Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja
843 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Rilla: In search of the interrelatedness of innovation and internationalisation processes in entrepreneurial life science companies

Rilla: In search of the interrelatedness of innovation and internationalisation processes in entrepreneurial life science companies | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:
Rilla Nina. 2016. In search of the interrelatedness of innovation and internationalisation processes in entrepreneurial life science companies. Turku School of Economics. Department of marketing and International Business. International Business Annales Universitatis Turkuensis E 2


"Tutkimuksen kontribuutio kansainvälisen liiketoiminnan tutkimusalueella kohdistuu kansainväliseen yrittäjyyteen ja nimenomaan käyttäytymis- ja resurssiperustaisten prosessien ymmärtämiseen yrittäjyysvetoisessa kansainvälistymisessä. Innovaatioprosessin kytkeminen kansainvälistymisprosessiteorioiden tarkasteluun auttoi ymmärtämään yrittäjyysvetoista kansainvälistymistä innovaation kehityksen alkuajoista asti"



Väitöspäivä: 29.4.2016
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Rintamäki: Managing Customer Value in Retailing  - Asiakasarvon johtaminen vähittäiskaupassa

Rintamäki: Managing Customer Value in Retailing  - Asiakasarvon johtaminen vähittäiskaupassa | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:
Rintamäki, Timo Managing Customer Value in Retailing – An Integrative Perspective. Acta Universitatis Tamperensis : 2152


"Asiakasarvon merkitys kulutuskäyttäytymisen selittämisessä on kasvussa, digitalisaatio uudelleenmäärittää arvon luomisen rajat, ja asiakasarvon johtaminen luo kilpailuetua. Tämän väitöskirjan tavoitteena on käsitteellistää ja mallintaa asiakasarvon johtamista modernin kaupan kentässä."
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Jussila, Jari: Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation

Jussila, Jari: Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Jussila, Jari. 2015. Social Media in Business-to-Business Companies' Innovation. Tampereen teknillinen yliopisto. Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos. Väitöskirja.

 

"Väitöskirjassa kehitettiin esimerkiksi sosiaalisen asiakasoppimisen malli, jonka tarkoituksena on auttaa tutkijoita ja yrityksiä tunnistamaan ja arvioimaan erilaisia sosiaalisen median lähestymistapoja asiakasrajapinnassa ja innovoinnissa"

more...
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's comment, December 17, 2015 8:45 AM
:-)
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Heikkinen: (In)Significant Others: the role of the spouse in women and men managers' careers in Finland

Heikkinen: (In)Significant Others: the role of the spouse in women and men managers' careers in Finland | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Heikkinen Suvi. 2015. (In)Significant Others: the role of the spouse in women and men managers' careers in Finland. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 158.

 

 

"From this study it can be concluded that in Finland the family still to some extent seems to be an environment where gender-related assumptions and expectations are easily made to follow the traditional model. This means that the family is often constructed a the woman’s arena and the career as the man’s arena, and this division guides concepts of acceptable, moral behavior or women and men managers in work-family integration even nowadays in Finland."

 

Väitöspäivä 17.4.2015

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Luoma: Understanding change management through the psychological ownership framework

Luoma: Understanding change management through the psychological ownership framework | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Luoma, Jenni J.M. 2015. Understanding change management through the psychological ownership framework: examination of the antecedents of successful change. Jyväskylä: Jyväskylä University. Jyväskylä studies in business and economics 156.

 

"Muutoksessa onnistumista ennakoivat tekijät - kommunikointi, selkeä visio, osallistuminen, muutoksessa edistymisen osoittaminen - luovat psykologisen omistajuuden motiiveille mahdollisuuden tyydyttyä, Luoma korostaa."

 

 

Väitöspäivä: 10.4.2015

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi - viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteepäin

Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi - viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteepäin | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Salminen Hanna. 2014. Viestinnän osaajasta strategiseksi vuorovaikuttajaksi - viestinnän johtajuus 2010-luvulta eteenpäin. Helsinki: Helsingin yliopisto. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 2014:19.

 

Tutkimuksen tuloksena syntyi ihannemalli viestintäjohtajan asiantuntijuuden ihannemalli.  Eri teorioiden ja empiirisen testauksen avulla kartoitettiin viestintäjohtajien asiantuntijuuden strateginen ydin. Lisäksi tunnistin ytimen ulkopuolelta. Ihannemalli on aina sidottu tiettyyn myös strategiseen kontekstiin. Tutkimus tuotti myös konkreettise työkalun, jonka avulla viestinnän johtajan asiantuntijuutta on mahdollista arvioida ja kehittää ihannemallin suuntaan.

