iPad Apps for High School | iPad in Schools | iPad classroom | Scoop.it

La següent és una llista d'aplicacions per a iPod i iPad que es poden utilitzar en ambients d'aprenentatge escolar (ensenyament superior).