lean in de zorg
1.3K views | +0 today
Follow
lean in de zorg
lean in de zorg
zinniger en zuiniger en zonnig zorgverlenen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Van ‘patiënt’ naar ‘burger’ centraal in de zorg

Van ‘patiënt’ naar ‘burger’ centraal in de zorg | lean in de zorg | Scoop.it
Volgens Eeke van der Veen en Willem Wansink moet de burger de baas worden in de zorg.
Mauk van Heemstra's insight:

'Burger' centraal lijkt mij net zo loos als 'patiënt' centraal.
Want 'burger' komt net zo goed als 'patiënt' uit 'domein-denken', namelijk uit dat van de overheid in plaats van uit de zorg.
Locale overheden proberen daar aan tegemoet te komen, door die burger 'inwoner' te noemen. Net zo loos. Want ook dat is weer 'hun' definitie van 'cliënt'.
Het meest is de richting van waar wij willen komen vind ik voorlopig de uitdrukking 'persoonsgerichtheid'.
Want iedereen herkent zich in 'persoon' (lijkt mij).
Dat doet ook recht aan de holistische kijk op wat een mens nodig heeft door zijn leven heen en is volgens mij (nog) niet geassocieerd met een overheids-, zorg- of ander beperkend domein.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Subsidie om werknemer gezonder te laten werken - Actueel - Skipr

Subsidie om werknemer gezonder te laten werken - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Bedrijven die werknemers langer en gezonder proberen te laten werken komen in aanmerking voor een subsidie. Zij kunnen maximaal 10.000 euro van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgen voor projecten om dit te stimuleren.
Mauk van Heemstra's insight:

Werkstress is beroepsziekte nummer één in Nederland. Bijna 2,7 miljoen werknemers hebben last van een hoge werkdruk van wie ongeveer een miljoen een kans heeft op een burn-out. Jongeren lopen het grootste risico op een burn-out. Op de werkvloer is het onderwerp vaak nog een taboe.

Gooi dat taboe open!

Niet alleen open!

Laten wij elkaar gaan uitleggen dat werkstress behalve je eigen levensgeluk en gezondheid, ook je eigen kwaliteit onder druk zet en tot fouten leidt en tot hogere kosten!

Het is een feest te zien wat een uitstraling organisaties hebben waarin rust in het werk tot norm is verheven, vanuit de overtuiging dat dat je kwaliteit verhoogt, je cliëntentevredenheid én motivatie verhoogt en goedkoper is!

Hoe kun je dit nog willen uitstellen?

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Vergrijzing leidt tot hoger verzuim bij ziekenhuizen - Actueel - Skipr

Vergrijzing leidt tot hoger verzuim bij ziekenhuizen - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Het verzuim bij de algemene ziekenhuizen is in de afgelopen periode opnieuw toegenomen en heeft het hoogste percentage bereikt sinds 2012. De toename komt geheel voor rekening van 55-plussers die langer ziek blijven.
Mauk van Heemstra's insight:

Nee, vergrijzing leidt niet tot hoger ziekteveruim; werkdruk doet dat!
En ja daar hebben 55+ers meer last van, omdat zij er langer onder lijden dan 55-ers.
Maar ook de 20-ers hebben een bovenmatige werklast, die ze dus voorspelbaar opbreekt naar mate zij daar langer onder gebukt gaan en ja dan worden ze ouder, dus als je vanaf 55+ gaat tellen kom je tot deze verkeerde interpretatie.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Geef als cadeau bij een diagnose een e-mailadres - Blogs - Skipr

Geef als cadeau bij een diagnose een e-mailadres - Blogs - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Stelt u zich voor: u bent 15 jaar oud en in uw hele leven nog maar een keer bij een dokter geweest, omdat u het voor elkaar had gekregen om het achterkantje van een oorbel ín uw oorlel te krijgen. En dan word u na een schoolreisje plotseling wakker op de intensive care.
Mauk van Heemstra's insight:

Indringende en aangrijpende boodschap voor velen van ons!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Kamer valt over gegevensboycot verpleeghuizen - Actueel - Skipr

Kamer valt over gegevensboycot verpleeghuizen - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
De Tweede Kamer vindt het niet acceptabel dat verpleeghuizen voorlopig geen kwaliteitsgegevens leveren aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Dit meldt de NOS.
Mauk van Heemstra's insight:

Wie kan onze kamerleden uitleggen dat het niet aan de lijstjes ligt dat verpleeghuizen willen boycotten, noch aan de inspectie?

