Master Leren & In...
Follow
12.0K views | +19 today
 
Rescooped by Jeroen Bottema from Education3.0
onto Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Do kids really learn from failure? Why conventional wisdom may be wrong

"How many times have you heard that children need to experience failure sometimes because they learn from it. Well, maybe not. Here’s a different view from Alfie Kohn, the author of 12 books about education and human behavior, explains why this has become a problem when it comes to school reform."


Via Jelmer Evers
more...
No comment yet.
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Two things I've learnt about worked examples

However, here I will focus on the discussion of the use of worked examples. The study of worked examples was critical to the development of cognitive load theory. We shouldn’t run away with the impression that worked examples represent an optimal form of teaching. Yes, the effect has been measured many times and withstood replication. However, this is partly due to the fact that worked examples are pretty amenable to research and so have been studied a great deal.

I have learnt two significant concepts.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Agora Roermond: collectief lef en gespreid leiderschap

Agora Roermond: collectief lef en gespreid leiderschap | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Is het moeilijk om binnen ons bestaande onderwijssysteem een drastische onderwijsinnovatie te realiseren? Best wel. Maar onmogelijk is het niet. Dat laat Agora Roermond m.i. zien. Investeringen in het ‘sociale kapitaal’ zijn daarbij van groot belang.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Leestip: The Science of Learning

Leestip: The Science of Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

The Science of Learning is een (gratis te downloaden) document van de hand van de Deans for Impact Het document geeft een samenvatting van bevindingen uit onderzoek in de cognitieve wetenschappen over hoe studenten/leerlingen leren. Bij die resultaten staan steeds praktische implicaties daarvan voor zowel het leren als het doceren.  Het is gericht op (nieuwe) docenten, leraren in opleiding en lerarenopleiders.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Are Learning Styles Real - and Useful?

Are Learning Styles Real - and Useful? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
We've collected nine varying opinions from learning experts about whether the idea of learning styles is valid and a useful addition to a teacher's toolkit.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Belangrijke principes met betrekking tot onderwijshervormingen | WilfredRubens.com over ICT en leren

Het onderwijs verandert vooral op kleine schaal en in een kalm tempo. Grote betrokkenheid van docenten en veranderingen in de structuur van het onderwijs bevorderen onderwijshervormingen. En dan blijken ook meer fundamentele onderwijsveranderingen mogelijk te zijn.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Waarom het overnemen van good practices niet persé tot succes hoeft te leiden | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning

Waarom het overnemen van good practices niet persé tot succes hoeft te leiden | Wilfred Rubens over Technology Enhanced Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Bij de invoering van ICT in het onderwijs laten we ons vaak graag leiden door de succesverhalen van andere organisaties. Waarom gaat dat echter niet automatisch goed?


Tijdens conferenties zijn praktijkervaringen over de invoering van ICT-toepassingen erg populair. Hetzelfde geldt voor het afleggen van werkbezoeken bij collega-organisaties, in binnen- en buitenland. Volgens Terry Freedman moeten we er echter voor waken om een “Big Idea” van een andere organisatie te adopteren:
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Problem-Based Learning: Principles and Design - UM MOOC

Problem-Based Learning: Principles and Design - UM MOOC | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

At Maastricht University, we’re inviting teachers, course designers, professionals in education, and the generally curious to join us in an experimental online course on Problem-Based Learning (PBL). You can learn about PBL by practicing PBL in a Massive Open Online Course (MOOC). You get to learn how to apply PBL in your own educational setting, and we get to learn how to apply PBL to a MOOC setting.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Learning styles & the importance of critical self-reflection

Learning styles & the importance of critical self-reflection | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In deze Tedx presentatie licht Tesia Marshik ( University of Wisconsin-La Crosse) toe wat er schort aan het VAK-leerstijlen model, waarom zoveel mensen er geloof aan hechten en waarom je dit als le...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat is 4C?

Het ideaal is: leerlingen, studenten en werknemers die probleemloos kunnen in-, en doorstromen van vmbo, mbo, hbo tot wo. De realiteit is vaak anders: bij de overgang naar een volgend onderwijsniveau of leerweg sluiten onderwijsprogramma’s geregeld niet goed op elkaar aan. Leerlingen en studenten en hun studieadviseurs weten daardoor niet goed waar ze staan. Invoering van competentiegericht onderwijs lijkt in eerste instantie niet positief bij te dragen aan een soepelere doorstroming door een Babylonisch taalgebruik over competenties.

