ikttove
Follow
Find
7.8K views | +1 today
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Avkodningsproblem kan missas om proven är för lätta

Avkodningsproblem kan missas om proven är för lätta | ikttove | Scoop.it
- Om rektorer eller kommunansvariga låter nationella provet ligga som grund för resurstilldelning på skolorna kommer elever som är i behov av extra resurser i läs- och skrivundervisningen inte att upptäckas och får därmed inte den hjälp som de...
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Betyg i ämnen som eleverna inte fått undervisning i

Skolverket har omprövat frågan om hur betyg ska sättas i de fall eleverna inte fått undervisning i ett ämne under en termin.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Roligt i skolan | Hbl.fi/opinion

Roligt i skolan | Hbl.fi/opinion | ikttove | Scoop.it
Finländska elever klarar sig bra men är omotiverade.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

S: Dags att ta ansvar för skolpolitiken, Björklund

S: Dags att ta ansvar för skolpolitiken, Björklund | ikttove | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

”Resultatet kan vara en ögonöppnare”

”Resultatet kan vara en ögonöppnare” | ikttove | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Hanna lär: Passionen lever i den svenska skolan

more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

”Här lär vi oss av experter”

”Här lär vi oss av experter” | ikttove | Scoop.it
Botkyrka/Tumba. Monika Piskadlo, 36, driver en städfirma med sex anställda i Stockholm. Och lär sig samtidigt svenska i en grupp där elevernas mål är att starta eget.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

SvD mobil

SvD mobil | ikttove | Scoop.it
mobile wap page by SvD.se, Svenska Dagbladet...
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

BIBBLIS.SE - SKRIVA

BIBBLIS.SE - SKRIVA | ikttove | Scoop.it
Bibblis.se är Årstaskolan i Stockholms bibliotek för e-böcker och litteratur skrivet av elever.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

It i skolan kräver kritisk analys

Det har varit resurskrävande att få in it i klassrummet.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Upphovsrätt på lågstadiet

Upphovsrätt på lågstadiet | ikttove | Scoop.it
– För in upphovsrätten tidigt i undervisningen. Då lär sig eleverna rätt från början. Det säger Anki Demred, lågstadielärare vid Backaskolan i Ystad. Hon berättar för Kolla Källan om hur hon undervisar om upphovsrätt med hjälp av bloggen som verktyg.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

"Lärarna ska inte dokumentera ihjäl sig" - Hallandsekot

"Lärarna ska inte dokumentera ihjäl sig" - Hallandsekot | ikttove | Scoop.it
Fyra av tio högstadielärare i Halmstad har problem med sömnen på grund av arbetet. Lärarnas riksförbund säger att det beror mycket på de nya kraven på...
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Om skoldagen ska fungera ...

Om skoldagen ska fungera ... | ikttove | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Nationella provens tillförlitlighet ifrågasätts

Ett övervägande antal elever får godkänt på nationella provet i svenska i årskurs 3, trots att de har betydande svårigheter vad gäller ordförståelse och läsförståelse. Det visar en lic-avhandling från 2011.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Reinfeldt utmanar Björklund

Reinfeldt utmanar Björklund | ikttove | Scoop.it
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) vill ha mer traditionell katederundervisning. Nu utmanas han av Fredrik Reinfeldt (M) som kan tänka sig både lego och dataspel i skolan. –  J…
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Finländska elever har toppresultat men usel motivation | Hbl.fi/nyheter

Finländska elever har toppresultat men usel motivation | Hbl.fi/nyheter | ikttove | Scoop.it
Finländska skolelevers resultat är i topp i en ny internationell jämförelse. Men då det kommer till motivation och attityder är resultatet det motsatta: botten.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

SvD mobil

mobile wap page by SvD.se, Svenska Dagbladet
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Fortsatt nedåt för läsning och matematik

Fortsatt nedåt för läsning och matematik | ikttove | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

IKT i vår vardag: Tips och tricks på iPhone eller iPad

IKT i vår vardag: Tips och tricks på iPhone eller iPad | ikttove | Scoop.it
Jag har gjort för mig lite ”nya” inställningar på min iPad och iPhone som jag inte har uppmärksammat förrän nu. Jag har lagt till Tala, Zoom och något som heter Assitive Touch. Så här fungerar Tala Tala fungerar som en ...
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Dzamic: Framtidens lärare saknar passion

Dzamic: Framtidens lärare saknar passion | ikttove | Scoop.it
Sveriges bästa nyhetssajt med nyheter, sport och nöje.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Digital matematik för yngre elever

Digital matematik för yngre elever | ikttove | Scoop.it
Matematikläraren Ulrika Ryan har under två års tid deltagit med sina elever i projektet "Matematik för den digitala generationen". Då provade hon på många sätt att använda digitala verktyg i matematikundervisningen.
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Pedagogik och utbildningsvetenskap - UR.se

Pedagogik och utbildningsvetenskap - UR.se | ikttove | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Elever lär mindre efter betyg i sexan | Lärarnas Nyheter

Elever lär mindre efter betyg i sexan | Lärarnas Nyheter | ikttove | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

»Skolan missar de särbegåvade« | Lärarnas Nyheter

»Skolan missar de särbegåvade« | Lärarnas Nyheter | ikttove | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Tove Andersson
Scoop.it!

Appen gav 5-årige Vincent en röst

Appen gav 5-årige Vincent en röst | ikttove | Scoop.it
Med hjälp av en app till surfplattan fick Vincent för första gången en egen röst - ett genombrott som också fick oväntad spridning på Facebook.
more...
No comment yet.