Maar dat het aan onze kamerleden zélf ligt, die shame en blame toepassen, zonder zich in de feiten onder de lijstjes te verdiepen. Dit om zichzelf in de kijker te zetten over de ruggen van bewoners en familie die zij juist beweren te beschermen. Daarmee zetten zij de hele sector in een kwaad daglicht.

Dit terwijl die lijstjes bij uitstek een middel kunnen zijn om van te leren zoals ook RVS-voorzitter Pauline Meurs betoogt. Maar leren vraagt ruimte in plaats van shamen en blamen kamerleden!

Misschien een taak voor onze staatssecretaris?

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Nieuwe zorgbrede governance-code geen afvinklijstje - Actueel - Skipr

Nieuwe zorgbrede governance-code geen afvinklijstje - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Koepelorganisatie BoZ wil af van ‘afvinkgedrag’ in bestuur en toezicht van zorgorganisaties. De gezamenlijke brancheorganisaties willen hier met vernieuwde zorgbrede governance-code, die op 1 januari 2017 van kracht moet worden, een belangrijke aanzet toe geven.
Mauk van Heemstra's insight:

Dit is een fascinerende ontwikkeling. Want hiermee verbindt de code zich aan waarden als transparantie en uitlegbaarheid wat haaks staat op sommige soorten leiderschap, waar de leider geacht wordt de de meest wijze te zijn, waaraan anderen zich dienen te voegen. Sterker nog, volgens filosofe Ayn Rand, waar het Angelsaksich leiderschap sterk door is beïnvloed, zou de wereld er beter van worden als leiders vooral zorgen dat zij zelf de beste worden zonder sociale consideratie, laat staan dat zij dat hoeven uit te leggen. Dat soort leiders worden nog steeds gekweekt op business schools in de volle overtuiging aldaar dat de wereld daar beter van wordt. Hier lijkt deze governance code uitdrukkelijk afstand te nemen van dit soort leiderschap. Dus een boodschap aan MBA-opleidingen en aan leiders in de zorg dat dit soort leiderschap niet meer kan. Ik ben benieuwd naar de confrontatie van deze governance code met leiders, nu ook in de zorg, die een volle overtuiging hebben dat Angelsaksisch leiden beter is. Dus ontstaat hiermee een meer Rijnlands georiënteerde governance, die in wezenlijke opzichten haaks staat op governance codes in de Verenigde Staten die met codes begonnen! Inhoudelijk ben ik voorstander van Rijnlands. Maar velen menen oprecht dat Angelsaksisch beter is.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Papierwinkel kost mantelzorger elke week uren - Actueel - Skipr

Papierwinkel kost mantelzorger elke week uren - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Mantelzorgers zijn ruim drie uur per week kwijt aan administratieve rompslomp, vooral doordat zij door allerlei instanties van het kastje naar de muur worden gestuurd. Dat concludeert Mezzo, de belangenvereniging voor mantelzorgers, op basis van eigen onderzoek.
Mauk van Heemstra's insight:

en dat is nog wel die overspannen zorgverlener! Immers het gros van de zorgverleners is mantelzorger en een bovenmatig percentage daarvan overspannen.
Proberen we in de zorg de bureaucratie terug te dringen, mag je het in je ‘vrije’ tijd gaan doen: enkele uren (!) per week.

