Leadership Think ...
Follow
Find
50.0K views | +12 today
 
Leadership Think Tank
Educational leadership in action
Curated by Aki Puustinen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Aki Puustinen from iGeneration - 21st Century Education
Scoop.it!

Finnish Education Highlights - Flipboard magazine - compilation of articles, research and reports

Finnish Education Highlights - Flipboard magazine - compilation of articles, research and reports | Leadership Think Tank | Scoop.it
By apuustin | apuustin created a magazine on Flipboard. "Finnish Education Highlights" is available with thousands of other magazines and all the news you care about. Download Flipboard for free and search for "apuustin".

Via Tom D'Amico (@TDOttawa)
more...
Valia Reinsalu's curator insight, November 3, 2013 9:34 AM

Always interesting to read about Finland's school system...

Rescooped by Aki Puustinen from Utbildning på nätet
Scoop.it!

Stanford 2025

Stanford 2025 | Leadership Think Tank | Scoop.it
Designing the future of living and learning at Stanford

Via verstelle, timokos, juandoming, Kent Wallén
more...
verstelle's curator insight, September 11, 6:09 AM

An exploration of undergraduate experiences in the future.

Four scenarios. Cool videoclips.

Rescooped by Aki Puustinen from Digital Delights - Digital Tribes
Scoop.it!

Build a Movement, Not a Brand

Build a Movement, Not a Brand | Leadership Think Tank | Scoop.it
Crowds are never a good thing for business unless it’s outside your front door. How do you stand out in today’s tech drenched smartphone in hand world full of noisy content? Most of you have a mu…

Via Ana Cristina Pratas
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from 3D Science in Education
Scoop.it!

14-vuotias kehitti tee se itse -tabletin - ohjelmatkin pitää koodata omin käsin

14-vuotias kehitti tee se itse -tabletin - ohjelmatkin pitää koodata omin käsin | Leadership Think Tank | Scoop.it
Topi SalmiEilen 15:29 · Helsinki

En tiedä onko tästä ollut jo keskustelua, ajatuksia?

Australialainen koululainen Taj Pabari leikki vuosi sitten koulussa 3d-tulostimella. Tehtävänä oli tulostaa kaksi levyä ja liittää ne yhteen, mutta Pabari päättikin tuottaa levyjen väliin vähän sisältöä.

Via Dafnord , Jukka Sormunen
more...
Dafnord 's curator insight, September 10, 12:03 PM
Topi Salmi

En tiedä onko tästä ollut jo keskustelua, ajatuksia?

Jukka Sormunen's curator insight, September 11, 7:47 AM

Eikun Klassikan 3D Science kurssille uusia ideoita.

Rescooped by Aki Puustinen from Koulumaailma
Scoop.it!

Mitä vahvuuksia koulun pitäisi vahvistaa lapsissa? - Taloustutkimus Oy

Mitä vahvuuksia koulun pitäisi vahvistaa lapsissa? - Taloustutkimus Oy | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Vesa Ilola
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Future of Cloud Computing
Scoop.it!

OneDrive finally gets file sharing as easy as Dropbox

OneDrive finally gets file sharing as easy as Dropbox | Leadership Think Tank | Scoop.it

Files syncing limit has been lifted to 10GB.


Via massimo facchinetti
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from The Engaged Learner
Scoop.it!

Engaged with Tech: 5 Free NASA IPAD Apps

Engaged with Tech: 5 Free NASA IPAD Apps | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Justin Stallings
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from ICT
Scoop.it!

The 15 Most Important Apple Watch Features

The 15 Most Important Apple Watch Features | Leadership Think Tank | Scoop.it
From communication to fitness aid, the new Apple Watch boasts a ton of features.

Via Tom D'Amico (@TDOttawa) , Suvi Salo
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Historia
Scoop.it!

40 maps that explain the Roman Empire

40 maps that explain the Roman Empire | Leadership Think Tank | Scoop.it
2000 years ago today, the Roman Emperor Augustus died. His reign marked the start of a 200-year period of peace and prosperity for the empire.

Via Pasi Lintinen
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Moodle and Web 2.0
Scoop.it!

The Only 8 Ways to Start Your Presentation

The Only 8 Ways to Start Your Presentation | Leadership Think Tank | Scoop.it
Great hooks, like McGonigal’s provocative opening statement, get audiences on the edge of their seats and give them a sense of what’s coming. They allow you to win a crowd’s attention right away an...

Via SHIFT eLearning, Juergen Wagner
more...
No comment yet.
Scooped by Aki Puustinen
Scoop.it!

