Kenniscentrum
115 views | +0 today
Follow
Kenniscentrum
Nadenken over kennisbeheer, visies over kennis, passende kennistools, trajecten voor implementatie van kennisprojecten en het opzetten van een kenniscentrum.
Curated by Ivan Landuyt
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

KCWZ - Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

KCWZ - Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) is hét informatiepunt voor professionals op het terrein van wonen, welzijn en zorg. Het Kenniscentrum is onderdeel van Aedes, vereniging van woningcorporaties en ActiZ, organisatie van zorgondernemers. De kennispartners van het Kenniscentrum zijn RIBW Alliantie en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland.

Ivan Landuyt's insight:

Het centrum ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe woonzorgconcepten en verschaft daarbij volgende diensten: website, nieuwsbrief, themabijeenkomsten, netwerkvorming, onderzoek en excursies.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Netwerk Acute Zorg Zwolle - Isala

Netwerk Acute Zorg Zwolle zorgt ervoor dat een patiënt met een acute zorgvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats terecht komt voor diagnose en behandeling. Dit kan door optimale onderlinge afstemming met alle aanbieders van acute zorg. Er is een regionaal dekkend systeem waarbij er 
7 x 24 uur acute zorg gegeven kan worden in zowel de reguliere als de opgeschaalde situatie.

Ivan Landuyt's insight:

Isala heeft een kenniscentrumfunctie op het gebied van acute zorg. Deze kennis wordt gedeeld door symposia, refereeravonden, thema-avonden, ondersteuning aan projecten, Opleiding, Trainen en Oefenen-trajecten (OTO) en productontwikkeling.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Vilans. Kenniscentrum voor de langdurende zorg

Vilans. Kenniscentrum voor de langdurende zorg | Kenniscentrum | Scoop.it
Vilans ondersteunt bij de verbetering van kwaliteit van zorg. Bekijk ons aanbod van trainingen, methodieken en bijeenkomsten voor diverse onderwerpen en thema's
Ivan Landuyt's insight:

Vilans is een onafhankelijk kenniscentrum rond langdurige zorg. Functionaliteiten zijn o.m. een informatiecentrum, nieuwsbrief, evenempenten, zorg tips en weblogs door een team van deskundigen.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Kennis delen? Begin een club

Kennis delen? Begin een club | Kenniscentrum | Scoop.it
Kennisdeling gaat zelden vanzelf. De oplossing? Begin een club, zonder de bazen erin. De resultaten zijn verbluffend.

 

Vertrekkend van de opdracht: ‘Help ons onze mindset zo te veranderen dat internationale en virtuele samenwerking meer als een lust dan als een last wordt gezien.’, kennisdeling mogelijk maken over de continenten heen.

Ivan Landuyt's insight:

Het artikel gaat in op de kritieke succesfactoren om een ideeën en kennis te delen binnen een Club Netwerk.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Kenniscentrum - Expertis Onderwijsadviseurs

Kenniscentrum - Expertis Onderwijsadviseurs | Kenniscentrum | Scoop.it
Expertis Onderwijsadviseurs biedt duurzaam en integraal advies op het gebied van schoolorganisatie en verbetering van de leerresultaten. Dat doen we op alle niveau’s en op wetenschappelijke basis.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Het Bindinc. Kenniscentrum (BKC) onderzoekt consumentengedrag van families

Het Bindinc. Kenniscentrum (BKC) onderzoekt consumentengedrag van families | Kenniscentrum | Scoop.it
Het Bindinc. Kenniscentrum verricht onderzoek naar de wensen en behoeften van familieleden in de leeftijd 12 tot 50-plus.
Ivan Landuyt's insight:

Kenniscentrumfunctionaliteiten: doelgroepenonderzoek en rapportage.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Kenniscentrum Duurzaam Bouwen (nl)

Het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen stimuleert verduurzaming van leef- en werkomgeving en geeft onafhankelijk advies.

Het Kenniscentrum Duurzaam Bouwen stimuleert verduurzaming van leef- en werkomgeving. Het centrum is een samenwerking van ervaren projectontwikkelaars, architecten, bouwers, installateurs en financiers uit de regio Amersfoort. Zij adviseren en ondersteunen ondernemers over bestaande en nog te realiseren huisvesting. Duurzaam (ver)bouwen loont door in een zo’n vroeg mogelijk stadium van het (ontwerp)proces contact op te nemen met het kenniscentrum.

