Identitat Digital
Follow
Identitat Digital
La identidat digital és el conjunt de trets propis d'un individu o grup que els caracteritza front a la resta en un mitjà de transmissió digital.
Curated by Bloggejar