9ο Συνέδριο ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ | Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε. | iEduc | Scoop.it

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου: κλικ εδώ
Πληροφορίες πρόσβασης στο Συνεδριακό: κλικ εδώ

Στόχοι του Συνεδρίου

- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη
- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτικών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.
- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από μάχιμους εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρμογές Τ.Π.Ε..
- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση.


Via Aris P. Louvris