Ivan Landuyt's insight:

Kenniscentrumfuncties zijn: infoverzameling, FAQ, nieuws, best practices.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

‘Meeste bedrijven zullen geen reclamebureaus meer nodig hebben’

‘Meeste bedrijven zullen geen reclamebureaus meer nodig hebben’ | Kenniscentrum | Scoop.it
Brandhome is altijd al een buitenbeentje geweest in de reclamesector. Het bureau doet niet mee met pitches, aanbestedingen of reclameprijzen en werkt sinds kort zonder CEO. Nu geeft het ook zijn kennis gratis weg.
Ivan Landuyt's insight:

Bedrijf als kenniscentrum. Kennis delen als business model. Kennis omzetten in handleidingen voor de doelgroepen. Maar als het niveau van de klanten toeneemt, zal ook het niveau van de professionele diensten stijgen. Als kenniscentrum merken doen groeien, dat is het doel.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Content, Collaboration and Curation... Part 2

Content, Collaboration and Curation... Part 2 | Kenniscentrum | Scoop.it

 "There are levels of curation. Curating ultimately is meant to facilitate learning and collaboration. But, if you do it well, people in your circles of influence will bring information to you to add to the curations you have created."

Ivan Landuyt's insight:

Interessant even stil te staan bij content curation en de drie onderscheiden niveau's ervan. Het delen van relevante informatie is niet alleen belangrijk, ook het verwerken ervan, leidend tot nieuwe inzichten en kenniscreatie in het derde niveau.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Subsidie Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen

Subsidie Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen | Kenniscentrum | Scoop.it

"Stichting Werkorganisatie VKK-FDG" Een samenwerking tussen de vereniging kleine kernen en de federatie dorpshuizen Gelderland.

Ivan Landuyt's insight:

Vier partijen hebben een kenniscentrum voor de leefbaarheid in dorpen opgericht. Het is een vraagbaak voor dorpsbewoners die hen ondersteunt bij het ontplooien van initiatieven.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

The Bhutan experience » i-world

The Bhutan experience » i-world | Kenniscentrum | Scoop.it

Good working instruments for editing a strategic management plan with a group of stakeholders. Using DoView and Goalscape helps you collaboratively develop a strategic plan.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling

SLO heeft als nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling een publieke taakstelling in de driehoek beleid, praktijk en wetenschap. SLO heeft een onafhankelijke, niet-commerciële positie als landelijke kennisinstelling en is dienstbaar aan vele partijen in beleid en praktijk.

Ivan Landuyt's insight:

De functionaliteiten van SLO zijn:

- ontwerpen en valideren van landelijke leerplankaders (kerndoelen, eindtermen, examenprogramma’s, referentieniveaus, doorlopende leerlijnen);

- ontwikkelen en beproeven van exemplarische leerplanconcretiseringen op school-, vak- en klasniveau

- kennisontwikkeling (door middel van onderzoek) en deskundigheidsbevordering (onder andere via publicaties, advisering) op curriculumterrein;

-  wetenschappelijke onderbouwing en internationale oriëntatie van leerplanontwikkeling

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

OTO Kennisportaal

OTO Kennisportaal | Kenniscentrum | Scoop.it

Het OTO-Kennisportaal is dé nformatiebron voor de professionals in de zorg die te maken hebben met Opleiden, Trainen en Oefenen ter voorbereiding van geneeskundig handelen tijdens een ramp of crisis. 

Ivan Landuyt's insight:

De focus bij dit kenniscentrum ligt bij verwerven van de nodige medische vakbekwaamheden bij crisisbeheer. Daartoe worden er passende leerpaketten uitgewerkt en gegeven.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Wij leren in samenhang - kennis over onderwijs en scholen

Wij leren in samenhang - kennis over onderwijs en scholen | Kenniscentrum | Scoop.it

Wij-leren.nl is een digitaal platform waar alle huidige kennis over het basisonderwijs te vinden is, geschreven door een selecte groep onderwijskundigen, onderzoekers en psychologen. Hoe werkt het? Een begrippenbibliotheek legt bezoekers de betekenis uit. Via een systeem van verwijzingen worden de begrippen gekoppeld aan korte of uitvoerige artikelen, verdieping en opiniestukken.

Ivan Landuyt's insight:

Dit kenniscentrum werkt met een sterke groep van deskundigen en geven uitleg en duiding (in de vorm van artikels, verdieping en opinies) over een breed begrippenset. Steeds ook worden relaties gelegd tussen de elementen.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Integraal Vitaliteits Management

Ivan Landuyt's insight:

De doorstart van dit kenniscentrum wil zich focussen op generatiemanagement, het nieuwe werken en sociale media. Voor deze drie domeinen wenst men een kennisbank aan te leggen. 

