Logopedie
3.9K views | +0 today
Follow
Logopedie
Bibliotheek-bulletin medewerkers Zuyd
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Speech and language therapy for aphasia following stroke - Brady - 2016 - The Cochrane Library - Wiley Online Library

Speech and language therapy for aphasia following stroke - Brady - 2016 - The Cochrane Library - Wiley Online Library | Logopedie | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Vakbladvroeg - Beoordeel spraak- en taalniveau met gratis TOS-CHECK app - Nieuws

Vakbladvroeg - Beoordeel spraak- en taalniveau met gratis TOS-CHECK app - Nieuws | Logopedie | Scoop.it
De TOS-CHECK app is een laagdrempelige en eenvoudige manier het spraaktaalniveau van een kind te testen. Kentalis heeft de gratis app speciaal ontwikkeld voor professional
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Taalverwerving gebeurt ook met de ogen

Taalverwerving gebeurt ook met de ogen | Logopedie | Scoop.it
Baby’s leren niet alleen de taal door te luisteren, maar ook door te kijken. Dit ontdekte Sophie ter Schure.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

CAT-NL Verdiepingstraining - Scholingsaanbod - Loopbaan en scholing - Zuyd : 31 mei

CAT-NL Verdiepingstraining - Scholingsaanbod - Loopbaan en scholing - Zuyd : 31 mei | Logopedie | Scoop.it
De Comprehensive Aphasia Test test taalvaardigheden, screent geassocieerde cognitieve stoornissen en geeft een beknopt beeld van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. Daarnaast wordt de CAT-NL ingezet om de richting en stappen voor (stoornisgerichte) behandeling aan te geven en als evaluatie-instrument.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Watch our film and experience what sensory overload is like for a boy on the autism spectrum.

Watch our film and experience what sensory overload is like for a boy on the autism spectrum. | Logopedie | Scoop.it
Watch the TMI campaign film.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

‘Meer aandacht nodig voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis’

‘Meer aandacht nodig voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis’ | Logopedie | Scoop.it
‘Er zijn kinderen die niet in VVE (de peutermethode die ontwikkeld is om kinderen met een taalachterstand te helpen, red.) thuishoren. Ze hebben een taalontwikkelingsstoornis en geen taalachterstand’, zegt Astrid Roest van de Nederlandse Vereniging van Logopedie en Foniatrie. De logopediste benadert ons naar aanleiding van ons onderzoek naar voor- en vroegschoolse educatie (VVE) in het dossier Onderwijs. ‘Als deze kinderen vroeg gesignaleerd worden, kunnen er veel problemen voorkomen worden.’Na onze eerdere uitzending over prestatiedruk in het kleuteronderwijs kregen we veel tips van pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen over de door de gemeente opgelegde VVE-methodes waar zij mee moeten werken. Bijzonder hoogleraar Ruben Fukkink presenteerde vorig jaar nog een onderzoek naar de effecten van de VVE-educatie waaruit bleek dat de educatieve programma’s op peutergroepen geen enkele zin hebben op het gebied van taalvaardigheid, rekenen en sociale vaardigheden.Niet tijdig herkendVolgens Roest kan de VVE wel effect hebben als er onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen met een taalachterstand en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). De logopediste maakt zich zorgen. ‘Kinderen met een TOS hebben individuele begeleiding nodig en daar is geen ruimte voor binnen VVE.’ Volgens de logopediste hebben zo’n 2 op de 30 kinderen TOS, maar vaak wordt dat niet als zodanig herkend.‘Indicaties worden nu afgegeven door mensen die er geen verstand van hebben. Logopedisten zouden betrokken moeten worden bij VVE-programma’s en in het voortraject zodat kinderen met TOS eruit worden gefilterd.’Volgens Astrid kan elk kind TOS hebben en heeft het niets met intelligentie te maken. ‘We weten dat het een neurologisch defect in de hersenen is waardoor taalontwikkeling niet goed op gang komt en grillige patronen laat zien. Het uit zich in kinderen die zich niet goed kunnen uitdrukken. Er wordt vaak gedacht dat die kinderen een taalachterstand hebben of niet slim genoeg zijn, maar dat is dus niet zo. TOS komt vaker voor dan dyslectie of ADHD.’HardnekkigLogopedisten worden steeds meer wegbezuinigd, terwijl we ze volgens de NVLF hard nodig zijn in VVE-programma’s. Astrid is zelf betrokken bij een VVE-beleidsgroep in Zaanstad. ‘Hier heeft de gemeente ervoor gekozen om VVE-geld ook in te zetten voor logopedie.’ Astrid heeft zich daar hard voor gemaakt, omdat ze zich grote zorgen maakt.‘Hier kunnen wij de kinderen met TOS signaleren en helpen. Onze hele maatschappij is talig ingericht, dus als je daar moeite mee hebt, kun je je voorstellen hoeveel problemen dat oplevert.’ Volgens Astrid bestaat TOS in allerlei gradaties, maar kun je het probleem het beste aanpakken als kinderen nog onder de vijf jaar zijn. ‘Hoe later het herkend wordt, hoe hardnekkiger de stoornis.’Reactie SERVoor ons verdere onderzoek naar het voor- en vroegschoolse beleid gaan we langs bij de Sociaal Economische Raad (SER) om voorzitter Mariette Hamer te interviewen over hun laatste advies over het VVE-beleid. Wil je reageren? Mail: demonitor@kro-ncrv.nl.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Proefschrift: the impact and treatment of developmental stuttering

more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Informatie over slechthorendheid, tinnitus en hooraandoeningen - Stichting Hoormij