 

Väitöspäivä: 8.12.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Eskelinen Juha. Efficiency evaluation in a retail bank

Eskelinen Juha. Efficiency evaluation in a retail bank | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Eskelinen Juha. 2014. Efficiency evaluation in a retail bank. Helsinki: Aalto University. Doctoral dissertations 27.

 

 

"Tämä tutkimus käyttää tuotantoteorian käsitteistöä ja perustuu tehokkuuden arvioinnin viitekehykseen. Sen edeltäjiä ovat 80 pankkikonttorien tehokkuutta käsittelevää tutkimusta."

 

"Vaikka tutkimus käsittelee tiettyä yksittäistä pankkia,

sen tuottama tieto tehokkuusarvioinnista ja metodologiset aikaansaannokset ovat sovellettavissa pankeissa ja muissa myyntisuuntautuneissa organisaatioissa."

 

 

Väitöspäivä 4.4.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Norvapalo Kare. The quality and development of the leader-follower relationship and psychological capital : a longitudinal case study in a higher education context

Norvapalo Kare. The quality and development of the leader-follower relationship and psychological capital : a longitudinal case study in a higher education context | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Norvapalo Kare. 2014. The quality and development of the leader-folloer relationship and psychological capital : a longitudinal case study in a higher education context. Jyväskylä: Jyväskylä Studies in Business and Economics 144.

 

 

Väitöksessä tarkastellaan esimies-alaissuhteen ja psykologisen pääoman (mm. itseluottamus, suhtautumistapa, kasvu työtehtävien suorittamisessa, asenneoituminen kehittämiseen) laatua ja kehittymistä erityisesti alaisen näkökulmasta.

 

"Norvapalon tutkimus antaa eri aloille uutta tietoa asiantuntijoiden johtamisesta, psykologisesta pääomasta ja näiden kehittymisestä sekä organisaation kehittämisen hyödynnettävyydestä ja sovellettavuudesta erilaisissa asiantuntijaorganisaatioissa."

 

 

Väitöspäivä: 28.2.2014

 

 

 

 

  
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Mutiganda Jean Claude. Accounting for competition, governance and accountability during institutional change in not-for-profit and public sector organisations

Mutiganda Jean Claude. Accounting for competition, governance and accountability during institutional change in not-for-profit and public sector organisations | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Mutiganda, Jean Claude. 2013. Accounting for competition, governance and accountability during institutional change in not-for-profit and public sector organisations. Åbo : Åbo Akademi University, 2013.

 

He writes:

"To lead to accountability, practitioners and policy makers should implement governance policies that increase the use of management accounting information in institutional actors’ thinking, actions and responsibility for their actions."

 

Väitöspäivä: 17.1.2014



more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Horn, Susanna. Sustainability strategies for business : an integrated approach with a life cycle perspective

Horn, Susanna. Sustainability strategies for business : an integrated approach with a life cycle perspective | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Horn, Susanna. 2013. Sustainability strategies for business : an integrated approach with a life cycle perspective. Jyväskylä: University of Jyväskylä.. Jyväskylä studies in business and economics 140.

 

Tutkimuksessa esitellään kevennettyjä menetelmiä, joiden avulla yritykset voivat ottaa vastuullisuuden paremmin huomioon strategiassaan.

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Johtajat toimialamurroksen keskiössä : suomalaisen finanssialan ylimmän johdon selontekoja johtajuudesta

Johtajat toimialamurroksen keskiössä : suomalaisen finanssialan ylimmän johdon selontekoja johtajuudesta | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Saksi, Jukka. Johtajat toimialamurroksen keskiössä : suomalaisen finanssialan ylimmän johdon selontekoja johtajuudesta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2013. - Jyväskylä studies in business and economics, ISSN 1457-1986 ; 135.

 

 

"Finanssialan johtaminen on Suomessa toimialasidonnaista. Yli 90 % ylimmästä johdosta on työskennellyt koko uransa finanssiyrityksissä. Ylimpään johtoon ei pääse ilman toimialan substanssia."