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Geen doorstart voor ecologisch kenniscentrum De Kleine Aarde - GroeneRuimte.nl

Geen doorstart voor ecologisch kenniscentrum De Kleine Aarde GroeneRuimte.nl Er komt geen doorstart voor ecologisch kenniscentrum De Kleine Aarde in Boxtel.
more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Frituurcentrum.nl

Frituurcentrum.nl | Kenniscentrum | Scoop.it

Door middel van het Frituurcentrum worden de krachten gebundeld, zodat er een branchebrede aanpak komt die een gezonde toekomst van de friturende bedrijven veilig stelt. 'Als kennis- en innovatieplatform gaat het Frituurcentrum ondernemers helpen bij onder meer het verbeteren van het rendement van hun bedrijf door kennis aan te reiken.'

Ivan Landuyt's insight:

Kenniscentrumfunctionaliteiten: overleg, informatieverstrekking, activiteiten en opleidingen

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Centrum voor duurzaam bouwen | Vlaams Ondernemerschaps-bevorderend Netwerk

Het Vlaams Ondernemerschapsbevorderend Netwerk (VON) is een initiatief van het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse overheid. Het is een online verzamelplaats voor informatie rond gesubsidieerde projecten, gecombineerd met interactieve functionaliteiten.

Ivan Landuyt's insight:

Kenniscentrumfunctionaliteiten zijn: berichten, contactgegevens, activiteiten.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

CeLToR

CeLToR (Centre for Leisure and Tourism Research) wants to create and apply knowledge for the sustainable and innovative development of tourism and leisure, thus contributing to improving the quality of life.

CeLToR brings together an outstanding body of researchers with knowledge in a range of relevant disciplines that can be linked to a wide range of strategic and innovative issues in tourism and leisure.

Ivan Landuyt's insight:

Partners:NHTV Breda, Tilburg University en Wageningen University. Kenniscentrum functies zijn: research, partnerschappen, publicaties en training.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Het kenniscentrum: De perfecte werkplek

Het kenniscentrum: De perfecte werkplek | Kenniscentrum | Scoop.it

De kenniscentra binnen de HU-Hogeschool Utrecht zijn speciale plekken waar docenten en studenten bezig zijn met onderzoek. Dit onderzoek is meestal gericht op de beroepspraktijk, maar vaak zijn er ook studenten betrokken bij de uitwerking van deze onderzoeken of projecten. 

 

Uniek aan het kenniscentrum is dat verschillende vakgebieden en opleidingen hier naast elkaar samenwerken. Zo worden er aan de andere kant van de tafel totaal andere onderzoeken gedaan.

 

Er zijn 6 kenniscentra binnen HU: Communicatie & Journalistiek, Educatie, Innovatie & Business, Innovatie en zorgverlening, Technologie & Innovatie en Sociale Innovatie. Zie hier voor verwijzing naar de individuele websites: http://www.onderzoek.hu.nl/Kenniscentra.aspx.

Ivan Landuyt's insight:

Kenniscentra samenbrengen in één plaats. Niet alleen een bruikbare werkwijze voor het onderwijs, ook voor overheids- en commerciële contexten?

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Hydrotheek: Onderzoek naar de praktische toepasbaarheid van ...

"Kennis van Kennis": een onderzoek/scriptie naar de praktische toepasbaarheid van kennismanagement bij het Waterschap Roer en Overmaas.

Ivan Landuyt's insight:

Speciale aandacht voor de praktijk van kennismanagement en de borging ervan in de organisatie.

more...
No comment yet.
Scooped by Ivan Landuyt
Scoop.it!

Overheid zoekt leercultuur | Learning Live

Overheid zoekt leercultuur | Learning Live | Kenniscentrum | Scoop.it
Dat blijkt uit de Kluwer Learning Indicator. Toch zijn er enkele verschilpunten … Acht dagen per jaar. Zoveel opleiding volgt ongeveer 85% van de werknemers, zowel bij de overheid als in de privé. Parallelle werelden?
Ivan Landuyt's insight:

Citaat "Ambtenaren volgen vaker studiedagen, congressen en evenementen (55,2% overheid vs. 44,9% privé) en leren meer van collega’s (41,1% vs. 35,8%). De private sector leert meer via sociale netwerken (8,1% vs. 5,2%) en e-learning (15,6% vs. 8,4%)."

more...
No comment yet.