Hur lär man barn att läsa? - forskning.se | Kirjastoista, oppimisesta ja oppimisen ympäristöistä | Scoop.it

Många barn knäcker den skriftspråkliga koden på egen hand genom sina nyfikna frågor på ord och texter, medan andra barn behöver mer handfast hjälp för att komma underfund med hur skriftspråket fungerar. Forskare är idag överens om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla barn."