Leadership Think ...
Follow
Find
50.0K views | +15 today
 
Leadership Think Tank
Educational leadership in action
Curated by Aki Puustinen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Aki Puustinen from iGeneration - 21st Century Education
Scoop.it!

Finnish Education Highlights - Flipboard magazine - compilation of articles, research and reports

Finnish Education Highlights - Flipboard magazine - compilation of articles, research and reports | Leadership Think Tank | Scoop.it
By apuustin | apuustin created a magazine on Flipboard. "Finnish Education Highlights" is available with thousands of other magazines and all the news you care about. Download Flipboard for free and search for "apuustin".

Via Tom D'Amico (@TDOttawa)
more...
Valia Reinsalu's curator insight, November 3, 2013 12:34 PM

Always interesting to read about Finland's school system...

Rescooped by Aki Puustinen from Lyseo.org (ICT in High School)
Scoop.it!

Väitös: 19.9.: Tieto- ja viestintätekniikan opetus kaipaa yhtenäisiä oppimateriaaleja (Ekonoja) — Jyväskylän yliopisto

Väitös: 19.9.: Tieto- ja viestintätekniikan opetus kaipaa yhtenäisiä oppimateriaaleja (Ekonoja) — Jyväskylän yliopisto | Leadership Think Tank | Scoop.it

Tieto- ja viestintätekniikkaa (TVT) opetetaan suomalaisissa yläkouluissa harvoin valmiiden yhtenäisten oppimateriaalien avulla. Hyvin usein opettajat kokoavat materiaalit itse eri lähteistä. Ekonojan tutkimuksen mukaan kuitenkin myös TVT:n opetuksessa valmiista oppimateriaaleista on monenlaista hyötyä sekä opettajille että oppilaille. Ne muun muassa helpottavat opettajien tuntien suunnittelua. Oppilaat puolestaan hyötyvät mm. monipuolisista harjoitustehtävistä. Materiaalien tuottaminen ei saisikaan jäädä TVT:ssä pelkästään opettajien itse tehtäväksi.


Via Anne Rongas, Mika Auramo
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from BossIT
Scoop.it!

Uutiset Turusta | Aamuset | Rehtorien mielestä koulua ei tarvitse kehittää visiönäärisesti

