LarsNO
1.3K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Lorem ipsum dolor sit er elit lamet, consectetaur cillium adipisicing pecu, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ull...

Lorem ipsum dolor sit er elit lamet, consectetaur cillium adipisicing pecu, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ull... | LarsNO | Scoop.it
Description
Lars Öborn's insight:
Insight
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Varför fryser inte träden till is under vintern?

Varför fryser inte träden till is under vintern? | LarsNO | Scoop.it
Träden drar ju upp vatten genom sina stammar. Hur undviker de frostdöden på vintern?
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Svenska träd

Svenska träd | LarsNO | Scoop.it
Våra svenska träd Alm Ask Asp Avenbok Bok Brakved Druvek En Fågelbär Glasbjörk Gran Gråal Hassel Hägg Hästkastanj Klibbal Lind Lärk Oxel Rönn Skogslönn Stjälkek Sälg Tall Vårtbjörk Dessa faktablad togs ursprungligen fram av Skogssällskapet och har ställts till Skogen i Skolans förfogande. Faktabladen är pdf-dokument som du kan skriva ut. Två tredjedelar av Sveriges landyta är täckt av skog av olika typ. Och denna skog betyder mycket för många människor - både av ekonomiska, ekologiska och sociala skäl. Skogen och allt det vi får av skogen är av stor betydelse i arbetet för ett hållbart samhälle. Det växer mer träd än vad som avverkas Virkesförrådet i Sveriges skogar har ökat kraftigt sedan 1920-talet, då Riksskogstaxeringen startade och de första säkra uppgifterna om landets skogar fanns tillgängliga. Vid mitten av 1920-talet uppgick virkesförrådet till 1 719 milj. m3sk, för att idag uppgå till drygt 3 100 milj. m3sk. Detta motsvarar en ökning med 84%. Den jämnt stigande kurvan visar att tillväxten varit högre än avgången (avverkning plus naturlig avgång) under av perioden. Bakom denna utveckling ligger en kombination av hårt utnyttjade skogar i början av 1900-talet och en produktions- och tillväxtbefrämjande skötsel av skogarna. Vad är skillnaden mellan träd och buske? Trädskiktet är det skikt som tydligast karaktäriserar en skog. Våra vanligaste trädslag är tall och gran, men totalt finns i landet inte mindre än 45 olika arter, inklusive de av människan in förda arterna som t ex contortatall (Pinus contorta). För att skilja träden från buskarna, brukar man säga att träd skall vara högvuxna vedväxter där varje individ har en eller ett fåtal stammar som åtminstone nått några metershöjd. På icke skogsmark (inägor, myrar, fjäll, reservat , kraftledningsgator, bebyggd mark m.m) finns enligt Riksskogstaxeringen 158 miljoner m3sk Mer information Lär dig mer om skog Trädens virkesegenskaper Skogen i Skolans läromedel Affischer och övningshäften om Allemansrätten SkogsSverige besvarar dina frågor. Ställ en fråga om skog/träd i Frågelådan!  
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

New Sims - PhET Simulations

New Sims - PhET Simulations | LarsNO | Scoop.it
The Future of PhET The PhET Interactive Simulations project at University of Colorado Boulder has developed a vision for next-generation PhET sims.
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Det vita guldet

Det vita guldet | LarsNO | Scoop.it
Kan det ha varit från Transsylvanien i Rumänien som vikingarna hämtade sitt salt till sillen?
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

10 spännande visioner om framtidens teknik

10 spännande visioner om framtidens teknik | LarsNO | Scoop.it
Tekniken går framåt med stormsteg och även om det känns som att vi ibland redan lever i framtiden finns det en hel del spännande tekniker på gång.
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Fotosyntesen

Fotosyntesen | LarsNO | Scoop.it
När träden växer tar de upp klimatgasen koldioxid ur luften, och näringsämnen och vatten ur marken. Med hjälp av solenergi omvandlar de sedan dessa ämnen till trä.
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Fridlysta växter och djur i Sverige

Fridlysta växter och djur i Sverige | LarsNO | Scoop.it
Cirka 585 av de cirka 50 000 kända växt- och djurarterna i Sverige är fridlysta i hela landet. Alla orkidéer, groddjur, kräldjur, fladdermöss och vilda fåglar är fridlysta.
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Sjuka barn? Om infektioner och symtom - Infektionsguiden.se

Sjuka barn? Om infektioner och symtom - Infektionsguiden.se | LarsNO | Scoop.it
När ett barn föds har det inte ett fullt utvecklat immunförsvar. Under uppväxten fortsätter det att byggas upp och bli mer effektivt.
more...
No comment yet.
Scooped by Lars Öborn
Scoop.it!

Rymden

Rymden | LarsNO | Scoop.it
Var kommer allt ifrån egentligen? Här kan du läsa om rymden och dess mysterier - Big bang, Rosetta, universums expansion, materiens uppkomst, svarta hål, galaxhopar och mörk materia.
more...
No comment yet.