Een gemeenschappelijke taal waarmee de vorderingen van leerlingen en studenten van vmbo tot wo eenduidig zijn te waarderen, kan de doorstroming van leerlingen en studenten versoepelen. Dit geldt ook voor in- en uitstroom, wanneer vragen ontstaan over wat leerlingen/studenten of afgestudeerden nu precies aan competenties in huis hebben.

Het competentiegericht onderwijs kijkt verder dan het diploma. Het gaat ook om wat leerlingen en studenten aan inzetbaar vermogen en groeipotentie hebben na het diploma. De invoering van het competentiegericht onderwijs is daarom een uitgelezen moment om verder leren makkelijker te maken. Het biedt een unieke kans een gemeenschappelijke taal en terminologie te ontwikkelen op basis van competenties. In het project Ruggengraat van de Groene Kennis Coöperatie heeft een aantal groene vmbo-, mbo- en hbo-scholen en Wageningen Universiteit een prototype van zo’n taal gedefinieerd: 4C your way.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Online masterclass: Sociaal leren en Learning Analytics #OU_Nederland #Welteninstituut

Hoe laat je studenten efficiënt samen leren binnen een online omgeving? Hoe kun je sociaal leren online vormgeven, monitoren, evalueren en bijsturen? Deze en andere vragen staan centraal tijdens de online masterclass die Maarten de Laat en Bieke Schreurs (Open Universiteit van 2 september tot 11 september aanstaande verzorgen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Kohnstamm Instituut: Aanpak gericht op inzet en vooruitgang motiveert elke leerling beter dan focus op prestaties

Leerlingen tonen meer inzet en presteren beter als docenten hun autonomie ondersteunen. En als leraren de prestaties van leerlingen beoordelen op grond van hun inzet en individuele vooruitgang, heeft dat een positieve invloed op hun motivatie. Dat geldt voor alle leerlingen ongeacht hun sociale of etnische achtergrond.
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren

'2 nieuwe onderzoeken met link tussen stress en leren. Een van de belangrijkere boeken van de voorbije jaren, is volgens mijn bescheiden mening, Schaarste van Mullanaithan en Shafir. Hierin beschrijven ze hoe stress door schaarste onze mentale bandbreedte vermindert waardoor we enkel op korte termijn nog dingen doen en er een tunnelvisie ontstaat. 2 nieuwe onderzoeken verdiepen de kennis over wat stress kan veroorzaken en hebben een duidelijke link met leren. Onderzoek 1 toont dat stress een negatief effect op onze zelfcontrole kan hebben. Dit is in feite iets waar je geen onderzoek voor lijkt nodig te hebben. Je zal makkelijker dat koekje eten als je gestresseerd bent, terwijl je net op je lijn let. Dergelijk onderzoek toont ook dat we wellicht fouten zullen maken die de stress ironisch genoeg kunnen verhogen. Het tweede onderzoek toont de link tussen stress en metacognitie. Uit het onderzoek blijkt dat we onder stresserende omstandigheden minder goed kunnen inschatten of we iets al dan niet weten. Je zou nu kunnen opperen dat we alle stress uit bijvoorbeeld onderwijs moeten bannen, maar dit is om een paar redenen de verkeerde conclusie. Ten eerste kan een zekere vorm van druk of zelfs – taboe – element van competitie wel leuk zijn, denk aan de hele gamificiation-beweging. Te veel en onnodige stress opleggen is natuurlijk iets waar we collectief over moeten waken. Ten tweede is het naïef te denken dat we alle stress uit het leven van onze kinderen kunnen bannen. Als we al elke thuissituatie positief zouden kunnen houden (euh) dan zijn er nog de puberrelaties, de dromen, enz. Daarom besluiten Hattie en Yates in hun boek Visible Learning & The Science of Learning dat we vooral onze kinderen en jongeren moeten leren omgaan met stress."


Via Manuela Bazen
more...
Arjan van Heukelom's curator insight, October 3, 9:39 AM

Aanleren om  met stress om te gaan is belangrijk. Testangst als stressfactor heeft bijvoorbeeld grote invloed op de  prestaties op school (Zeidner, 1998). Omgaan met stress op school wordt vaak via cognitieve therapieën aangepakt. Goed voorbereiden door aanleren van juiste leermethodieken lijkt  nog belangrijker.

Rescooped by Jeroen Bottema from Technology enhanced learning
Scoop.it!

How to respond to learning-style believers

How to respond to learning-style believers | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Via Wilfred Rubens
Jeroen Bottema's insight:

"Learning styles have been popularized by well-intentioned people, including possibly your professor of instructional design. However, the claim that we have to adapt our design to accommodate different learning styles has been repeatedly debunked by research.