Suomen nuoriso kuluttaa koulun penkkiä pitkään - Opetushallitus - Verkkouutiset

Suomen nuoriso kuluttaa koulun penkkiä pitkään - Opetushallitus - Verkkouutiset | Leadership Think Tank | Scoop.it

"Viisivuotiaan lapsen odotettavissa oleva opiskeluaika ennen 40. ikävuottaan on Suomessa 18 vuotta. Muissa OECD-maissa opiskeluaika on keskimäärin puolitoista vuotta lyhyempi, kertoo koulutuksen vuosittainen indikaattorijulkaisu Education at a Glance."

more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Kestävä hyvinvointi työelämässä
Scoop.it!

Työn kehittäminen on parasta terveyden edistämistä – uskallatko uudistua?

Työn kehittäminen on parasta terveyden edistämistä – uskallatko uudistua? | Leadership Think Tank | Scoop.it

“Tarinan mukaan kolmelta kivenhakkaajalta kysyttiin mitä he tekevät. Ensimmäinen vastasi hakkaavansa kiviä, toinen sanoi hankkivansa elantoa perheelleen. Kolmas vastasi rakentavansa katedraalia.”


Via Laila Bröcker
more...
Laila Bröcker's curator insight, September 8, 10:38 PM
Työ on hyvinvointitekijä itsessään.
Rescooped by Aki Puustinen from Työhyvinvointi ja työn kehittäminen
Scoop.it!

Miksi moniosaaminen ei lisäänny? | Psycon Oy

Miksi moniosaaminen ei lisäänny? | Psycon Oy | Leadership Think Tank | Scoop.it
Vaatimus moniosaamisesta koskee nykyään niin asiantuntijoita kuin työntekijöitäkin. (RT @millakansonen: #Moniosaaja pärjää tulevaisuuden #työelämä'ssä. Kuinka lisätä moniosaajuutta organisaatioissa?

Via Kari Hannonen
more...
Kari Hannonen's curator insight, September 9, 12:49 AM

Tässä moniosaamisen kehittämisen vinkkilistassa on ajateltu moniosaajuutta prosessin kehittämisen näkökulmasta. Hyvä taustateoria löytyy kognitiiviesta oppipoikamallista/cognitive apprenticeship.

Rescooped by Aki Puustinen from BossIT
Scoop.it!

Uutiset Turusta | Aamuset | Rehtorien mielestä koulua ei tarvitse kehittää visiönäärisesti

