De Clochard van Stine Jensen - Peter Hoeve | Mapmakers | Scoop.it

   Gisteren ving ik flarden op van Stine Jensens boeiende documentaire ’Ik lijd, dus ik ben’. Eén van die flarden zette me aan het denken. Stine had het aan het einde van de documentaire, met een Nietzsche kenner, over onze verhouding tot lijdende bedelaars.

   In mijn hoofd ontstond het zelf ervaren beeld van een Hegeliaanse synthese. In India had ik eerder al ervaren dat noch het gul geven, noch het didactisch bedoelde niet-geven een mij bevredigende positie vormden. Conform het Zarathustra verhaal van Nietzsche dus. Veel later, in Frankrijk, na het lezen van diverse NLP boeken, heb ik een nieuwe reactie uitgeprobeerd, zij het van een veilige afstand.