P2PU | Lära seniorer om internet | IT-Lyftet & IT-Piloterna | Scoop.it

Lärande för alla, av alla, om nästan vad som helst. "Lära seniorer om internet!" 


Via Åsa Petersson