Het duurzaam bewaren van digitale informatie vergt een heel andere aanpak - Binnenlandsbestuur | Kenniscentrum | Scoop.it

Het duurzaam bewaren van digitale informatie vergt een heel andere aanpak dan het archiveren van papieren informatie.