Ideetje: zet de MBO-er in, die nu wordt opgeleid voor werk dat robots zullen gaan doen (https://www.skipr.nl/actueel/id27812-mbo-zorg-leidt-op-voor-werk-dat-robots-zullen-doen.html), totdat robots het overnemen.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Geen doelen maar waarden - Blogs - Skipr

Geen doelen maar waarden - Blogs - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
In de zorg draait het teveel om doelen en uitkomsten, kwaliteit laat zich daar echter moeilijk in vangen. Wat goede zorg is, is voor iedereen anders.
Mauk van Heemstra's insight:

Kwaliteit laat zich wel degelijk meten in indicatoren.
Alleen moet je dan wel de juiste indicatoren hebben, namelijk indicatoren die de gewenste waardetoevoeging meten!
Dat zijn uitkomstindicatoren van ondersteuning van gezondheid, nadat je vastgesteld hebt wat gezondheid is.
Geheel eens dat het gros van de huidige indicatoren daaraan niet voldoen.
Zie ook de discussie hierover in Medisch Contact in reactie op het betoog van Jan Bonte:  https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/kwaliteitsindicatoren-maken-zorg-slechter.htm#reactions.
Alsook mijn eerdere blog in Skipr: https://www.skipr.nl/blogs/id2656-hoezo-uitkomstindicatoren.html

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

IGZ: ‘Maak calamiteiten zelf openbaar’ - Actueel - Skipr

IGZ: ‘Maak calamiteiten zelf openbaar’ - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vraagt zorginstellingen informatie over calamiteiten zelf openbaar te maken. Op die manier kunnen bestuurders leren van elkaars fouten.
Mauk van Heemstra's insight:

Een hele interessante!
Want de beste kwaliteit krijg je inderdaad door van elkaar te leren en dus voorbeelden te delen en zo permanent te verbeteren.
Alleen vereist dat een cultuur zonder ‘shaming en blaming’, want anders durft niemand zijn vuile was buiten te hangen of onbewezen successen te delen. En die cultuur kennen wij in openbaar nationaal zorgland nog niet.
Dus als de inspectie dit meent, vraagt dit ook duidelijkheid over hoe zij omgaan met voorvallen die openbaar gemaakt worden waar iets op aan te merken valt.
Dat zou een geweldige stap voorwaarts zijn om onze zorg samen steeds beter te maken!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

De onnodige spagaat tussen overwerkt en werkloos | medischcontact

De onnodige spagaat tussen overwerkt en werkloos | medischcontact | lean in de zorg | Scoop.it
Mauk van Heemstra's insight:

In het verlengde van wat Christel en Hanneke beweren, ligt er een veel meer voor de hand liggende oorzaak ten grondslag aan overwerktheid en burnout, namelijk het dagelijkse werkritme van welke werkende dan ook.

Wij zijn in onze maatschappij en in het bijzonder onder specialisten normaal gaan vinden dat een hoge werkdruk onvermijdelijk is. Waar we dan aan voorbij gaan, is dat hoge werkdruk zowel tot minder plezierig werken leidt, wat een extra beperking op motivatie legt, maar misschien nog belangrijker: tot fouten!
Een gezonde werklast betekent dat je beter in je vel zit én dat je kwalitatief beter werk aflevert. Je bent helderder en geconcentreerder.

Het is een zieke opvatting in onze maatschappij dat een hoge werkdruk normaal is en stoer en onvermijdelijk. Wij kweken zieke specialisten door aio’s de bizarre tredmolen te laten lopen waarin een normaal en gezond leven, dat je ook patiënten zou moeten willen vóórhouden én voorleven, gebagatelliseerd wordt. Inderdaad tot op het bizarre af dat je verboden instelt op uiterts persoonlijke levenskeuzes als zwangerschap, waaromheen je alle verwondering en verrassing dan schrapt.

Al deze overwerkte specialisten en aio’s zitten nu in stress uren te vullen waar veel meer gegadigden voor zijn die zo niet aan de bak komen. Hoe gek kunnen wij het houden?

