Augmented Reality – Making Paper Interactive | Upside Learning Blog | lärresurser | Scoop.it

Augmented Reality och IKEA - en framtid där pappersexemplaret interagerar med mobiltelefonen. Spännande!


Via Monica Ehrenstråle