Leadership Think ...
Follow
Find
50.2K views | +10 today
 
Rescooped by Aki Puustinen from I'm Bringing Techy Back
onto Leadership Think Tank
Scoop.it!

Dropbox: A Superb Classroom Tool

Dropbox: A Superb Classroom Tool | Leadership Think Tank | Scoop.it
Dropbox is more a mega-utility than a simple tool. It begs you to think up new ways to use it, in & out of the classroom. Great for school.
Via Jon Samuelson
more...
No comment yet.
Leadership Think Tank
Educational leadership in action
Curated by Aki Puustinen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Aki Puustinen from iGeneration - 21st Century Education
Scoop.it!

Finnish Education Highlights - Flipboard magazine - compilation of articles, research and reports

Finnish Education Highlights - Flipboard magazine - compilation of articles, research and reports | Leadership Think Tank | Scoop.it
By apuustin | apuustin created a magazine on Flipboard. "Finnish Education Highlights" is available with thousands of other magazines and all the news you care about. Download Flipboard for free and search for "apuustin".

Via Tom D'Amico (@TDOttawa)
more...
Valia Reinsalu's curator insight, November 3, 2013 9:34 AM

Always interesting to read about Finland's school system...

Rescooped by Aki Puustinen from ICT
Scoop.it!

3 Steps to Improve Your Writing on Twitter - AllTwitter

3 Steps to Improve Your Writing on Twitter - AllTwitter | Leadership Think Tank | Scoop.it
3 Steps to Improve Your Writing on Twitter

Via Tom D'Amico (@TDOttawa) , Suvi Salo
more...
Suvi Salo's curator insight, Today, 12:47 AM

1. EDIT.

- Become a good editor.

- Think of image and hashtag usage.

2: CHECK your spelling.

3. HAVE a “VOICE”:

­- Every tweet is like a conversation

- Respect

- ”Write your tweets to reflect your personality.”

Rescooped by Aki Puustinen from TechTalk
Scoop.it!

8 Tips to Create a Twitter-Driven School Culture

8 Tips to Create a Twitter-Driven School Culture | Leadership Think Tank | Scoop.it
Administrators can create a more connected school culture by modeling Twitter use and encouraging staff to work, play, and learn through the medium.

Via Mel Riddile
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Kestävä hyvinvointi työelämässä
Scoop.it!

Työajasta laatuaikaa – Voiko työyhteisössä kaikki olla kuin Strömsössä? : Konsultin jaarituksia

Työajasta laatuaikaa – Voiko työyhteisössä kaikki olla kuin Strömsössä? : Konsultin jaarituksia | Leadership Think Tank | Scoop.it
Hyvätapaisesti toinen toistamme
- ohjaten
- tukien
- auttaen!
> työajasta laatuaikaa

http://t.co/ZqAPV5CnBs #amokthv #työhyvinvointi

Via Laila Bröcker
more...
Laila Bröcker's curator insight, September 20, 12:02 AM

Työpaikalla toimimisen perusasioista selkeästi kirjoitettuna.

Rescooped by Aki Puustinen from Ajatuksia tulevaisuuden lukiosta
Scoop.it!

Ipad arjessa + case kaurialan lukio


Via Sanna Leinonen
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from pedaideat
Scoop.it!

Maikan työkalupakki

Maikan työkalupakki | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Eenariina Hämäläinen
more...
Eenariina Hämäläinen's curator insight, September 18, 12:38 PM

Yksilöllisen oppimisen mallista matematiikassa

Rescooped by Aki Puustinen from iPads in Education
Scoop.it!

iPads vs. PCs in Teaching

iPads vs. PCs in Teaching | Leadership Think Tank | Scoop.it

"This is an opinion piece for the pros and cons of using both iPads and the traditional PCs in teaching. Since I am beginning my fourth year of using an iPad in my classes, I thought it would be great time to compare how each device is used, as well as state how they can complement one another. I contacted my colleague Jonathan Wylie, and we brainstormed together some ideas for this post."


Via John Evans
more...
D Chen's curator insight, September 17, 11:57 PM
IPAD
Hector Gonzalez's curator insight, September 19, 5:07 PM

esta discusión durará aún, un buen rato jeje

Rescooped by Aki Puustinen from ICT
Scoop.it!