De oplossing is razend eenvoudig, zij het dat het een cultuurtransformatie in de ziekenhuiszorg vereist: elke werkende, dus ook specialisten, zou zich een dagritme moeten aanmeten zoals Benedictus in 600 al voorhield en dat neuropsycholoog Theo Compernolle in 2014 in zijn boek “Ontketen je brein” in onze eigen tijd heeft geplaatst. Een korte introductie daarvan vind je op  http://www.zorgsteedsbeter.nl/index.php/hoe-ziek-kun-je-zijn.

Laat Remco Kuipers’ moedige oproep veel gehoor krijgen!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

NVZ: 'Zorgkosten juist hoger door openbare tarieven' - Actueel - Skipr

NVZ: 'Zorgkosten juist hoger door openbare tarieven' - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) vreest dat de kosten van ziekenhuiszorg omhoog gaan als zorgverzekeraars de prijsafspraken met ziekenhuizen openbaar maken. Ziekenhuizen zouden niet de lagere, maar juist de hogere tarieven van elkaar afkijken, stelt een woordvoerder van de branchevereniging tegenover het Financieele Dagblad (FD).
Mauk van Heemstra's insight:

Interessante notie!
Ook al hebben wij een gemankeerde marktwerking in de zorg, prijsopdrijving doordat leveranciers elkaars prijzen vergelijken gebeurt doorgaans als er onvoldoende marktwerking is, dus waar sprake is van monopolisten of (onwettige) kartelvorming, waarin leveranciers onderling geheime prijsafspraken maken.
En ik maar denken dat de macht nu te veel bij verzekeraars ligt en dat ziekenhuizen patiënten willen aantrekken door betere prijs-prestatie-verhoudingen!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Zorginstituut presenteert afgeslankte standaard IC's - Actueel - Skipr

Zorginstituut presenteert afgeslankte standaard IC's - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Het Zorginstituut Nederland presenteert dinsdag de nieuwe kwaliteitstandaard voor de intensive care afdelingen van ziekenhuizen (IC’s). De IC's moeten vooral intensiever regionaal gaan samenwerken. De standaard laat daarom meer ruimte voor regionale invulling.
Mauk van Heemstra's insight:

Een spannend nieuw evenwicht, tussen professionals samen de standaarden laten ontwikkelen en als dat net nog niet lukt, doorpakken met wettelijke macht.

Zoals nu al een paar keer.

Mooie rol pakken jullie zo Zorginstituut!

Inclusief de terugkerende oproep dat ideaal blijft dat professionals er zelf uit komen.

Althans, als de 'veldpartijen' inderdaad de professionals vertegenwoordigen, want anders zijn die nog steeds niet leidend!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Een ziekenhuis is geen autofabriek - Blogs - Skipr

Een ziekenhuis is geen autofabriek - Blogs - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Waarom is het belangrijk dat ziekenhuizen inzicht geven in hun medische prestaties? Om ziekenhuizen onderling met elkaar te vergelijken?
Mauk van Heemstra's insight:

En laat nou net een (vracht)autofabriek als Scania in Zwolle voor vele ziekenhuizen een inspiratiebron zijn om permanent kwaliteit te leren verbeteren door op klanten-specificatie vrachtwagens te maken, waarvan er niet een hetzelfde is, en de variatiemogelijkheden voor klanten in de tientallen-duizenden liggen, met een pracht van een openbare kwaliteitsscore!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Status belemmert kennisdeling in ziekenhuizen - Actueel - Skipr

Status belemmert kennisdeling in ziekenhuizen - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Kennisdeling binnen het ziekenhuis vindt eigenlijk alleen maar plaats binnen groepen van vakgenoten met dezelfde status. Zowel artsen als verpleegkundigen delen veel informatie, maar alleen binnen de eigen sociale netwerken. Het is aan medisch directeuren, verpleegkundig managers en bestuurders om die patstelling in de ziekenhuizen te doorbreken.
Mauk van Heemstra's insight:

