Master Leren & In...
Follow
13.3K views | +0 today
 
Scooped by Jeroen Bottema
onto Master Leren & Innoveren
Scoop.it!

Negen kritische succesfactoren voor radicale innovatie (#in) - Wilfred Rubens: technology enhanced learning

Vijay Govindarajan, Mark Sebell en Jay Terwilliger vatten samen waaraan een organisatie moet voldoen wil een radicale innovatie daadwerkelijk productief zijn.
more...
No comment yet.
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Het geheim van goede feedback - OAB Dekkers

Het geheim van goede feedback - OAB Dekkers | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Dat feedback een positieve invloed heeft op de leerresultaten van studenten blijkt wel uit het grootschalige onderzoek van John Hattie (2009). Toch zijn er veel voorbeelden te benoemen waarin studenten niks doen met de feedback die zij hebben gekregen. Ze vinden de feedback verwarrend, zien het nut er niet van in of beschouwen het als een (persoonlijke) aanval (O’Donovan, Rust & Price, 2015). Afgelopen jaren is veel onderzoek gedaan naar de kwaliteit van feedback. In deze blog vertaal ik de inzichten die hieruit zijn opgedaan naar praktische tips voor de onderwijspraktijk.

Via Manuela Bazen
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

ScienceGuide - Een curriculum is nog geen visie

ScienceGuide - Een curriculum is nog geen visie | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
3 februari 2016 - “Het heeft de discussie zeker verder verdiept en aangescherpt.” Gert Biesta is positief over het eindadvies van Platform Onderwijs2032, maar de discussie is nog niet af. De opdracht en visie vanuit OCW over toekomstige curricula zijn namelijk heel smal en te beperkt, stelt hij.
U leest de kanttekeningen van prof. Gert Biesta bij het Eindadvies van het Platform Onderwijs2032 en de beleidsreactie van staatssecretaris Sander Dekker hieronder
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Zinvol onderwijsonderzoek: niet antwoorden, maar vragen

Aanstaande zaterdag vindt de ResearchED plaats, een conferentie over onderwijsonderzoek voor en door leraren. Het doel van ResearchED, een ‘grassroots’ beweging is om de ‘onderzoeksgeletterdheid’ van leraren te vergroten, en zo leraren te versterken in de manier waarop ze werken aan het verbeteren van hun lesgeven. Onderzoek speelt daarin een belangrijke rol, die nu niet altijd goed uit de verf komt. Er wordt vaak gesproken van een kloof tussen praktijk en onderzoek in het onderwijsveld. Wat is die kloof, en hoe kunnen we ervoor zorgen dat onderwijsonderzoek zinvol is voor leraren? Dat is de vraag die we in deze bijdrage aan de orde willen stellen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De belangrijkste trends voor onderwijs volgens de OESO in kernpunten.

De belangrijkste trends voor onderwijs volgens de OESO in kernpunten. | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Er is een nieuwe Trends in Education rapport van de OESO en wat zijn de belangrijkste tendensen?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Sloteditie 4W Uitgave 1-2015/2016 - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet

Sloteditie 4W Uitgave 1-2015/2016 - 4W Weten Wat Werkt Waarom - Kennisnet | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
4W publiceert voor het onderwijs artikelen over wat werkt en waarom. Tot nu toe beperkte 4W zich tot bijdragen over ict-toepassingen. Voor deze sloteditie heeft Kennisnet de samenwerking gezocht met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). NRO coördineert en financiert onderwijsonderzoek en wil daarmee de verbinding tussen praktijk en onderzoek verbeteren. Samen hebben we onderzocht of het mogelijk is de 4W-aanpak te verbreden, van ‘Wat werkt met ict’ naar ‘Wat werkt in het onderwijs’.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Research-based Strategies to Help Children Develop Self-Control

Research-based Strategies to Help Children Develop Self-Control | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Self-control has been connected to positive outcomes for kids later in life. Walter Mischel outlines strategies educators can use to help kids grow this skill.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Instructional support, een elementaire basis voor een goede cognitieve ontwikkeling

Instructional support, een elementaire basis voor een goede cognitieve ontwikkeling | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Op de UC Leuven-Limburg Internationale Studiedag: Op Weg Naar Een Kwaliteitsvolle Leerkracht-Kind Relatie (2 december 2015; zie ook blogbericht De relatie leerkracht – kind doet ertoe!) luister ik geboeid naar Robert Pianta. Die vertelt dat de cognitieve ontwikkeling van kleuters (ook nog op latere leeftijd) sterk samenhangt met de mate waarin ze ‘instructional support’ krijgen in de vroege kinderjaren (Hamre e.a., 2014). Met andere woorden: leerkrachten voorzien sowieso activiteiten en instructies die tot leren leiden. Het is echter de bijkomende begeleiding bij dat aanbod en de instructies die sterk samenhangen met hoe goed kinderen weten, begrijpen, inzien, en met hoe ze hun denken vorm en richting geven. Het gaat hier dus niet om nieuwe inhouden, wél om de manier waarop we kinderen kunnen ondersteunen bij het opdoen en verwerken van hun ervaringen en indrukken.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Cognitieve Belasting Theorie: Leuker kunnen we het maken, en ook makkelijker

