Via Baiba Svenca, Emmanouil Zouraris, Agathi Georgiadou