Dat kennis binnen vakgenoten met vergelijkbare sociale status blijft, illustreert ook dat de oriëntatie op kennisvergroting en uitwisseling niet gebaseerd is op de ‘patient journey’. Dus dat de essentie van waardetoevoeging aan een patiënt, niet bekeken wordt vanuit de patiënt, en diens optimale route door een behandeltraject, een eis ook vanuit value based health care. Dus blijft hier sprake van suboptimalisering van behandeling binnen verpleging en binnen behandeling door artsen en plaats van integraal. Hoe archaïsch nog!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Gunstbetoon aan wettelijke banden? - Blogs - Skipr

Gunstbetoon aan wettelijke banden? - Blogs - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Het gezonde boerenverstand dat wij hebben vertelt ons, heel simpel gezegd, dat wij ons niet om moeten laten kopen. Zo eenvoudig is dat en daar is over het algemeen iedereen het wel mee eens, ook in de zorg. Maar lukt dat wel?
Mauk van Heemstra's insight:

Dank Royan!
Het is fascinerend en hoopvol te zien dat deze maanden steeds vaker de onderwerpen ethiek en moraal aan de orde worden gesteld als antwoord op controledrift op doorgeslagen regels.
Laten we daarmee doorgaan tot het overbodig wordt.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Ontwapenende aanwezigheid - Blogs - Skipr

Ontwapenende aanwezigheid - Blogs - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Gemeenten investeren weinig in jongeren onder de 21 die weinig verdiencapaciteit hebben en geen uitkering ontvangen, want dit levert hen niet veel geld op.
Mauk van Heemstra's insight:

Dank Frank!
Vanmiddag neemt Hans van der Sandt afscheid van Werkse (voorheen Combiwerk), sociale werkvoorziening in Delft waar hij 16 jaar (!) directeur was.
Hij bracht mij in contact met het begrip inclusief werken.
Mijn meest indringende inzicht was dat de motivatie van medewerkers omhoog gaat als zij een minder bedeelde collega hebben. Dán ontdek je opeens weer wat een mens is en wat collegiaal omzien naar elkaar voor betekenis heeft!
Ik deel je overtuiging dat als je die bij je receptie plaatst het de hele sfeer van receptie aangrijpend verandert.
En als dit op waarde wordt geschat zou ik alleen de financiële prikkel achterwege willen laten. Die leidt dan alleen maar af.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Onderzoek umc's moet meer aansluiten bij praktijk en preventie - Actueel - Skipr

Onderzoek umc's moet meer aansluiten bij praktijk en preventie - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
De universitaire medische centra (umc's) moeten meer onderzoek doen dat kan bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en preventie. Dit stelt de Gezondheidsraad in het vandaag verschenen advies Onderzoek waarvan je beter wordt.
Mauk van Heemstra's insight:

Nóg interessanter wordt het als dat onderzoek zich richt op het optimaliseren van de gehele ‘patient journey’ vanaf preventie vanuit de definitie van positieve gezondheid.
Daarmee bekijk je de ondersteuningsbehoefte van personen (nog vóór zij patiënt worden) vanuit een veel breder perspectief op gezondheid. Zo beschouw je nóg veel meer aspecten die voor verbetering vatbaar dan met de hier genoemde.
In totaal levert dat meer verbetermogelijkheden op én per definitie meer financiële voordelen omdat je breder kijkt en dan ontdekt dat wij nu pyrrusoverwinningen nastreven, door minder breed te kijken.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

RVS: geen stelselwijziging maar ruimte voor verschil - Actueel - Skipr

RVS: geen stelselwijziging maar ruimte voor verschil - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
VIDEO - Beleidsmakers moeten zich de komende jaren niet richten op “meeslepende stelselwijzingen”. Ze zouden vooral ruimte moeten maken voor meer pluriformiteit bij de inrichting, financiering en besturing van het zorgstelsel.
Mauk van Heemstra's insight:

Ruimte on te leren en minder afvinklijstjes: ook gepropageerd door Raad voor Volksgezondheid en Samenleving Pauline Meurs. Prachtig!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Voorbij de afvinklijstjes van de inspectie

