Kulturkrockar mellan världen utanför och skolans stängda - och tyvärr ofta rigida värld. En presentation som visar på betydelsen av att öppna dörrarna mot den digitala värld vi lever och behovet av att närma oss ungdomarnas värld för att kunna undervisa denna iGeneration


Via Ana Cristina Pratas, Monica Ehrenstråle