SALK: wat is de volgende stap? | Limburg klimaatneutraal | Scoop.it

De Expertengroep, o.l.v. professor Herman Daems legde op 1 februari 2013 de definitieve versie van het Strategisch Plan Limburg in het Kwadraat (SALK) voor aan de Taskforce voor Limburg...