Master Leren & Innoveren
14.7K views | +0 today
Follow
Master Leren & Innoveren
(Mogelijk) relevante informatie voor masterstudenten Leren & Innoveren.
Curated by Jeroen Bottema
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Hoe Ontdekkend is Ontdekkend Leren Nog?

In 2006 schreef ik, samen met John Sweller en Dick Clark, een inmiddels berucht/beroemd (kies zelf) artikel over ontdekkend leren. Daarin legden wij uit waarom deze aanpak niet effectief en ook niet efficiënt is. Sindsdien zijn er veel artikelen geschreven van voor- en tegenstanders daarover. Tegelijkertijd kwam er een tendens om ontdekkend leren meer begeleid ontdekken te laten worden, om probleemoplossend leren te voorzien van gewone instructie, enzovoorts. Onlangs verschenen twee artikelen die meer licht op deze kwestie werpen.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Four myths about personalisation of learning

Four myths about personalisation of learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
It remains to be seen how the idea of “personalisation” can develop without sacrificing human flexibility and societal congruence. Here are four oft encountered myths around personalisation:
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Genius of Learning - Issue 40: Learning - Nautilus

The Genius of Learning - Issue 40: Learning - Nautilus | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
BY
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Master Onderwijskunde Leren & Innoveren
Scoop.it!

Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk

Onderzoek naar professionele ontwikkeling van docenten op het werk | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Onderzoekers van het Welten-instituut hebben in kaart gebracht hoe de professionele ontwikkeling van docenten op het werk werkt. Die ontwikkeling blijkt te worden versterkt door het bieden van werkgerelateerde hulpbronnen. Ze maakten ook zichtbaar dat de professionele ontwikkeling van docenten bijdraagt aan flexibiliteit en competentieontwikkeling. Hun resultaten bevestigen de meerwaarde van professionele ontwikkeling op het werk ten opzichte van bijvoorbeeld het volgen van externe cursussen.

Unieke bijdrage aan het debat
Om de professionele ontwikkeling van docenten inzichtelijk te maken, hebben Arnoud Evers, Béatrice van der Heijden, Karel Kreijns en Marjan Vermeulen, allen werkzaam bij de Open Universiteit, een model ontwikkeld en getoetst. Dat model houdt rekening met werkgerelateerde eisen en hulpbronnen, met de professionele ontwikkeling van docenten op het werk én met flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het onderzoek levert een unieke bijdrage aan het wetenschappelijk debat over docentprofessionalisering. Ten eerste doordat het zich richt op de relatie tussen de professionele ontwikkeling op het werk en flexibiliteit en competentieontwikkeling. Het is immers heel belangrijk dat docenten zich kunnen aanpassen aan professionele veranderingen, zoals de steeds diverser wordende studentenpopulatie, de hoge sociale verwachtingen en verantwoordelijkheden, en de snel veranderende maatschappij. Ten tweede doordat het zich richt op verscheidene werkgerelateerde eisen (zoals werkdruk) en hulpbronnen (zoals een gezond leerklimaat en sociale steun van collega's en schoolleider) als stimulans voor de professionele ontwikkeling van docenten op het werk. Met hun onderzoek willen de onderzoekers een bijdrage leveren aan de voorspellende validiteit van deze werkgerelateerde eisen en hulpbronnen.

Gegevens uit de praktijk
45 docenten vanuit negen basisscholen en 166 docenten vanuit 33 middelbare scholen vulden tweemaal, met een tussenliggende periode van een jaar, een complete gevalideerde vragenlijst in. Uit de analyse bleek dat de professionele ontwikkeling van docenten op het werk sterk gerelateerd is aan hun flexibiliteit en competentieontwikkeling. Dit benadrukt nog maar eens de waarde van professionele ontwikkeling op het werk in plaats van bijvoorbeeld het volgen van externe trainingen. Daarnaast bleek dat de werkgerelateerde hulpbronnen een sterke positieve invloed hebben op de professionele ontwikkeling van docenten op het werk.

Het onderzoek Job demands, job resources, and flexible competence: The mediating role of teachers professional development at work is gepubliceerd in het tijdschrift Journal of Career Development.
Geïnteresseerden in het onderzoek kunnen contact opnemen met Arnoud Evers.


Via Manuela Bazen
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Evidence for Project Based Learning

Evidence for Project Based Learning | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
I recently wrote a post about Project Based Learning and how this teaching method was being sold to schools by consultants without the consultants feeling the need to supply any evidence that Project Based Learning is effective. I was grateful to Bianca Hewes who initiated a constructive dialogue in the comments section and provided links to support…
more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB) voor hbo-docenten
Scoop.it!

