"தைப் பொங்கல்" திருநாளும் தமிழர் பண்பாடும் - பொங்கல் ... - யாழ் | தமிழர் திருநாள் | Scoop.it
"தைப் பொங்கல்" திருநாளும் தமிழர் பண்பாடும் - பொங்கல் ...
யாழ்
பொங்கல் விழாவானது முன்போல் வீடுகளில் மட்டுமன்றி; ஆலயங்கள், கல்விக் கூடங்கள், தொழில் நிலையங்களிலும், இந்துக்கள் அல்லாத தமிழ் மக்களாலும் வெகு சிறப்பாக ...