Turun yliopistossa väittelevä Leena Liusvaara tutki 14 koulun rehtoreiden näkemyksiä koulun kehittämisestä, rehtorin esimiestehtävästä ja siitä, miten rehtorien näkemyksen mukaan vaikuttavat opettajien pedagogiseen hyvinvointiin. Tulokset osoittavat, että visionäärinen tapa kehittää koulua ei ole rehtorien arkipäivää, mutta yhteisten visioiden puutteesta huolimatta rehtorit kokevat opettajien voivan pedagogisesti hyvin.Helsinkiläisen Ressun peruskoulun rehtori Leena Liusvaara on tutkinut väitöskirjassaan rehtoreiden näkemyksiä koulun kehittämisestä ja sen vaikutuksista pedagogisen hyvinvoinnin kokemiseen. Tutkimusaineisto on hankittu haastatteluiden ja tulevaisuusverstastyöskentelyn avulla.Pedagogisella hyvinvoinnilla tutkimuksessa tarkoitetaan osaamisesta ja hallinnan tunteesta syntyvää työhyvinvoinnin osa-aluetta, joka opettajilla esiintyy vahvana, mikäli vuorovaikutus- ja opetustilanteet koetaan helppoina ja omalle osaamistasolle mielekkäinä.Tutkimustulosten mukaan rehtoreilla ei välttämättä ole selkeää näkemystä siitä, mitä osaamista koulussa on ja miten osaamista tulisi kehittää.– Rehtorit eivät ohjaa opettajia esimerkiksi täydennyskoulutukseen, eikä sen merkitystä koulun toiminnan kehittämisessä voi erityisesti korostaa. Opettajat kouluttautuvat tyypillisesti urasuuntautuneesti omista lähtökohdistaan, ei koulujen kehittämissuunnitelmista, käsin, Liusvaara kertoo.Tutkimuksen mukaan myös koulun kehittämistehtävään sitoutuneet, organisaatio-orientoituneet opettajat ovat tunnistettavissa.– Rehtoreilla ei kuitenkaan näytä olevan erityisiä keinoja tai tapoja näiden opettajien käyttämiseksi koulun kehittämistehtävän etulinjassa, Liusvaara sanoo.Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että oppivan organisaation ja pedagogisen hyvinvoinnin kokemuksen taustalla on yhteinen tavoitteenasettelu. Liusvaaran tutkimus ei täysin tue tätä ajatusta: tutkimuskouluissa ei ollut jaettuja, yhteisiä visioita, eikä oppivan organisaation määritelmän mukaista kollektiivista oppimista välttämättä tapahtunut. Siitä huolimatta rehtorit kokivat opettajien pedagogisen hyvinvoinnin kokemuksen kehittyvän kouluissa.– Opettajan pedagoginen hyvinvointi ei rehtoreiden mukaan kehity yhteisen kehittämistehtävän myötä, vaan osaamisen ja hallinnan tunteesta. Eri asia sitten onkin se, kuinka rehtori huolehtii, ettei opettajien hallinnan tunteeseen tule notkahduksia, mikäli koululle asetetut vaatimukset kasvavat, yhteistä kehittämissuuntaa ei ole, eikä rehtori ohjaa opettajia kouluttautumaan lisää.Koska tutkituissa kouluissa ei ollut kehittymisen suuntia linjaavia asiakirjoja, oli koulun suunta useimmiten vain rehtorin tiedossa. Tällöin avainasemaan nousee opettajien ja rehtorin välinen luottamus.– Toiset opettajat haluavat kulkea rehtorin matkassa ja tukea kehittämistä kohti yhteistä suunnittelua. Toiset taas saavat hyvinvoinnin kokemusta siitä, että rehtori antaa heidän kulkea omia polkujaan. Silloinkin rehtorin tulee voida luottaa siihen, että polku kulkee – vaikka mutkitellenkin – samaan suuntaan kuin muukin koulu.Tutkimuksen mukaan rehtoreilla ei ollut valmiuksia tarttua koulun kestävään kehittämistehtävään visioinnin ja yhteisen strategisen kehittämisen keinoin. Toisaalta taas rehtorit kokivat, että kouluilta vaaditaan jo nyt liikaa suunnitelmia, ja aikaa pedagogiselle johtamiselle jää vähän.Liusvaara tunnistaakin rehtorikoulutuksessa kehitettävää.– Tämänhetkinen, kapeimmillaan lakien ja asetusten tuntemiseen perustuvan pätevöitymiskoulutuksen sijaan tulisi miettiä, pitääkö tulevaisuuden koulun johtajalla olla valmiuksia kehittää kouluaan yhdessä opettajakunnan kanssa.Jatkossa tärkeätä olisi tutkia, rakentaako yhteinen visiointi ja koulun kehittäminen myös pedagogista hyvinvointia entistä pidemmälle.– Joka tapauksessa rehtorit tarvitsevat johtamiskoulutusta, jonka ytimenä on koulun kehittäminen yhteiskunnan odotusten mukaisesti, Liusvaara sanoo.Liusvaaran väitöskirja Kun vaan rehtori on korvat auki. Koulun kehittämisellä pedagogista hyvinvointia tarkastetaan perjantaina 19. syyskuuta Turun yliopistossa.Virallisena vastaväittäjänä on professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta ja kustoksena professori Risto Rinne.KM Leena Liusvaara on syntynyt 1963 Salossa ja kirjoittanut ylioppilaaksi 1982 Hermannin lukiosta Salosta. Kasvatustieteen kandidaatiksi Liusvaara valmistui 1985 Rauman opettajankoulutuslaitokselta, Turun yliopistosta. Liusvaara on Ressun peruskoulun rehtorina Helsingissä. Hän on työskennellyt myös valtion ja kunnan opetushallinnossa sekä rehtorikouluttajan Suomessa ja ulkomailla. Väitös kuuluu kasvatustieteen alaan.Juttua muokattu: Muutettu otsikkossa sana "pedagogisesti" sanaksi "visionäärisesti".