Voorbij de afvinklijstjes van de inspectie | lean in de zorg | Scoop.it
Een blik op het Kwaliteitskader ouderenzorg, dat binnenkort uitkomt, leert dat de protocollen en afvinklijstjes in gebruik blijven.
Mauk van Heemstra's insight:

Heerlijk Andries!
En een van die andere kardinale deugden van Aristoteles is 'lef'. Lef om er zo over te denken als jij doet, en lef om die protocollen en regels ter discussie te stellen.
Daarop wil ik nog een aanvulling maken: als de vakmens zelf die protocollen maakt, omdat dat een beschrijving is van het beste inzicht van hem of haar om met toekomstige een vergelijkbare situatie om te gaan, is dat niet alleen de beschrijving van de dan best gewenste situatie, maar vanaf dat moment ook een referentie om te kijken of je dat in een komende situatie toch ook weer beter kunt doen.
Daarmee borg je niet alleen kwaliteit statisch, maar borg je  'permanent verbeteren', omdat patiënten daar beter van worden, en je daar als zorgverlener energie aan ontleent. Samen steeds beter dus.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg - Actueel - Skipr

Zorgmedewerkers gebruiken zelf steeds meer zorg - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Het zorggebruik van zorgmedewerkers is in 2015 toegenomen. Om hun werk goed te kunnen doen, heeft één op de drie zorgmedewerkers fysiotherapie nodig en één op de twintig medewerkers psychische zorg. Dit blijkt uit onderzoek van de Stichting IZZ onder haar leden.
Mauk van Heemstra's insight:

Dan laten we gemakshalve even buiten beschouwing wat belangrijker is: dat al deze overbelaste zorgmedewerkers minder kwaliteit van werk leveren, dus slechtere zorg. Daar kun je ook weer een financiële rekensom op loslaten. Maar ook hier is weer belangrijker dat mensen die lekker in hun vel zitten als zij werken gelukkiger zijn en als zorgverlener zouden moeten voorleven wat zij ook hun cliënten gunnen. Als je er zelf niet naar leeft, hoe kun je dan je cliënten helpen gezond te blijven?

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Odion vindt nieuw evenwicht met Ons Plan - Actueel - Skipr

Odion vindt nieuw evenwicht met Ons Plan - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
De zorg voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaat door turbulente tijden. De storm is nog niet gaan liggen, maar steeds meer zaken vallen op hun plek.
Mauk van Heemstra's insight:

Mooi gedicht toe, dat ook raakt aan het onderscheid patiënt en burger, die toch echt dezelfde zijn, namelijk: mens.
Maar meer nog: 'persoon', want daarin onderscheid je je als mens.
Vandaar ook in Scandinavië mooie voorbeelden dat 'persoonsgerichte' dienstverlening nét weer een stapje dichter bij ideaal zit, dan 'mensgerichte' dienstverlening in de zorg en door de overheid, ja, door welke dienstverlener dan ook!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Verpleegkundigen kijken te weinig naar emoties van patiënt - Actueel - Skipr

Verpleegkundigen kijken te weinig naar emoties van patiënt - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
Verpleegkundig specialisten investeren te veel in de behandelrelatie. Sociale en emotionele kanten van het ziek-zijn raken onderbelicht, schrijft het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (NTvG).
Mauk van Heemstra's insight:

Dit is een kwestie van perspectief.

Als je je op het standpunt stelt dat verpleegkundig specialisten alleen de medische ingreep ondersteunen, is de emotionele kant irrelevant.

