Αρχική - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο | Information Science | Scoop.it
Αντικείμενο του ιστότοπου είναι η ενημέρωση σε θέματα ασφαλούς πρόσβασης εκπαιδευτικών, γονέων-κηδεμόνων και μαθητών στο Διαδίκτυο, η προβολή καλών πρακτικών, η παροχή οδηγιών, συμβουλών και η ευαισθητοποίηση της ομάδας στόχου για θέματα ασφαλούς...

Via Informatics