Via Anne Rongas
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Educational Technology and Mobile Lerarning
Scoop.it!

5 Great TED Talks on The Importance of Listening ~ Educational Technology and Mobile Learning

5 Great TED Talks on The Importance of Listening ~ Educational Technology and Mobile Learning | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Med Kharbach
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from TVT-työkalut lukio-opetuksessa
Scoop.it!

Tee muistiinpanoja tehokkaasti Apple-laitteilla

Tee muistiinpanoja tehokkaasti Apple-laitteilla | Leadership Think Tank | Scoop.it

“ Muistiinpanojen tekoon on useita eri vaihtoehtoja. Jos käyttää Apple-laitteita, Notablity on erinomainen valinta. Monipuolinen iOS-sovellus on saatavana vihdoin myös Macille.”


Via Vesa Vainikainen, Jari Penttinen
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Professional Learning for Busy Educators
Scoop.it!

10 Ways To Use Instagram In Your Classroom | Edudemic

10 Ways To Use Instagram In Your Classroom | Edudemic | Leadership Think Tank | Scoop.it
Instagram is a hugely popular social network for photo sharing. Though the use of social media in the classroom may have skyrocketed, Twitter and Facebook definitely reign supreme as the key social media tools for schools and teachers. Somehow, despite the widespread popularity of Instagram, few teachers are employing it in the classroom. We’ve heard …

Via John Evans
more...
Rescooped by Aki Puustinen from Kestävä hyvinvointi työelämässä
Scoop.it!

Ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt

Ennaltaehkäisyllä 40 % alemmat sairauspoissaolot ja merkittävät säästöt | Leadership Think Tank | Scoop.it

“Lassila & Tikanoja otti systemaattisen niskalenkin fyysistä työtä tekevien työntekijöidensä tuki- ja liikuntaelinsairauspoissaoloista.”


Via Laila Bröcker
more...
Laila Bröcker's curator insight, September 11, 12:22 AM
Pienillä interventioilla voi olla suuri merkitys sekä yksilön että yrityksen kannalta.
Rescooped by Aki Puustinen from TVT-työkalut lukio-opetuksessa
Scoop.it!

Jyväskylän yliopisto tutkii digiluokkaa

Jyväskylän yliopisto tutkii digiluokkaa | Leadership Think Tank | Scoop.it

“Jyväskylän yliopisto on ottanut käyttöön digitaalisen oppimisen testiluokan. Luokan avulla on tarkoitus kehittää tietotekniikan tukemaa opetusta. ("Keskiössä opetus" - miksei oppiminen? Höh.”


Via Jari Penttinen
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Kestävä hyvinvointi työelämässä
Scoop.it!

Sosiaalisen median työkäyttö — Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö — Työsuojelunäkökulma | Leadership Think Tank | Scoop.it
RT @Tyoelama2020: TTK:n uusi digijulkaisu: Sosiaalisen median työkäyttö http://t.co/hHvPLWkSRo #some #työ #työelämä

Via Kari Hannonen, Laila Bröcker
more...
Kari Hannonen's curator insight, September 9, 4:23 AM

Kerrassaan mainio esitys somen käytöstä työkaluna ja siihen liittyvistä työsuojeluasioista!

Rescooped by Aki Puustinen from Digital Delights - Digital Tribes
Scoop.it!

33 maps that will show you the world in new ways

33 maps that will show you the world in new ways | Leadership Think Tank | Scoop.it
Which areas will be the worst off if the sea levels rise? Which American lake is the home to a mythical eel pig? Check out these maps to find out.

