Kontaktlista för dig som med biblioteken vill verka för digital delaktighet | Digidel | IT-Lyftet & IT-Piloterna | Scoop.it
- Varje dag kommer besökare till biblioteken och ber om hjälp med att använda Internet, skanna dokument, använda e-tjänster och söka information. Bibliotekens grunduppdrag består men förändras i takt med tiden.

Via Åsa Petersson