Turun yliopistossa väittelevä Leena Liusvaara tutki 14 koulun rehtoreiden näkemyksiä koulun kehittämisestä, rehtorin esimiestehtävästä ja siitä, miten rehtorien näkemyksen mukaan vaikuttavat opettajien pedagogiseen hyvinvointiin. Tulokset osoittavat, että visionäärinen tapa kehittää koulua ei ole rehtorien arkipäivää, mutta yhteisten visioiden puutteesta huolimatta rehtorit kokevat opettajien voivan pedagogisesti hyvin.Helsinkiläisen Ressun peruskoulun rehtori Leena Liusvaara on tutkinut väitöskirjassaan rehtoreiden näkemyksiä koulun kehittämisestä ja sen vaikutuksista pedagogisen hyvinvoinnin kokemiseen. Tutkimusaineisto on hankittu haastatteluiden ja tulevaisuusverstastyöskentelyn avulla.Pedagogisella hyvinvoinnilla tutkimuksessa tarkoitetaan osaamisesta ja hallinnan tunteesta syntyvää työhyvinvoinnin osa-aluetta, joka opettajilla esiintyy vahvana, mikäli vuorovaikutus- ja opetustilanteet koetaan helppoina ja omalle osaamistasolle mielekkäinä.Tutkimustulosten mukaan rehtoreilla ei välttämättä ole selkeää näkemystä siitä, mitä osaamista koulussa on ja miten osaamista tulisi kehittää.– Rehtorit eivät ohjaa opettajia esimerkiksi täydennyskoulutukseen, eikä sen merkitystä koulun toiminnan kehittämisessä voi erityisesti korostaa. Opettajat kouluttautuvat tyypillisesti urasuuntautuneesti omista lähtökohdistaan, ei koulujen kehittämissuunnitelmista, käsin, Liusvaara kertoo.Tutkimuksen mukaan myös koulun kehittämistehtävään sitoutuneet, organisaatio-orientoituneet opettajat ovat tunnistettavissa.– Rehtoreilla ei kuitenkaan näytä olevan erityisiä keinoja tai tapoja näiden opettajien käyttämiseksi koulun kehittämistehtävän etulinjassa, Liusvaara sanoo.Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että oppivan organisaation ja pedagogisen hyvinvoinnin kokemuksen taustalla on yhteinen tavoitteenasettelu. Liusvaaran tutkimus ei täysin tue tätä ajatusta: tutkimuskouluissa ei ollut jaettuja, yhteisiä visioita, eikä oppivan organisaation määritelmän mukaista kollektiivista oppimista välttämättä tapahtunut. Siitä huolimatta rehtorit kokivat opettajien pedagogisen hyvinvoinnin kokemuksen kehittyvän kouluissa.– Opettajan pedagoginen hyvinvointi ei rehtoreiden mukaan kehity yhteisen kehittämistehtävän myötä, vaan osaamisen ja hallinnan tunteesta. Eri asia sitten onkin se, kuinka rehtori huolehtii, ettei opettajien hallinnan tunteeseen tule notkahduksia, mikäli koululle asetetut vaatimukset kasvavat, yhteistä kehittämissuuntaa ei ole, eikä rehtori ohjaa opettajia kouluttautumaan lisää.Koska tutkituissa kouluissa ei ollut kehittymisen suuntia linjaavia asiakirjoja, oli koulun suunta useimmiten vain rehtorin tiedossa. Tällöin avainasemaan nousee opettajien ja rehtorin välinen luottamus.– Toiset opettajat haluavat kulkea rehtorin matkassa ja tukea kehittämistä kohti yhteistä suunnittelua. Toiset taas saavat hyvinvoinnin kokemusta siitä, että rehtori antaa heidän kulkea omia polkujaan. Silloinkin rehtorin tulee voida luottaa siihen, että polku kulkee – vaikka mutkitellenkin – samaan suuntaan kuin muukin koulu.Tutkimuksen mukaan rehtoreilla ei ollut valmiuksia tarttua koulun kestävään kehittämistehtävään visioinnin ja yhteisen strategisen kehittämisen keinoin. Toisaalta taas rehtorit kokivat, että kouluilta vaaditaan jo nyt liikaa suunnitelmia, ja aikaa pedagogiselle johtamiselle jää vähän.Liusvaara tunnistaakin rehtorikoulutuksessa kehitettävää.– Tämänhetkinen, kapeimmillaan lakien ja asetusten tuntemiseen perustuvan pätevöitymiskoulutuksen sijaan tulisi miettiä, pitääkö tulevaisuuden koulun johtajalla olla valmiuksia kehittää kouluaan yhdessä opettajakunnan kanssa.Jatkossa tärkeätä olisi tutkia, rakentaako yhteinen visiointi ja koulun kehittäminen myös pedagogista hyvinvointia entistä pidemmälle.– Joka tapauksessa rehtorit tarvitsevat johtamiskoulutusta, jonka ytimenä on koulun kehittäminen yhteiskunnan odotusten mukaisesti, Liusvaara sanoo.Liusvaaran väitöskirja Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia tarkastetaan perjantaina 19. syyskuuta Turun yliopistossa.Virallisena vastaväittäjänä on professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Risto Rinne.KM Leena Liusvaara on syntynyt 1963 Salossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1982 Hermannin lukiosta Salosta. Kasvatustieteen kandidaatiksi Liusvaara valmistui 1985 Rauman opettajankoulutuslaitokselta, Turun yliopistosta. Liusvaara on Ressun peruskoulun rehtorina Helsingissä. Hän on työskennellyt myös valtion ja kunnan opetushallinnossa sekä rehtorikouluttajan Suomessa ja ulkomailla. Väitös kuuluu kasvatustieteen alaan.Juttua muokattu: Muutettu otsikkossa sana "pedagogisesti" sanaksi "visionäärisesti".

Via Anne Rongas
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Educational Technology and Mobile Lerarning
Scoop.it!

5 Great TED Talks on The Importance of Listening ~ Educational Technology and Mobile Learning

5 Great TED Talks on The Importance of Listening ~ Educational Technology and Mobile Learning | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Med Kharbach
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from TVT-työkalut lukio-opetuksessa
Scoop.it!

Tee muistiinpanoja tehokkaasti Apple-laitteilla

Tee muistiinpanoja tehokkaasti Apple-laitteilla | Leadership Think Tank | Scoop.it

“ Muistiinpanojen tekoon on useita eri vaihtoehtoja. Jos käyttää Apple-laitteita, Notablity on erinomainen valinta. Monipuolinen iOS-sovellus on saatavana vihdoin myös Macille.”


Via Vesa Vainikainen, Jari Penttinen
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Professional Learning for Busy Educators
Scoop.it!

10 Ways To Use Instagram In Your Classroom | Edudemic

10 Ways To Use Instagram In Your Classroom | Edudemic | Leadership Think Tank | Scoop.it
Instagram is a hugely popular social network for photo sharing. Though the use of social media in the classroom may have skyrocketed, Twitter and Facebook definitely reign supreme as the key social media tools for schools and teachers. Somehow, despite the widespread popularity of Instagram, few teachers are employing it in the classroom. We’ve heard …

Via John Evans
more...
Rescooped by Aki Puustinen from Kestävä hyvinvointi työelämässä
Scoop.it!

Ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt

Ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt | Leadership Think Tank | Scoop.it

“Lassila & Tikanoja otti systemaattisen niskalenkin fyysistä työtä tekevien työntekijöidensä tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaoloista.”


Via Laila Bröcker
more...
Laila Bröcker's curator insight,