 

" Finanssisektori on antanut naisille hyvät mahdollisuudet edetä johtajiksi. Merkittävimpien finanssiyhtiöiden toimitusjohtajista 25 % on naisia, kun vastaava luku pörssiyhtiöissä on alle 1 %."

 

 

"Lisäämällä viestintäänsä tunne-elementtejä, finanssiala saavuttaisi asiakkaidensa luottamuksen ja edistäisi mielenkiintoa talous- ja riskienhallinta-asioihin nykyistä paremmin."

 

 

"Finanssisektori on yhteiskunnallisesti tärkeässä roolissa ja alan johtajuustutkimukset ovat olleet vähäisiä. Tutkimus tuo uutta tietoa alan päättäjien johtajuusajattelusta murroksen keskellä. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää finanssiyritysten strategisessa suunnittelussa, johtajarekrytoinneissa, henkilöstöjohtamisessa, hallitustyöskentelyssä ja johtajuuden kehittämistyössä."

 

Jukka Saksi toimii konsultointiyritys Spindoctor Finland Oy:n toimitusjohtajana ja johdon konsulttina.

 

Väitöspäivä 14.10.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Johtajuutta etsimässä : naislähijohtajan identiteettitarinan rakentuminen siivoustoimialalla

Johtajuutta etsimässä : naislähijohtajan identiteettitarinan rakentuminen siivoustoimialalla | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Frantsi Päivi. 2013. Johtajuutta etsimässä: naislähijohtajan identiteettitarinan rakentuminen siivoustoimialalla. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 129.

 

Frantsi: "Naisille tyypillinen johtamisorientaatio on kuitenkin organisaatioiden toiminnan kannalta tuottavuutta, tehokkuutta ja myös työhyvinvointia lisäävää. Nykyisissä johtamismalleissa painotetaan työntekijöiden oman motivaation merkitystä tuottavalle ja innovatiiviselle toiminnalle. Tätä motivaatiota naisesimiehet pystyvät paremmin houkuttelemaan esiin."

Väitöspäivä: 30.8.2013
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Brax Saara A. The process based nature of services - Studies in management of industrial and business-to-business services

Brax Saara A. The process based nature of services - Studies in management of industrial and business-to-business services | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Brax Saara A. 2013. The process based nature of services - Studies in management of industrial and business-to-business services. Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 60/2013.

 

"Väitöskirjassa tutkitaan teollisuuden palvelutarjoomia ja osaamisintensiivisiä palveluja operaatiojohtamisen näkökulmasta. Keskeisiä kysymyksiä ovat: miten teollisuusyrityksen tulisi muuttua siirtyessään  palveluliiketoimintaan, mitä palveluratkaisujen vaativat valmistavalta yritykseltä sekä miten palveluinnovointi eroaa muusta innovoinnista.

 

Väitöspäivä: 17.5.2013

more...
No comment yet.
Rescooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen from Johtaminen
Scoop.it!

Väitöstutkimus: Lapsuudenkoti antaa avaimet naisjohtajuuteen

Väitöstutkimus: Lapsuudenkoti antaa avaimet naisjohtajuuteen | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Lapsuudenkodin ilmapiiri, aktiivisuus koulu- ja opiskeluaikana ja myönteinen suhde työntekoon ovat osa naisjohtajuuden elämänkulkua, ilmenee Sanna Hyvärisen Lapin yliopiston väitöstutkimuksesta.

Via Nina Lappalainen
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Taipale-Erävala: Survival competencies in SMEs in changing business environments

Taipale-Erävala: Survival competencies in SMEs in changing business environments | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Taipale-Erävala, Kyllikki. 2015. Survival competencies in SMEs in changing business environments. Åbo Akademi University, Faculty of Science and Engineering, Industrial Management.

 

"Tutkimusaineisto on kerätty metsäteollisuuden, tai sitä lähellä olevien teollisuudenalojen Pk-yrityksistä Suomesta ja Venäjältä"

 

"Vertailtaessa yrityksiä, venäläiset yritykset toimivat kaiken kaikkiaan energisemmin ja olivat valmiimpia muuttumaan kuin suomalaiset Pk-yritykset. Tutkimus nostaa esiin myös puutteita koulutusjärjestelmässä ja julkisten elinkeinotoimijoiden toiminnassa."

