Kennis Delen met je partners (Steven Warmoes - Blog Kennismanagement) | Kenniscentrum | Scoop.it
Het is niet alleen belangrijk dat je eigen organisatie goed met haar kennis omgaat, maar ook dat je bijdraagt aan het kennismanagement van je partners. Een mooie illustratie is het project Piramid bij de FOD Sociale Zekerheid.