Tulevaisuuden oppimisympäristöt - Hellström | Lukutaidot oppimisen taitoina | Scoop.it

SEMINAARIN perusviesti oli: Jos halutaan, että koulujen tietokäytänteet (tavat, joilla tietoa syntyy: joko opettaja jakaa, tai tieto luodaan yhdessä) muuttuvat, myös tilaratkaisujen tulisi muuttua dialogisemmiksi.


Via Anu Ojaranta