25 Signs You Might Be A 21st Century Teacher

25 Signs You Might Be A 21st Century Teacher | Leadership Think Tank | Scoop.it
25 Signs You Might Be A 21st Century Teacher

Via John Evans, Elaine Roberts, Ph.D, Ivon Prefontaine, Suvi Salo
more...
Ivon Prefontaine's curator insight, September 17, 8:22 AM

The list is totally focused on digital technologies. I think clouds are a good thing from a poetic perspective. They are helpful when it comes to saving my work, as well. We have too many people and teachers who think that clouds are instrumental and digital only.

 

@ivon_ehd1

Carol Rine's curator insight, September 18, 6:42 AM

#3 is my Favorite! Whoop Whoop! for the #Blogosphere! @MCherryStreet

Rescooped by Aki Puustinen from The Future of Social Media: Trends, Signals, Analysis, News
Scoop.it!

Mistä rakentuu henkilöbrändi ja maine verkossa?

Mistä rakentuu henkilöbrändi ja maine verkossa? | Leadership Think Tank | Scoop.it
Kestävä henkilöbrändi ja maine verkossa rakentuu ennen kaikkea omaa substanssiosaamista jakamalla - ei kikoilla, kampanjoilla tai pintaa kiillottamalla

Via Ilkka Olander
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Professional Learning for Busy Educators
Scoop.it!

20 Google tools teachers should try (and how to use them in classrooms) - Daily Genius

20 Google tools teachers should try (and how to use them in classrooms) - Daily Genius | Leadership Think Tank | Scoop.it
There’s a reason teachers like Google tools. They’re free, easy to use, and you already have an account on basically all of them. Add in the fact that Google is making a huge push into the world of teacher tools and you quickly realize it’s a good time to be a teacher. There are a …

Via John Evans
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from M-learning, E-Learning, and Technical Communications
Scoop.it!

The Idea Builder: Dremel Releases a Mass-Market 3D Printer

The Idea Builder: Dremel Releases a Mass-Market 3D Printer | Leadership Think Tank | Scoop.it
With a combination of accessible features, smart packaging, and a $999 price point, it's obvious that the Dremel Idea Builder is a machine aimed squarely at the mass market.

Via Danielle M. Villegas
more...
Danielle M. Villegas's curator insight, September 17, 7:27 AM

Wow! How cool is this? While the price point is still well out of my budget, it is certainly more affordable than many of its competitors, the biggest one being MakerBot. I think what appeals to me is that Dremel is a well-known brand associated with quality and with providing tools that are user-friendly in the creative arena. So, I have a feeling that this new tool will certainly be reaching for that same quality and user experience.  Time will tell if it truly can compete with other 3D printers on the market in regards to ease of use as well as the quality of the final output products. 

 

Dremel, if you are reading this, I'm more than happy to be a reviewer/tester for this product! ;-)

--techcommgeekmom

 

 

David Noll's curator insight, September 20, 6:40 AM

wow... may not be for everyone but you got a admit it COOL!

Rescooped by Aki Puustinen from Lyseo.org (ICT in High School)
Scoop.it!

Väitös: 19.9.: Tieto- ja viestintätekniikan opetus kaipaa yhtenäisiä oppimateriaaleja (Ekonoja) — Jyväskylän yliopisto

Väitös: 19.9.: Tieto- ja viestintätekniikan opetus kaipaa yhtenäisiä oppimateriaaleja (Ekonoja) — Jyväskylän yliopisto | Leadership Think Tank | Scoop.it

Tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) opetetaan suomalaisissa yläkouluissa harvoin valmiiden yhtenäisten oppimateriaalien avulla. Hyvin usein opettajat kokoavat materiaalit itse eri lähteistä. Ekonojan tutkimuksen mukaan kuitenkin myös TVT:n opetuksessa valmiista oppimateriaaleista on monenlaista hyötyä sekä opettajille että oppilaille. Ne muun muassa helpottavat opettajien tuntien suunnittelua. Oppilaat puolestaan hyötyvät mm. monipuolisista harjoitustehtävistä. Materiaalien tuottaminen ei saisikaan jäädä TVT:ssä pelkästään opettajien itse tehtäväksi.