Als je de nieuwe definitie van Positieve Gezondheid hanteert, is emotionele aandacht slechts één van veel meer aspecten waar je aandacht aan moet geven.
Dan is het een kwestie van je tijd verdelen over al die aspecten, omdat je beseft dat patiënten daar beter mee gediend zijn dan alleen de medische ingreep.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

De ggz-sector is ziek - Blogs - Skipr

De ggz-sector is ziek - Blogs - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
De vele opeenvolgende veranderingen binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz), de jeugdzorg in het bijzonder, beginnen hun tol te eisen. De sector is ziek, goed ziek.
Mauk van Heemstra's insight:

Dominique, de GGZ is vanwege hun intrinsieke motivatie al veel te lang veel te stil hierover.
Dienstverlening onder werkdruk gaat ten koste van kwaliteit en leidt tot fouten. In een ziekenhuis zijn die zichtbaarder en worden eerder geregistreerd. Maar binnen de GGZ is dat even zo goed waar. Daarbij is het onmenselijk om onder blijvende werkdruk door te gaan, dus ook respectloos naar de eigen medewerkers.
Laat je oproep veel navolging krijgen, niet als klacht, maar als signaal dat werkdruk binnen normale proporties een randvoorwaarde is om alle ontwikkelingen en wensen aan te kunnen. Nu vallen er slachtoffers onder medewerkers én cliënten!

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

IGZ blijft bij openbare verpleeghuisrapportage - Actueel - Skipr

IGZ blijft bij openbare verpleeghuisrapportage - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) zal ook in de toekomst openbaar en publiekelijk rapporteren over zwak presterende verpleeghuizen. Dat laat inspecteur-generaal Ronnie van Diemen in een brief aan staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn) weten.
Mauk van Heemstra's insight:

Het intens droeve van dit betoog is dat de IGZ kennelijk nog steeds geheel voorbij gaat aan het effect van de boodschap op veel meer betrokkenen waar zij ook verantwoordelijk voor zijn.

 

Waar respect voor, en invoeling op wat je met anderen doet de kernkwaliteiten van zeker de VV&T-zorg moeten zijn, treedt de IGZ deze waarden met voeten.

 

De lijst zou als bedoeling moeten hebben dat de zorg er beter van wordt.

 

Het grootste effect is dat betrokkenen, waarvan je zou hopen dat zij hiermee een stimulans en handreiking krijgen om te verbeteren, hierdoor in de kramp schieten en defensief worden. De slechtste basis om te leren en te verbeteren.

 

Behalve de verzorgenden en verplegenden, die zich uit de naad lopen, betreft dit naast de cliënten zelf ook de familie, die direct geconfronteerd worden met een verhaal dat op velen van hen overkomt als aanzienlijk zwaarder dan het feitelijk is, in relatie tot internationale vergelijkingen van de kwaliteit van onze ouderenzorg en in vergelijking met alle andere ellende die deze over de wereld trekt.

Die schaduw werpt de IGZ hiermee over hun welbevinden en zorg.

 

Jan Dijks in Trouw Opinie 18 juli had de IGZ alsnog tot inkeer moeten brengen: https://t.co/CAc4SCsEHa. Maar IGZ strooit hiermee nieuw zout in de aangerichte wond.

 

Dit is politiek scoren ten koste van de zorg en van cliënten en familie, waar wij allen uit zouden moeten zijn op samen elkaar helpen verbeteren.

more...
No comment yet.
Scooped by Mauk van Heemstra
Scoop.it!

Knieoperatie is virtueel te volgen - Actueel - Skipr

Knieoperatie is virtueel te volgen - Actueel - Skipr | lean in de zorg | Scoop.it
In het Franciscus Gasthuis & Vlietland zijn virtual reality opnamen gemaakt van een totale knieprothese. Het is voor het eerst dat 360 graden-operatiebeelden zijn gemaakt. Ze dienen als opleidingsmateriaal.
Mauk van Heemstra's insight:

Een prachtige manier om ook tot 'standaard werk' te komen, zoals Lean propageert.
Observeren van de werkelijkheid om daarvan te leren en daarop te verbeteren.
Althans: als het materiaal inderdaad leidt tot steeds verbeterende standaarden, door de vakmensen zelf vastgesteld, als referentie om ook die weer te verbeteren. Steeds weer.

more...
No comment yet.