Then why do people cling to the belief? Let’s look at one reason why learning styles are so appealing and how we can respond to the believers on our team."

more...
Wilfred Rubens's curator insight, June 27, 9:31 AM

De mythe van leerstijlen is al langer ontkracht, maar houdt ook nog steeds hardnekkig stand. Volgens Cathy Moore kan zelfs paniek toeslaan als je leerstijlen ter discussie stelt.

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Verontrustend nieuws over digital natives?

Verontrustend nieuws over digital natives? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Deze blog schreef ik oorspronkelijk voor het oktobernummer van het blad Didactief waar ik iedere maand iets schrijf over m.i. spraakmakend wetenschappelijk onderzoek en wat de betekenis daarvan is ...
Jeroen Bottema's insight:

Blogpost van Paul Kirschner over 'digital natives'. "Digital natives neigen naar ondiepe informatieverwerking gekenmerkt door snelle aandachtswisselingen en verminderd nadenken. Zij multitasken veel met als gevolg dat ze meer afgeleid zijn en kunnen dit ook niet tegenhouden. Digital natives vertonen ook tekenen van verslavingsgedrag. Recent breinscanonderzoek suggereert een verband tussen deze gedragingen en structurele veranderingen in het brein.’"

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Online masterclass “Eigentijds toetsen” #OU_OW | WilfredRubens.com over leren en ICT

Online masterclass “Eigentijds toetsen” #OU_OW | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Wat zijn recente ontwikkelingen die de kwaliteit van toetsing kunnen verhogen? Deze vraag staat centraal tijdens de online masterclass ‘Eigentijds toetsen’ die dr. Desiree Joosten-ten Brinke (Welten-instituut, Open Universiteit) van 7 tot 14 oktober 2015 verzorgt.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Teaching, Learning & Technology: Instrumentatie van betekenisvolle interacties

Jeroen Bottema's insight:

Lectorale rede van Jos Fransen in verkorte vorm uitgesproken op 24 september 2015 bij de aanvaarding van de positie als lector Teaching, Learning & Technology bij Hogeschool Inholland.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Conferentie "De praktijk van het praktijkonderzoek"

Op vrijdag 9 oktober a.s. organiseert het Welten-instituut, onderzoekscentrum voor Leren, Doceren en Technologie van de Open Universiteit, een conferentie over praktijkgericht onderzoek in studiecentrum Eindhoven. Deze conferentie is bedoeld voor onderwijsmensen met belangstelling voor praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO). De dag staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen met het doen van onderzoek in een samenwerkingsrelatie tussen theorie en praktijk.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Students, Computers and Learning - Making the Connection - OECD

Students, Computers and Learning - Making the Connection - OECD | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Are there computers in the classroom? Does it matter? Students, Computers and Learning: Making the Connection examines how students’ access to and use of information and communication technology (ICT) devices has evolved in recent years, and explores how education systems and schools are integrating ICT into students’ learning experiences. Based on results from PISA 2012, the report discusses differences in access to and use of ICT – what are collectively known as the “digital divide” – that are related to students’ socio-economic status, gender, geographic location, and the school a child attends. The report highlights the importance of bolstering students’ ability to navigate through digital texts. It also examines the relationship among computer access in schools, computer use in classrooms, and performance in the PISA assessment. As the report makes clear, all students first need to be equipped with basic literacy and numeracy skills so that they can participate fully in the hyper-connected, digitised societies of the 21st century.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Does class size really matter?

Does class size really matter? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Class size is frequently a topic for discussion by administrators and teachers. Even when we end up in a school that has lower class size averages compared to other schools, the class size issue do...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat zijn effectieve leerstrategieën? - Introductie - Topic Effectieve Leerstrategieën

Effectieve leerstrategieën houden rekening met de beperkingen en mogelijkheden van ons geheugen en de hoeveelheid voorkennis waarover wij beschikken in ons lange termijn geheugen. Concreter betekent dit dat ze rekening houden met:

de vluchtigheid van het zintuiglijk geheugen en het werkgeheugen,
de begrensdheid van het werkgeheugen en
de organisatie van het lange termijn geheugen.
We bestuderen leerstrategieën dus vanuit een cognitief perspectief. De leerstrategieën zijn erop gericht de tijd en moeite die iemand in het leerproces steekt zo goed mogelijk te benutten. Het doel van effectieve leerstrategieën is het behalen van een optimale prestatie.  
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Thesis Writer

Thesis Writer | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Click here to edit the title

Jeroen Bottema's insight:

