Bezoek van de knokploeg – Jennifer Egan | Mapmakers | Scoop.it
Het lijstje aanbevelingen op de achterflap van Jennifer Egans Bezoek van de knokploeg (A Visit from the Goon Squad) liegt er niet om.