Via Anne Rongas, Mika Auramo
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from BossIT
Scoop.it!

Uutiset Turusta | Aamuset | Rehtorien mielestä koulua ei tarvitse kehittää visiönäärisesti

Turun yliopistossa väittelevä Leena Liusvaara tutki 14 koulun rehtoreiden näkemyksiä koulun kehittämisestä, rehtorin esimiestehtävästä ja siitä, miten rehtorien näkemyksen mukaan vaikuttavat opettajien pedagogiseen hyvinvointiin. Tulokset osoittavat, että visionäärinen tapa kehittää koulua ei ole rehtorien arkipäivää, mutta yhteisten visioiden puutteesta huolimatta rehtorit kokevat opettajien voivan pedagogisesti hyvin.Helsinkiläisen Ressun peruskoulun rehtori Leena Liusvaara on tutkinut väitöskirjassaan rehtoreiden näkemyksiä koulun kehittämisestä ja sen vaikutuksista pedagogisen hyvinvoinnin kokemiseen. Tutkimusaineisto on hankittu haastatteluiden ja tulevaisuusverstastyöskentelyn avulla.Pedagogisella hyvinvoinnilla tutkimuksessa tarkoitetaan osaamisesta ja hallinnan tunteesta syntyvää työhyvinvoinnin osa-aluetta, joka opettajilla esiintyy vahvana, mikäli vuorovaikutus- ja opetustilanteet koetaan helppoina ja omalle osaamistasolle mielekkäinä.Tutkimustulosten mukaan rehtoreilla ei välttämättä ole selkeää näkemystä siitä, mitä osaamista koulussa on ja miten osaamista tulisi kehittää.– Rehtorit eivät ohjaa opettajia esimerkiksi täydennyskoulutukseen, eikä sen merkitystä koulun toiminnan kehittämisessä voi erityisesti korostaa. Opettajat kouluttautuvat tyypillisesti urasuuntautuneesti omista lähtökohdistaan, ei koulujen kehittämissuunnitelmista, käsin, Liusvaara kertoo.Tutkimuksen mukaan myös koulun kehittämistehtävään sitoutuneet, organisaatio-orientoituneet opettajat ovat tunnistettavissa.– Rehtoreilla ei kuitenkaan näytä olevan erityisiä keinoja tai tapoja näiden opettajien käyttämiseksi koulun kehittämistehtävän etulinjassa, Liusvaara sanoo.Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että oppivan organisaation ja pedagogisen hyvinvoinnin kokemuksen taustalla on yhteinen tavoitteenasettelu. Liusvaaran tutkimus ei täysin tue tätä ajatusta: tutkimuskouluissa ei ollut jaettuja, yhteisiä visioita, eikä oppivan organisaation määritelmän mukaista kollektiivista oppimista välttämättä tapahtunut. Siitä huolimatta rehtorit kokivat opettajien pedagogisen hyvinvoinnin kokemuksen kehittyvän kouluissa.– Opettajan pedagoginen hyvinvointi ei rehtoreiden mukaan kehity yhteisen kehittämistehtävän myötä, vaan osaamisen ja hallinnan tunteesta. Eri asia sitten onkin se, kuinka rehtori huolehtii, ettei opettajien hallinnan tunteeseen tule notkahduksia, mikäli koululle asetetut vaatimukset kasvavat, yhteistä kehittämissuuntaa ei ole, eikä rehtori ohjaa opettajia kouluttautumaan lisää.Koska tutkituissa kouluissa ei ollut kehittymisen suuntia linjaavia asiakirjoja, oli koulun suunta useimmiten vain rehtorin tiedossa. Tällöin avainasemaan nousee opettajien ja rehtorin välinen luottamus.– Toiset opettajat haluavat kulkea rehtorin matkassa ja tukea kehittämistä kohti yhteistä suunnittelua. Toiset taas saavat hyvinvoinnin kokemusta siitä, että rehtori antaa heidän kulkea omia polkujaan. Silloinkin rehtorin tulee voida luottaa siihen, että polku kulkee – vaikka mutkitellenkin – samaan suuntaan kuin muukin koulu.Tutkimuksen mukaan rehtoreilla ei ollut valmiuksia tarttua koulun kestävään kehittämistehtävään visioinnin ja yhteisen strategisen kehittämisen keinoin. Toisaalta taas rehtorit kokivat, että kouluilta vaaditaan jo nyt liikaa suunnitelmia, ja aikaa pedagogiselle johtamiselle jää vähän.Liusvaara tunnistaakin rehtorikoulutuksessa kehitettävää.– Tämänhetkinen, kapeimmillaan lakien ja asetusten tuntemiseen perustuvan pätevöitymiskoulutuksen sijaan tulisi miettiä, pitääkö tulevaisuuden koulun johtajalla olla valmiuksia kehittää kouluaan yhdessä opettajakunnan kanssa.Jatkossa tärkeätä olisi tutkia, rakentaako yhteinen visiointi ja koulun kehittäminen myös pedagogista hyvinvointia entistä pidemmälle.– Joka tapauksessa rehtorit tarvitsevat johtamiskoulutusta, jonka ytimenä on koulun kehittäminen yhteiskunnan odotusten mukaisesti, Liusvaara sanoo.Liusvaaran väitöskirja Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia tarkastetaan perjantaina 19. syyskuuta Turun yliopistossa.Virallisena vastaväittäjänä on professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Risto Rinne.KM Leena Liusvaara on syntynyt 1963 Salossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1982 Hermannin lukiosta Salosta. Kasvatustieteen kandidaatiksi Liusvaara valmistui 1985 Rauman opettajankoulutuslaitokselta, Turun yliopistosta. Liusvaara on Ressun peruskoulun rehtorina Helsingissä. Hän on työskennellyt myös valtion ja kunnan opetushallinnossa sekä rehtorikouluttajan Suomessa ja ulkomailla. Väitös kuuluu kasvatustieteen alaan.Juttua muokattu: Muutettu otsikkossa sana "pedagogisesti" sanaksi "visionäärisesti".

