met veerkracht (samenvatting)

In een snel veranderende samenleving veranderen ook de eisen aan het onderwijs. Toenemende individualisering, automatisering, innovatie en internationalisering stellen hoge eisen aan de burgers van morgen, en aan hun opleiding nu. De druk op het onderwijsstelsel neemt toe. Aanpassingen in het stelsel vinden wel plaats, maar alleen op onderdelen. Sinds de verschijning van het rapport van de commissie-Dijsselbloem zijn beleidsmakers en politici huiverig om over het stelsel als geheel te praten, terwijl dat juist moet. Hoe kan het onderwijsstelsel zich blijven aanpassen aan veranderende eisen vanuit de samenleving? Dat is de vraag die de Onderwijsraad beantwoordt in dit advies.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Infografiek: hoe wetenschappelijk onderzoek echt gaat

Infografiek: hoe wetenschappelijk onderzoek echt gaat | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
    Soms kom je kleine parels tegen via Twitter, en deze ontdekte ik via @researchUgent op deze blog die er trouwens een zeer lezenswaardige tekstversie van maakte.

Via Manuela Bazen
more...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Big Bang Theory - Sheldon Trains Penny - Operante conditionering

Season 03 Episode 03, "The Gothowitz Deviation". Sheldon attempts to modify Penny's behaviour by giving her a chocolate every time she does something right. ...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Aankondiging - Masterclass "ICT-rijk onderwijs in de klas"

Aankondiging - Masterclass "ICT-rijk onderwijs in de klas" | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
ICT-rijk onderwijs is geen nouveauté, in Nederland zijn we er al minstens 20 jaar mee bezig, ruwweg vanaf het moment dat het Internet voor het grote publike toegankelijk werd. Bij de inzet van ICT is het belangrijk onderscheid te maken tussen de manier waarop dat gebeurt. De meeste docenten proberen eerst activiteiten die ze toch al deden nu met behulp van ICT uit te voeren. Schoolborden zijn er al zolang er scholen zijn, de moderne variant daarop zijn Smart boards. Kopietjes met instructies voor een practicumproef kennen we allemaal, nu kun je die aanbieden als computerbestand (tekst, presentatie, ...). Ofschoon er hier iets verandert, is er geen sprake van een fundamenteel soort vernieuwing, is er geen sprake van een innovatie van het onderwijs. Dit soort vernieuwing wordt daarom substitutie genoemd. Er is niks mis mee als manier om te wennen aan de inzet van ICT. Anders wordt het als we in substitutie zouden blijven steken. Transformatie zou de volgende stap moeten zijn, waarin er in meer fundamentele zin iets verandert. Omdat transformaties dieper ingrijpen vergen zij een herontwerp van het onderwijs. Zo'n herontwerp komt alleen goed van de grond als we ons realiseren dat onderwijs, alle onderwijs, de resultante is van een ontwerpproces, ook al heeft dat proces al heel lang geleden plaatsgevonden, door anderen dan degenen die nu aan het onderwijs uitvoering geven. Met andere woorden, zonder besef van het ontwerpkarakter van onderwijs geen herontwerp; en zonder herontwerp geen onderwijsinnovatie. Dat is het Leitmotiv van deze masterclass en MOOC. We kiezen nadrukkelijk de invalshoek van het onderwijsontwerp om tot zinvol en innovatief gebruik van ICT in het onderwijs te komen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Athabasca University Press - Teaching Crowds: Learning and Social Media

Athabasca University Press - Teaching Crowds: Learning and Social Media | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In Teaching Crowds, Dron and Anderson introduce a new model for understanding and exploiting the pedagogical potential of Web-based technologies, one that rests on connections — on networks and collectives — rather than on separations. Recognizing that online learning both demands and affords new models of teaching and learning, the authors show how learners can engage with social media platforms to create an unbounded field of emergent connections. These connections empower learners, allowing them to draw from one another’s expertise to formulate and fulfill their own educational goals. In an increasingly networked world, developing such skills will, they argue, better prepare students to become self-directed, lifelong learners.
more...
No comment yet.