Statec: Knapp d'Halschent vum Vollek geet wielen | Luxembourg (Europe) | Scoop.it
Déi Leit, déi zu Lëtzebuerg wielen, maachen 57,4 Prozent vun der Gesamtpopulatioun zu Lëtzebuerg aus