Nederlandse gemeenten krijgen de komende jaren te maken met een massale uitstroom, vergrijzing en vooral ontgroening van personeel. Gemeenten hebben daarnaast o