Via Anne Rongas
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from TVT-työkalut lukio-opetuksessa
Scoop.it!

Fifi : 10 teesiä tulevaisuuden koulusta

Fifi : 10 teesiä tulevaisuuden koulusta | Leadership Think Tank | Scoop.it

RT @eOppimiskeskus: Fifi: 10 teesiä tulevaisuuden koulusta http://t.co/hmj23up77t #koulu #tulevaisuus #seoppi #opetus


Via Jari Penttinen
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from ICT
Scoop.it!

20 iOS 8 New Features & Tips You Need To Know

20 iOS 8 New Features & Tips You Need To Know | Leadership Think Tank | Scoop.it
If you’re an iOS user and have recently upgraded to the latest iOS 8, you may be confused as to what is actually new. You are not alone. Like most of Apple’s previous updates on its operating systems, whether it’s for the desktop or mobile OS, the latest iOS 8 ... Continue reading »

Via Tom D'Amico (@TDOttawa) , Suvi Salo
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Lyseo.org (ICT in High School)
Scoop.it!

Lukion tuntijakouudistus viivästymässä

Lukion tuntijakouudistus viivästymässä | Leadership Think Tank | Scoop.it
Lukion tuntijakouudistus on jäämässä laihaksi ja viivästymässä aikataulustaan. Kaivattu valinnaisuus ei näillä näkymin juurikaan lisäänny, vaan kaikista aineista on jatkossa ainakin yksi pakollinen kurssi. Lukioon lisättäisiin jonkinlaista teemaopetusta, jossa oppiaiden rajat ylittyisivät.

Via Mika Auramo
more...
Mika Auramo's curator insight, September 19, 8:57 PM

Lukio elää viime vuosituhannella, eikä sen suhteen uusi ops olisi muuttamassa mitään.

Rescooped by Aki Puustinen from Go Go Learning
Scoop.it!

20 Awesome BYOD and Mobile Learning Apps

20 Awesome BYOD and Mobile Learning Apps | Leadership Think Tank | Scoop.it

Edutopia blogger Vicki Davis provides a wealth of tips and links for mobile learning apps that work across multiple platforms, which is an essential feature for any BYOD classroom to work effectively.


Via Dr. Joan McGettigan
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from