Cognitieve Belasting Theorie: Leuker kunnen we het maken, en ook makkelijker | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Ik lees op blogs en Twitter de laatste tijd van alles en nog wat over cognitieve belasting en de overgrote meerderheid daarvan valt in de categorie ‘De klok horen luiden maar niet weten waar de kle...
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Beyond Working Hard: What Growth Mindset Teaches Us About Our Brains

Beyond Working Hard: What Growth Mindset Teaches Us About Our Brains | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Teaching practices around growth mindset have come a long way in the last few years. Common pitfalls have emerged, as well as strong examples of programs that
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

2 berichten van NRO over hoe onderwijs beter kan: training en teamwerk van leraren & ondersteunen schoolleiders

  Twee zeer relevante persberichten van en dito rapporten via NRO die allebei tonen hoe we de kwaliteit van onderwijs kunnen verbeteren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

E-Merge Presentatie ‘Hoe doe je goed onderzoek naar ICT&O?’ – Huib Tabbers « E-merge

E-Merge Presentatie ‘Hoe doe je goed onderzoek naar ICT&O?’ – Huib Tabbers « E-merge | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Dat er veel onderzoek naar ICT&O wordt gedaan illustreert Tabbers met een meta-analyse uit 2009. Daarin doken aanvankelijk ruim 6000 onderzoeken op uit de jaren 1990-2006, waarvan er zo’n 500 bruikbaar bleken. In een overzichtstabel “schieten de bolletjes alle kanten op”. Door de grote verschillen tussen de onderzoeken valt er nog altijd geen eenduidige conclusie te trekken. Negatieve scores zijn op verschillende manieren te verklaren, en ook de positieve uitschieters zijn te koppelen aan een flink aantal factoren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Onderwijs en neurowetenschappen #OEB15 | WilfredRubens.com over leren en ICT

Neuromythes zijn vaak zo hardnekkig omdat ze gemakkelijk te begrijpen zijn. Neurowetenschappen zijn echter niet de troefkaart van het onderwijs. Aldus Lia Commissar tijdens de Online Educa Berlijn van verleden week.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Mayer's cognitieve theorie van multimedia leren - Introductie - Educatieve Kijkwijzer

Mayer’s Cognitieve Theorie van Multimedia Leren is gestoeld op de werking van ons geheugen en beschrijft de cognitieve processen die een rol spelen bij het verwerken van woorden en beelden.
Jeroen Bottema's insight:

Studenten van de inhmli lezen over Mayer's Cognitieve Theorie van Multimedia Leren. Deze pagina betreft een beschrijving van deze theorie. 

more...
Wilfred Rubens's curator insight, December 10, 2015 1:00 PM

Nuttige samenvatting van theorie over cognitieve overbelasting, multimedia en leren. De Educatieve Kijkwijzer is ook een checklist.

Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Vlaamse leraren werken niet vaak samen - Klasse

In het Internationale TALIS-onderzoek (2013) bengelen Vlaamse leraren helemaal onder aan de ranglijst voor ‘professionele samenwerking’. Lesgeven is nog vaak een individuele opdracht in Vlaanderen, vertellen de cijfers. Experten Geert Devos, Melissa Tuytens en Ruben Vanderlinde (UGent) verklaren waarom en geven tips om het tij te keren.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Improving Student Success: Some Principles from Cognitive Science

Improving Student Success: Some Principles from Cognitive Science | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Via YouTube ontdekte ik deze keynote uit 2013 van John Dunlosky, professor psychologie aan de Kent State University, waarin hij dieper ingaat op welke studievaardigheden of strategieën (retrieval practice, distributed practice of successive relearning) het verschil kunnen maken.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Huiswerk: Ja, Nee, Waarom, Hoeveel, Hoe?

"Deze blog schreef ik oorspronkelijk voor het januari-/februarinummer van het blad Didactief waar ik iedere maand iets schrijf over m.i. spraakmakend wetenschappelijk onderzoek en wat de betekenis daarvan is in/voor het onderwijs. Hier een iets uitgebreider versie."

Jeroen Bottema's insight:

"Volgens onderzoek door onder andere [voornaam?] Rosario en collega’s, heeft vooral extensie-huiswerk, anders dan oefen- en voorbereidingshuiswerk, een positief effect op leerprestaties van leerlingen. Let wel, het gaat hier om een vergelijking tussen deze drie doelen en NIET om vergelijking met geen huiswerk. Zij en anderen concluderen dat ‘ongeacht het doel (i.e., oefenen, voorbereiden, extensie), het altijd beter is voor leerlingen om meer huiswerk te doen en niet minder of geen huiswerk.’"

