KpVV - Kennisplatform Verkeer en Vervoer | Kenniscentrum | Scoop.it

Het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) voorziet de decentrale overheden van benodigde kennis en netwerken bij het ontwikkelen en realiseren van hun verkeers- en vervoerbeleid.