 

 

Väitöspäivä 11.12.2015

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Pitkäkoski, Tuija. Elämysperusteisen ruokapalvelutapahtuman tuottamisen konseptointi - teemallisuus, prosessimaisuus ja kokonaisvaikutelma markkinoinnin johtamisen haasteena

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Pitkäkoski Tuija. 2015. Elämysperusteisen ruokapalvelutapahtuman tuottamisen konseptointi: teemallisuus, prosessimaisuus ja kokonaisvaikutelma markkinoinnin johtamisen haasteena. Vaasan yliopisto. Acta Wasaensia 330.

 

Pitkäkosken mukaan ruokapalvelutapahtumassa on kolme tärkeää hallittavaa osa-aluetta: tapahtuman mittakaava, emotionaalinen teema ja palvelun muoto.

Pitkäkosken mukaan ruokapalvelutapahtumassa on selkeästi kolme eri osa-aluetta, joita pitää hallita. Nämä ovat tapahtuman mittakaava, emotionaalinen teema ja palvelun muoto.

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Lipiäinen: Digitization of the communication and its implications for marketing

Lipiäinen: Digitization of the communication and its implications for marketing | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Lipiäinen Heini. 2014. Digitization of the communication and its implications for marketing. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 152.

 

"Tällä hetkellä useat yritykset tuntuvat käyttävän digikanavia lähinnä yksisuuntaiseen viestintään, vaikka niiden mahdollisuudet perustuvat nimenomaan vuorovaikutteisuuteen. Tulokset osoittavat, että esimerkiksi digikanavien kautta saadulla verkkoanalytiikalla on valtava potentiaali auttaa yritystä kehittämään jopa liiketoimintaa, kun tätä tietoa osataan ja ymmärretään hyödyntää tehokkaasti päätöksenteon apuna, Lipiäinen toteaa."

 

 

 

Väitöspäivä 14.11.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Pyykkönen: Opiskelijan brändisuhteen kehittyminen Jyväskylän ammattikorkeakouluun

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Pyykkönen Ritva. Opiskelijan brändisuhteen kehittyminen Jyväskylän ammattikorkeakouluun. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies in business and economics 157.

 

Tutkimusaineisto: Jyväskylän ammattikorkeakoulussa vuosina 2008-2010 opiskelleet tradenomit

 

Väitöspäivä: 10.4.2015

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Öner: Retail location

Öner: Retail location | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Öner, Özge. 2014. Retail location. Jönköping: Jönköping International Business School. JIBS Dissertation Series 97.

 

"The thesis investigates (i) the distance sensitivity of demand and market reach for various types of retail activities, (ii) the spatial composition of retail markets and co-location patterns between the various branches of the sector, (iii) the spatial determinants of independent retailers’ productivity, and (iv) the relationship between the retail sector and place attractiveness"


Väitöspäivä: 23.5.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Neuvonen Heidi. Understanding brand strategy adoption by high tech SME managers

Neuvonen Heidi. Understanding brand strategy adoption by high tech SME managers | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it

u

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Neuvonen Heidi. 2014. Understanding brand strategy adoption by high tech SME managers. Jyväskylä: University of Jyväskylä. Jyväskylä studies in business and economics 146.

 

"Väitöksen tulokset auttavat ymmärtämään, miksi johtajat eivät ole täysin omaksuneet brändistrategiaa. Työssä kuvataan, miten johtajat tulevat tai eivät tule tietoiseksi sen ominaispiirteistä ja mitkä asiat strategian omaksumiseen ja päätöksen tekemiseen. Johtajan rooli on keskeinen."

 

Väitöspäivä 4.4.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Koski Jouni. Myyntityö ammattina - Fenomenografinen tutkimus tradenomiopiskelijoiden käsityksistä

Koski Jouni. Myyntityö ammattina - Fenomenografinen tutkimus tradenomiopiskelijoiden käsityksistä | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Koski Jouni. 2014. Myyntityö ammattina - Fenomenografinen tutkimus tradenomiopiskelijoiden käsityksistä. Tampere: Tampereen yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis 1900.

 

Tutkija toteaa:

 

"Tutkimustulosten perusteella tradenomiopiskelijoiden käsittämänä myyntityö on dynaaminen ammatti, joka voi ammatilliselta minuudeltaan olla sekä postmoderni avoin professio että oma vastakohtansa muuntuvana hybridiammattina. Vaativa myyntityö kiinnostaa tradenomiopiskelijoita dynaamisena ammattina."

