Doelstelling van dit essay is om de begrippen ‘digital curator’ en ‘content curation’ nader toe te lichten vanuit verschillende invalshoeken en vervolgens te plaatsen binnen de context van de hedendaagse informatieprofessional.