Thesis Writer is a learning platform that assists you in writing your thesis. Use our online editor and the structured templates to create your text. Study the tutorials prepared for every step instructing you how to proceed with your project. The writing process is partitioned in four sections. See below what each one is about.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Op weg naar de middelmaat - Alfie Kohn over onderwijs en excelleren - KROOST

Op weg naar de middelmaat - Alfie Kohn over onderwijs en excelleren - KROOST | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Excelleren, achterstanden wegwerken, toptalent stimuleren: aan ambitie geen gebrek in de nieuwe onderwijsplannen van het kabinet. ‘Moreel abject beleid’, zegt de Amerikaanse onderwijsonderzoeker Alfie Kohn over het Nederlandse kabinetsbeleid.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Three lessons from data on the best ways to give feedback to students - Education By The Numbers

Three lessons from data on the best ways to give feedback to students - Education By The Numbers | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Proponents of computerized instruction often point out that software can give instant feedback to students. And that helps students learn more. That’s why a personal tutor can be so powerful. He or she can immediately react when there’s a misunderstanding and provide an explanation or a hint. But the truth is, educators don’t really understand …
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren

Zelfgestuurd leren kun je niet zelfgestuurd leren | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In deze presentatie komen onderstaande punten aan de orde: -Wat is zelfgestuurd leren?
-Aanleiding
-Doelen
-Zeven ontwerpprincipes
-Diagnostisch instrument
-Interventies op basis van vraagsturing
-Zelfgestuurde leermogelijkheden, motivatie en metacognitie
-Aan de slag met het instrument
-Zelfgestuurd leren en reflectiekwaliteit
-Lopend onderzoek
-Vragen
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Onderzoek: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen

Onderzoek: leer kinderen in groep 8 hoe ze zelf hun leren kunnen sturen | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De overgang van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een van de grootste veranderingen in een schoolloopbaan. Door kinderen in groep 8 te leren hoe ze zélf hun leren kunnen sturen, zijn ze beter voorbereid op die overstap. Dat blijkt uit het onderzoek van Kelly Meusen, pabo-docent bij Avans Hogeschool en promovendus bij de Open Universiteit. Zij bood een grote groep leerlingen in groep 8 een aangepast lesprogramma en volgde de leerlingen tijdens hun eerste jaar op het voortgezet onderwijs. Op vrijdag 19 juni 2015 verdedigde ze haar proefschrift bij de Open Universiteit in Heerlen. Kelly Meusen was in 2009 de eerste afgestudeerde van de masteropleiding Onderwijswetenschappen van de Open Universiteit.

 

Motiverend
Kelly Meusen, zelf jarenlang onderwijzeres in de bovenbouw van het basisonderwijs, zette een programma op om bij leerlingen van groep 8 de zelfregulatievaardigheid te stimuleren. Dat is de vaardigheid om eigen werk te beoordelen, verbeterpunten te signaleren en daaraan te werken. Een vaardigheid die in het voortgezet onderwijs van groot belang is, maar ook motiverend werkt. In haar onderzoek trainde Meusen leerlingen uit groep 8 in zelfregulatie door middel van formatief toetsen van schrijfopdrachten, waarbij de leerlingen hun eigen of elkaars schrijfopdrachten beoordeelden. 695 leerlingen waren bij het onderzoek betrokken. Meusen deelde ze in drie groepen in. Een groep leerlingen beoordeelde de eigen schrijfopdrachten (self-assessment). Een tweede groep beoordeelde schrijfopdrachten van anderen (peer-assessment). De derde groep was de controlegroep.

 

Blijvend effect
Het onderzoek van Meusen toont aan dat het mogelijk is om door formatief toetsen leerlingen in groep 8 zelfregulatievaardigheden bij te brengen. Daarbij maakt het niet uit of je dat via self-assessment of via peer-assessment doet. De leerlingen waren niet alleen beter in staat hun leren te reguleren, ze werden ook gemotiveerder en hun persoonlijke interesse in een onderwerp nam toe. Die toename in vaardigheden en in motivatie zakte niet weg: ook na de zomervakantie bij de start van het voortgezet onderwijs en in het eerste jaar voortgezet onderwijs was die nog aanwezig. Opvallend is dat bij de controlegroep tijdens het eerste jaar voortgezet onderwijs de lagere score op zelfregulatie en motivatie blijft bestaan. Terwijl je toch zou verwachten dat in het voortgezet onderwijs in elk geval de zelfregulatievaardigheden zouden toenemen. Kijkend naar onderwijsniveau dan zie je dat dat alleen bij de hogere onderwijsniveaus enigszins het geval is.


Via Manuela Bazen
more...
No comment yet.