De Nederlandse versies van de studieposters van The Learning Scientists

De Nederlandse versies van de studieposters van The Learning Scientists | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Enkele weken geleden bracht ik de 6 Engelstalige posters die Yana Weinstein (University of Massachusetts Lowell) & Megan Smith (Rhode Island College) samen met Oliver Caviglioli uitwerkten. Omdat deze posters zo fijn waren om te gebruiken in het onderwijs, bood ik aan om deze te vertalen naar het Nederlands.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Kleurentest on the App Store

Maak nu gebruik van de kleurenapp om je veranderstijl te ontdekken. De kleurentest is gebaseerd op het denken over veranderen in kleuren, ontwikkeld door Léon de Caluwé en Hans Vermaak. Naast dat je ermee op je eigen stijl kan reflecteren, helpt het kleurendenken veranderingen te begrijpen, te ontwerpen en te bespreken. De kleurenapp is speciaal ontwikkeld om eenvoudiger te kleurentest te doen. Je kunt de test ook voor anderen invullen en naar hen toesturen. Daarnaast vind je achtergrondinformatie en oefeningen zodat je je uitkomsten beter leert begrijpen en met het kleurendenken aan de slag kan gaan.

more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

The Dunning-Kruger Effect: A Poisonous Paradox

The Dunning-Kruger Effect: A Poisonous Paradox | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Psychologists Justin Kruger and David Dunning published an article in 1999; Unskilled and unaware of it: How difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self-assessments. The Dunning-Kruger Effect means that incompetent people (in this case, people with little to no knowledge on the topic at hand) are not capable – because of their incompetency – to see that their reasoning, choices and/or conclusions are just plain wrong.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Students are not hard-wired to learn in different ways – we need to stop using unproven, harmful methods

Students are not hard-wired to learn in different ways – we need to stop using unproven, harmful methods | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Psychologists and neuroscientists agree there is little efficacy for these models, which are based on dubious evidence.

If learning styles exist at all, these are not “hard wired” and are at most simply preferences. What we prefer is neither fixed for all time nor always what is best for us.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Reforms That Stick: How Schools Change

Reforms That Stick: How Schools Change | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
There is a strongly-held myth many academics, policymakers, and reformers repeat weekly: schools hardly ever change. Those who believe in this myth often cite the large literature demonstrating failed innova­tions in schools or point at calcified bureaucracies and stubborn teachers and principals who block reform after reform (see here and here). Like all myths, this one has a factual basis. There have been many failures to transform schooling in the U.S.  From open-space schools to vouchers, there have indeed been vain attempts to alter the course of schooling.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

32 Research-Based Instructional Strategies -

32 Research-Based Instructional Strategies - | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
In short, these instructional strategies have been demonstrated to, in at least one study, be “effective.” As implied above, it’s not that simple–and it doesn’t mean it will work well in your next lesson. But as a place to begin taking a closer look at what seems to work–and more importantly how and why it works–feel free to being your exploring with the list below.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Persbericht NRO: Goed onderwijs vraagt om meer afstemming en verbinding tussen betrokkenen

Persbericht NRO: Goed onderwijs vraagt om meer afstemming en verbinding tussen betrokkenen | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Er bestaan veel verschillende opvattingen over onderwijskwaliteit onder betrokkenen – van overheid, schoolbesturen en schoolleiders tot leraren en ouders. Dat is de kracht van ons onderwijsbestel. Om die variëteit meer recht te doen en tegelijk een zekere mate van overeenstemming te bereiken over wat onderwijskwaliteit zou moeten zijn, pleiten onderzoekers voor meer verbinding en afstemming tussen betrokkenen. Zij noemen dat alignment.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Ontdekkend leren, waarom eigenlijk niet?

Ontdekkend leren, waarom eigenlijk niet? | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Mijn collegabloggers/onderzoekers in dit collectief schrijven geregeld over ontdekkend of onderzoekend leren en argumenteren daarbij onvermoeibaar dat die vorm van leren minder effectief is dan vormen van geleide instructie. Ik heb net twee intensieve dagen met onderzoekend-lerenprojecten achter de rug en herken weinig in het nieuwste betoog van Paul Kirschner (Hoe Ontdekkend is Ontdekkend Leren Nog?). Tijd voor een geluid vanuit de praktijk.
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Interview met Daniel Willingham over wetenschap en pseudowetenschap in onderwijs

Interview met Daniel Willingham over wetenschap en pseudowetenschap in onderwijs | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Deze week was er een kleine stockbreuk in Nederland van het boek dat ik van Daniel Willingham vertaalde. Dit wil zeggen dat de verkoop blijkbaar goed loopt. En terecht, ik hertaalde “Wat we kinderen echt kunnen leren” niet voor niks. Het is een prima handboek om je te wapenen tegen onzin in onderwijs.