 

 

Jouni Koski toimii 1.2.2014 lähtien Laurea-ammattikorkeakoulun rehtorina ja Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n toimitusjohtajana.

 

Väitöspäivä 21.2.2014

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Hartmann Berit. Bridging the GAAP? : IFRS in accounting practice

Hartmann Berit. Bridging the GAAP? : IFRS in accounting practice | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Hartmann Berit. 2013. Bridging the GAAP? : IFRS in accounting practice. Jönköping : Jönköping International Business School. JIBS Dissertation Series 94.

 

" The thesis explores how the requirements for goodwill accounting and leasing influence organizational calculative practices, transforming and shaping operations management."

 

She says: "Whilst in the common understanding, financial accounting and management accounting are rather separated, one key concern of my work is the ways in which these two are related and what this means for organisational practices."

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Path to Improved Firm Performance with Business Process Management (BPM) and BPM Systems

Path to Improved Firm Performance with Business Process Management (BPM) and BPM Systems | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Hyötyläinen, Tahvo. 2013. Path to improved firm performance with Business Process Management (BPM) and BPM systems. Tampere University Press. Acta electronica Universitatis Tamperensis 1337.

 

"Näiden tulosten perusteella olen esittänyt liiketoiminnan parantamiseen vaihtoehtoisen polun, joka perustuu sosiaalisten ja teknisten tekijöiden tasapainottamisen periaatteisiin ja jota ohjaa asiakaskeskeisyys. Tutkimuksen tulokset tuovat uusia näkemyksiä teknologiavetoiseen muutokseen, informaatioteknologian joustavuuteen ja asiakaskeskeisiin prosesseihin."

 

Väitöspäivä 29.11.2013

more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Renfors Sanna-Mari. Myyjän toiminnan laatu kuluttajapalvelujen myyntikohtaamisessa - ostajan näkökulma myyjän suoritusarviointiin

Renfors Sanna-Mari. Myyjän toiminnan laatu kuluttajapalvelujen myyntikohtaamisessa - ostajan näkökulma myyjän suoritusarviointiin | Liiketoimintaosaaminen - väitöskirjoja | Scoop.it
Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Renfors Sanna-Mari. 2913. Myyjän toiminnan laatu kuluttajapalvelujen myyntikohtaamisessa - osatjan näkökulma myyjän suoritusarviointiin. Turku: Turun kauppakorkeakoulu. Turun kauppakorkeakoulun julkaisuja, Sarja A, 6.

 

Myyntityön tutkimuksessa on kiinnitetty niukasti huomiota siihen, miten myyjä suoriutuu ostajan näkökulmasta tarkasteltuna.

 

"Tulokset antavat viitteitä siitä, että organisaatioissa tulisi kiinnittää erityistä

huomiota myyjän tuotetiedon laatuun ja tapaan jakaa tuotetietoa ostajalle. Myyjän osaamisvaatimukset tuotetiedon syvällisyyden ja moninaisuuden suhteen ovat kasvaneet selvästi.Myyjän tulisivastata ostajan vaatimukseen saada myyjältä uutta,harvinaista ja kokemuksellista tuote tietoa, mikä vaatii panostuksia myös organisaatiolta. Myyjälle olisi annettava mahdollisuus hankkia omakohtaista kokemuksellista tuotetietoa."
more...
No comment yet.
Scooped by Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen
Scoop.it!

Liikesuhteen ulottuvuuksien väliset vaikutussuhteet maataloustarvikekaupassa

Yrittäjyyskirjasto / Jaana Latvanen's insight:

Erälinna Leena. 2013. Liikesuhteen ulottuvuuksien väliset vaikutussuhteet maataloustarvikekaupassa. Helsingin yliopisto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, taloustieteen laitos. Julkaisuja nro 56, markkinointi.

 

"Tutkimuksen teoreettisena tavoitteena on täsmentää liikesuhteen ulottuvuudet, joita tässä tutkimuksessa ovat luottamus, liikesuhteen vastineet, sitoutuminen ja liikesuhteen arvo. Lisäksi tutkimuksessa muodostetaan edellä mainituista ulottuvuuksista käsitteellinen malli ja johdetaan tutkimushypoteesit. Metodologisena tavoitteena on täydentää yritysten välisen liikesuhteen arvon mittaustapaa välinearvomallilla."

 

Väitöspäivä: 15.2.2013

more...
No comment yet.