Us informem que el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) participarà a la convocatòria pilot de projectes transnacionals d' inves...