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Zombie Ideas Again: "The Learning Pyramid"

Zombie Ideas Again: "The Learning Pyramid" | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Another persistent education myth, the ‘Learning Pyramid’, is debunked by edublogger Larry Cuban.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat doen ouders als klassen groter worden?

Een nieuwe Zweedse studie bekeek hoe ouders reageren als klassen groter worden.

Wat blijkt:

Enkel ouders met een hoger inkomen helpen hun kinderen meer met huiswerk
Alle ouders waren meer geneigd hun kinderen naar een andere school te sturen
Enkel kinderen uit gezinnen met een laag inkomen vonden het moeilijker om hun leerkrachten te volgen in een grotere klas.
Voor de data maakten de onderzoekers gebruik van het Evalutation Through Folluw-up project van van de universiteit van Gothenburg waarbij de schoolresultaten van de kinderen uit het laatste jaar van het lager onderwijs bekeken werden van kinderen geboren in 1967,1972, 1977 en 1982. Deze kinderen kregen ook vragenlijsten op 13 jaar waarin het gedrag van de ouders, leerlingen en leerkrachten bevraagd werden. Deze data werd gecombineerd met data over het inkomen en het opleidingsniveau van de ouders.

De onderzoekers zien in hun resultaten mogelijke verklaringen waarom klasgrootte een groter negatief effect zou kunnen hebben op de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Beter presteren: begrip demonstreren?

Zoals blijkt uit de gegeven leerlinguitspraken, zijn begripsdemonstraties informatiever voor een docent dan begripsclaims. Een informatievere uitspraak geeft een docent meer ‘handvaten’ voor het passend maken van de instructie. Leerlingen zouden hun docent mogelijk dus helpen met het afstemmen van instructie door relatief veel begripsdemonstraties te gebruiken in hun vragen en antwoorden in interacties met de docent. De vraag die hierbij rijst is: zijn alle leerlingen wel even goed in staat om hun begrip te ‘demonstreren’ in plaats van het te ‘claimen’? En gerelateerd hieraan: zijn alle docenten wel even goed in staat om hun leerlingen te helpen hun begrip te ‘demonstreren’ in plaats van te ‘claimen’
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De geschiedenis van leren en #onderwijs: 2500 jaar in 40 minuten door Donald Clark

Ik probeer de inhoud van deze blog en mijn Engelstalige blog TheEconomyOfMeaning zoveel mogelijk apart te houden. Slechts bij uitzondering post ik hier iets dat je ook daar kan vinden. Meestal omdat het zo goed of zo interessant is. Deze lezing van Donald Clark is zo een voorbeeld.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Alles kan altijd beter: Op zoek naar 'tacit knowledge'

Gisteren kwam ik in een TEDx-presentatie over metacognitie de onderstaande uitleg tegen over het begrip 'tacit knowledge'.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe kun je afleiding voorkomen, en je productiviteit verbeteren? | WilfredRubens.com over leren en ICT

Hoe kun je afleiding voorkomen, en je productiviteit verbeteren? | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
De poging en om meerdere taken tegelijkertijd uit te voeren -of snel af te wisselen- zijn niet alleen funest voor leren, maar ook voor de productiviteit op de werkvloer. Hoe kun je afleiding beter hanteerbaar maken?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Specht, M. (2015, 11 December). Innovatieve benaderingen van leerprocessen en leerpraktijken. Invited Masterclass, Inholland hogeschool, Den Haag, The Netherlands.

The presentation gives a perspective of the teacher, the headmaster and the research on TEL. It highlights different aspects important in the proces of technology adoption and innovation management.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

inquiry based-learning met weSPOT

inquiry based-learning met weSPOT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
weSPOT aims at propagating scientific inquiry as the approach for science learning and teaching in combination with today's curricula and teaching practices. It lowers the threshold for linking everyday life with science teaching in schools by technology.

weSPOT supports the meaningful contextualization of scientific concepts by relating them to personal curiosity, experiences, and reasoning. weSPOT addresses several challenges in the area of science learning and technology support for building personal conceptual knowledge.

The project focuses on inquiry-based learning with a theoretically sound and technology supported personal inquiry approach. In inquiry based-learning learners take the role of an explorer and scientist and are motivated by their personal curiosity, guided by self-reflection, and develop knowledge personal and collaborative sense-making and reasoning.

weSPOT will work on a meta-inquiry level in that it will (a) define a reference model for inquiry-based learning skills, (b) create a diagnostic instrument for measuring inquiry skills, and (c) implement a working environment that allows the easy linking of inquiry activities with school curricula and legacy systems. weSPOT [1]is supported by the European Commission.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Innovatieve didactiek: ontwikkelingen en voorbeelden | WilfredRubens.com over leren en ICT

Innovatieve didactiek: ontwikkelingen en voorbeelden | WilfredRubens.com over leren en ICT | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Onderzoekers van de Britse Open Universiteit signaleren tien richtingen waarin nieuwe didactiek zich aan het ontwikkelen is. ICT speelt daarbij een belangrijke faciliterende en ‘mogelijk makende’ rol.
more...
No comment yet.