Dit is een nieuw interview met de professor en auteur:
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Peer feedback in the workplace: How to do it effectively to enhance performance

Peer feedback in the workplace: How to do it effectively to enhance performance | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
We probably all realise that feedback is important. Although Hattie and Timperley focus on feedback in the classroom, it’s safe to assume that this is no different for learning in the workplace or anywhere else. Harms & Roebuck (2010) argue that in the workplace, feedback as a tool to enhance performance is perceived as “one of the most crucial organisational levers”; (p.413). But how do we “do feedback” in an effective way?
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Wat betekent goed leiderschap op school? OESO-rapport

Vorige week was er nog het Education at a Glance-rapport, gisteren werd er alweer een ander nieuw rapport gepresenteerd. Kleiner van opzet, gebaseerd op TALIS 2013, maar niet onbelangrijk qua thema: leiderschap op school.

Je vindt hieronder een samenvattende presentatie met zeer veel tabellen, maar de essentie is in feite de volgende:
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Let's teach for mastery -- not test scores

Let's teach for mastery -- not test scores | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Would you choose to build a house on top of an unfinished foundation? Of course not. Why, then, do we rush students through education when they haven't always grasped the basics? Yes, it's complicated, but educator Sal Khan shares his plan to turn struggling students into scholars by helping them master concepts at their own pace. (This talk comes from the PBS special "TED Talks: Education Revolution" which premieres Tuesday, September 13.)
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

That minimal guidance paper

I began reading about education research when I started at my current school. Before this, I had been a deputy headteacher at a high school in London where my contact with research had been quite limited. At that time, we had the government national strategies that included a set of training materials known as 'Pedagogy…
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

How Learning Works

Start at 5:00


How Learning Works:7 Research-Based Principles for Smart Teaching with Dr. Susan Ambrose
Part 1: View a pre-recorded webinar by Dr. Ambrose discussing the book she and colleagues published: "How Learning Works: 7 Research-Based Principles for Smart Teaching."
Part 2: Q&A with Dr. Ambrose in which she discusses how to apply the information presented in Part 1 to specific teaching contexts.
More resources available on wskc.org/eit.

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Leren en Innoveren
Scoop.it!

Posters 6 effectieve leerstrategieën 

Posters 6 effectieve leerstrategieën  | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
The Six Strategies for Effective Learning van The Learning Scientists vertaalt door Pedro De Bruyckere

Via Judith van Hooijdonk
more...
No comment yet.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

Een pleidooi voor kennis in onderwijs van deze vloggende filosoof

Een pleidooi voor kennis in onderwijs van deze vloggende filosoof | Master Leren & Innoveren | Scoop.it

Via Anja Vink vond ik deze video die volgens mij zeer bruikbaar kan zijn voor een mooie discussieles in onderwijs. En oja, hij heeft volgens mij gelijk in zijn pleidooi voor kennis (als je goed luistert niet als ‘in plaats van kunde’).

En oja, niet alle didactici zitten op deze lijn��.

more...
No comment yet.
Rescooped by Jeroen Bottema from Technology enhanced learning
Scoop.it!

5 Big Ideas That Don't Work In Education

5 Big Ideas That Don't Work In Education | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
A famous researcher slams popular ideas in a controversial new paper.

Via Wilfred Rubens
more...
Wilfred Rubens's curator insight, September 2, 2:52 AM
In dit artikel wordt het werk van John Hattie besproken, waarbij ook kanttekeningen worden geplaatst bij diens aanpak. De bijdrage eindigt met een overzicht van vijf interventies in het onderwijs die geen positief effect blijken te hebben. Daarbij wordt niet alleen naar de 'metertjes' die Hattie gebruikt, gekeken.
Scooped by Jeroen Bottema
Scoop.it!

De evolutie van een wetenschappelijk artikel: timelapse-video toont de 463 versies

De evolutie van een wetenschappelijk artikel: timelapse-video toont de 463 versies | Master Leren & Innoveren | Scoop.it
Schrijven, herschrijven, commentaren verwerken, verder aanpassen. Het hoort bij het werk van een wetenschapper en Tim Weninger wou dit aantonen aan de hand van een korte video waarin hij alle 463 versies van het zelfde artikel naast elkaar geplaatst heeft in 1 timelapse-video. Je ziet eerst het artikel groeien en dan de constante stroom aan tweaks en herzieningen.
more...
No comment yet.