Een site voor iedereen geïnteresseerd in slechthorendheid, oorsuizen (tinnitus), de ziekte van Ménière (draaiduizelingen), een brughoektumor, overgevoelig voor geluiden (hyperacusis) of diverse hoorimplantaten zoals een cochleair implantaat (CI).
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Wat is de invloed van muzieklawaai op het gehoor?  - Nieuws - ZonMw

Wat is de invloed van muzieklawaai op het gehoor?  - Nieuws - ZonMw | Logopedie | Scoop.it
Het is vandaag International Ear Care Day. De WHO heeft deze dag in 2007 in het leven geroepen om onder andere aandacht te genereren voor de preventie van gehoorschade. Ook ZonMw financiert onderzoek hiernaar.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Hoe is het om te liplezen? - National Geographic Nederland/België

Hoe is het om te liplezen? - National Geographic Nederland/België | Logopedie | Scoop.it
Spraakafzien, in de volksmond beter bekend als liplezen, is cruciaal voor doven en slechthorenden om informatie die ze missen aan te vullen.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

TOS check app

TOS check app | Logopedie | Scoop.it
Kentalis is er voor mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn en te maken hebben met spraakproblemen en / of taalproblemen.
more...
No comment yet.
Rescooped by Annette Engelen from Ergotherapie
Scoop.it!

Federatie - Paramedisch Platform Nederland

Het Paramedisch Platform Nederland is in 2013 officieus van start gegaan als overlegorgaan van verschillende paramedische beroepsgroepen. Vijf verenigingen hebben besloten deze samenwerking te formaliseren en hebben gekozen voor de federatie vorm.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Nederland is kampioen dyslexie, hoe kan dat?

Nederland is kampioen dyslexie, hoe kan dat? | Logopedie | Scoop.it
Is Nederland kampioen dyslexie? Nergens anders ter wereld krijgen zoveel kinderen hulp voor deze zware leesstoornis. “Ik denk niet dat er enig land ter wereld is waar 12 % van de kinderen meer tijd geeft op examens vanwege dyslexie”, stelt professor Aryan van der Leij. Veel kinderen krijgen het label dyslexie, terwijl dat helemaal niet nodig is
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Richtlijn stotteren kinderen, adolescenten en volwassenen

more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Kinderen met CI

Kinderen met CI | Logopedie | Scoop.it
Kinderen die opgroeien met een CI zouden beter gevolgd moeten worden in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Idealiter zouden de behandelaars van deze kinderen, de ontwikkeling moeten monitoren zodat ze mogelijke psychologische problemen snel kunnen signaleren.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Herken de signalen van een taalontwikkelingsstoornis

http://www.gezondheidsplein.nl/dossiers/taalontwikkelingsstoornis/item115124 In deze animatie leggen we de signalen van een taalontwikkelingsstoornis ui
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Nederlands tijdschrift voor Logopedie | NVLF.nl : het nummer van april full-text te bekijken!

Nederlands tijdschrift voor Logopedie | NVLF.nl : het nummer van april full-text te bekijken! | Logopedie | Scoop.it
Aprilnummer hier helemaal te bekijken!
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

27 mei: Asisto workshop Antwerpen - Hoofd Hals Centrum AVL

27 mei: Asisto workshop Antwerpen - Hoofd Hals Centrum AVL | Logopedie | Scoop.it
Op 27 mei a.s. wordt in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen de Asisto workshop georganiseerd. Asisto staat voor Automatic Speech analysis during Speech Therapy in Oncology. Inschrijven voor deze workshop kan via: www.uza.be/asisto. Klik hier voor het programma: folder Asisto
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Ieder(in) - Nieuws -Hulp voor ouders van kinderen met voedingsproblemen

Ieder(in) - Nieuws -Hulp voor ouders van kinderen met voedingsproblemen | Logopedie | Scoop.it

De hulp is een interactieve PDF ontwikkeld op basis van (para) medische richtlijnen en ervaring over voedingsproblemen bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand

more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Documentaire hyperacusis - Stichting Hoormij

‘Als gewone geluiden pijn doen’ is de titel van de documentaire over hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid) van Stichting Hoormij/NVVS. Het doel: laagdrempelige informatie geven over wat hyperacusis is en hoe je ermee kunt leren leven.
more...
No comment yet.
Scooped by Annette Engelen
Scoop.it!

Speech Pathology Australia - Speech Pathology 2030 - making futures happen

Speech Pathology Australia - Speech Pathology 2030 - making futures happen | Logopedie | Scoop.it
Speech Pathology Australia is the only national body / association for the Australian speech pathology profession.
Annette Engelen's insight:
Zo doen ze het in Australië!
more...
No comment yet.