Via Ana Cristina Pratas
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Digital Delights - Digital Tribes
Scoop.it!

Why Do Students Really Take Selfies? (Infographic)

Why Do Students Really Take Selfies? (Infographic) | Leadership Think Tank | Scoop.it
You may currently be entrenched in back-to-school craziness, but if you find the time to pick your head up out of your piles of (hopefully paperless) paperwork and organization tasks, you’ll see your students taking selfies left and right. If you’re not clear on the selfie trend yet, you can do a little bit of …

Via Ana Cristina Pratas
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from iPads in Education
Scoop.it!

Sharing iPad eBooks with Colleagues, Pupils and Parents | August 2014 Blog

Sharing iPad eBooks with Colleagues, Pupils and Parents | August 2014 Blog | Leadership Think Tank | Scoop.it

With the latest update to Book Creator allowing the user to export as video, I have created this short guide to a few options for sharing the eBooks made on iPads. This focuses on Book Creator 

https://itunes.apple.com/gb/app/book-creator-for-ipad-create/id442378070?mt=8&uo=4&at=11lIT4 

 and My Story https://itunes.apple.com/gb/app/my-story-book-maker-for-kids/id449232368?mt=8&uo=4&at=11lIT4  but there are other options.


Via iPad Teachers, John Evans
more...
Marianthe Loucataris's curator insight, September 10, 10:01 PM

Book Creator options just keep getting better... now you can export as a video :)

Kimberly House's curator insight, September 12, 4:09 AM

Finally! I'll make some teachers very, very happy with this update. Book Creator is already such a powerful app and this was the one thing we always found frustrating. Fixed! 

Nicole Sprainger's curator insight, September 13, 9:08 AM

Sharing to iTunesU  a useful feature

Rescooped by Aki Puustinen from Learning Happens Everywhere!
Scoop.it!

Seven Ways to Increase Student Engagement in the Classroom

Seven Ways to Increase Student Engagement in the Classroom | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Beth Dichter, miracletrain 夢想驛站
more...
María Dolores Díaz Noguera's curator insight, September 11, 11:33 AM

Seven Ways to Increase Student Engagement in the Classroom

Lee Hall's curator insight, September 12, 3:52 PM

I plan to use the 3-2-1 method in my very next class. Great ideas.

Mary Starry's curator insight, September 13, 9:38 PM

Great graphic that summarizes things we've all heard before, but helps keep them in mind so we really do utilize them with students.

Rescooped by Aki Puustinen from Educational Technology and Mobile Lerarning
Scoop.it!

Tons of Free public Domain Materials to Use in Class ~ Educational Technology and Mobile Learning

Tons of Free public Domain Materials to Use in Class ~ Educational Technology and Mobile Learning | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Med Kharbach
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from E-Learning-Inclusivo (Mashup)
Scoop.it!

King's College London - Digital Humanities

King's College London - Digital Humanities | Leadership Think Tank | Scoop.it

Via Cristóbal Suárez, juandoming
more...
No comment yet.
Rescooped by Aki Puustinen from Utbildning på nätet
Scoop.it!

Stanford 2025

Stanford 2025 | Leadership Think Tank | Scoop.it
Designing the future of living and learning at Stanford

Via verstelle, timokos, juandoming, Kent Wallén
more...
verstelle's curator insight, September 11, 9:09 AM

An exploration of undergraduate experiences in the future.

Four scenarios. Cool videoclips.

Rescooped by Aki Puustinen from Digital Delights - Digital Tribes
Scoop.it!

Build a Movement, Not a Brand

Build a Movement, Not a Brand | Leadership Think Tank | Scoop.it
Crowds are never a good thing for business unless it’s outside your front door. How do you stand out in today’s tech drenched smartphone in hand world full of noisy content? Most of you have a mu…

Via Ana Cristina Pratas
more...
No comment yet.