Kinderen en internet
57.7K views | +2 today
Follow
 
Scooped by Justine Pardoen
onto Kinderen en internet
Scoop.it!

De relatie tussen mediabeelden en de zelfwaardering van Vlaamse kinderen en jongeren (onderzoek)

Justine Pardoen's insight:

 Nieuw onderzoek uit Vlaanderen.


In eerste instantie kon worden vastgesteld dat een kleine groep jongeren elke dag beelden ziet van kinderen en jongeren die leuke dingen doen met hun vrienden. Bovendien wordt dit beeld door de respondenten als het meest realistisch beschouwd.


Daartegenover staat dat twee derde van de steekproef regelmatig tot vaak kinderen en jongeren ziet die dader dan wel slachtoffer zijn van een misdrijf of zich in een bedreigende situatie bevinden. Wanneer de gepercipieerde beelden worden gekruist met de (digitale) mediaconsumptie van de respondenten, kan bovendien worden vastgesteld dat kinderen en jongeren die frequenter gebruik maken van (digitale) media, significant vaker geconfronteerd lijken te worden met beelden die betrekking hebben op dader- en slachtofferschap.


In de tweede plaats toonden de analyses dat de perceptie van beelden van kinderen en jongeren die samen met hun vrienden leuke dingen doen, samenhangt met een sterkere zelfwaardering, terwijl de perceptie van beelden van kinderen en jongeren die misdrijven plegen, correleert met een zwakker gevoel van zelfwaarde. De suggestie uit de literatuur dat de zelfwaardering van kinderen en jongeren wel degelijk samenhangt met de mediabeelden die over hen circuleren, lijkt hier met andere woorden te worden bevestigd.

more...
No comment yet.
Kinderen en internet
Dagelijks het relevante nieuws over kinderen en internet, gecureerd door Justine Pardoen (Bureau Jeugd en Media). #mediaopvoeding Zie www.bureaujeugdenmedia.nl
Curated by Justine Pardoen