Skolverket - Välkommen till PIM... | IKT-pedagogik | Scoop.it

Skolverket - Välkommen till PIM...

"Det är inte tillgången till datorer utan lärarens kompetens som avgör om it-användningen i skolan blir lyckad. Praktisk it-och mediakunskap (PIM) är en kombination av handledningar på Internet, studiecirkel och hjälp i vardagen"