Subsidie Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen | Kenniscentrum | Scoop.it

"Stichting Werkorganisatie VKK-FDG" Een samenwerking tussen de vereniging kleine kernen en de federatie dorpshuizen Gelderland.