ICT in de school
Follow
Find
1.9K views | +2 today
 
Rescooped by Manuela Bazen from iPads in Education
onto ICT in de school
Scoop.it!

How To Be A Terrible iPad Teacher

How To Be A Terrible iPad Teacher | ICT in de school | Scoop.it

`The following is a list, written in the first-person, of ideologies or stances from a Terrible iPad Teacher:"


Via John Evans
Manuela Bazen's insight:

Met een knipoog: ik heb een iPad en ik gebruik 'm in de klas, daarmee ben ik een effectieve 21ste eeuw onderwijsprofessional. En zo zijn er nog negen 'waarheden'.

 

more...
Carol Mortensen's curator insight, June 9, 2013 10:57 AM

Love it and great resource for BYOT!

Kristen Baker's curator insight, June 10, 2013 8:22 AM

Great advice!

EuroSys Education's curator insight, June 10, 2013 8:46 AM

Herkenbaar en heel goed om weten :-)

ICT in de school
Een nieuwsbrief voor leerkrachten en schoolleiders
Curated by Manuela Bazen
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Is onderzoekend leren niet effectief? | WilfredRubens.com over leren en ICT

Is onderzoekend leren niet effectief? | WilfredRubens.com over leren en ICT | ICT in de school | Scoop.it
De fameuze metastudie van prof. dr. John Hattie laat zien dat ’inquiry-based learning’ maar een gering effect zou hebben op leren. Moeten we deze manier van leren dus maar niet meer toepassen?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Ict in de klas. Zo werkt het wél

Ict in de klas. Zo werkt het wél | ICT in de school | Scoop.it
Ict kan schoolprestaties verbeteren. Onderwijs op maat aanbieden, de docent meer tijd geven voor wat echt belangrijk is. Het kan er ook voor zorgen dat kinderen oppervlakkiger lezen en stof niet echt opnemen. Wat is waar in het debat over ict in het onderwijs?
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leer je echt beter al springend?

Leer je echt beter al springend? | ICT in de school | Scoop.it
Gisteren kreeg ik telefoon van een journaliste over het onderzoek waarover je hieronder kan lezen.

Even mijn bedenkingen:

Het is jammer dat er niet met een derde groep gewerkt is die enkel bewoog op momenten die niet met de leerstof te maken had. We weten al jaren dat beweging bij het begin of het einde van de schooldag een positief effect heeft op leren. Nu weten we dus niet of het met het springen tijdens het leren te maken heeft.
Verder legt het project heel erg de nadruk op herhaling en automatisatir. Terug iets dat we al heel lang kennen als positief. Maar… Het is niet duidelijk of de controlegroep ook herhaling kreeg. Als dit niet het geval is… Dan kan dit al het leereffect verklaren, zonder het springen.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Verplicht diploma Internet op school

Verplicht diploma Internet op school | ICT in de school | Scoop.it

Om de Nederlandse interneteconomie veilig te stellen is het noodzakelijk kinderen in de nabije toekomst een digitaal vaardigheidsbewijs te laten halen. Dat staat in een vandaag te verschijnen advies van de Nationale Cybersecurity Raad (CSR) aan de staatssecretarissen van Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Foto: HH

 

De CSR is een publiekprivaat samengesteld gezelschap, waarin overheid, wetenschap en bedrijfsleven zitting hebben. De raad verstrekt gevraagd en ongevraagd adviezen aan het kabinet op het gebied van cybersecurity en staat onder voorzitterschap van KPN-ceo Eelco Blok, namens werkgeversorganisatie VNO-NCW, en Dick Schoof, nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV).

 

De CSR waarschuwt voor de gebrekkige kennis bij jongeren over de risico’s die internet met zich meebrengen. Tegelijkertijd wordt in het advies gewezen op een ‘kwalitatief en kwantitatief’ tekort aan goed opgeleide jongeren om aan de sterk groeiende vraag naar cybersecurity-experts te voldoen.

 

‘Als Nederland niet voldoende investeert in cybersecurity komt dat onze welvaart en maatschappij niet ten goede. De digitale toekomst van Nederland moet veilig worden gesteld. Dat kan door te zorgen voor voldoende cybersecurity professionals en door de Nederlandse jeugd voor te bereiden op de digitale toekomst’, zo staat in het advies te lezen.

‘Net als het behalen van een verkeers- of zwemdiploma, is het belangrijk dat al vanaf de basisschool kinderen internetwijs worden gemaakt. Het maakt ze bewust en ze raken geïnteresseerd in de digitale wereld’, licht Schoof toe.

 

Het basis- en voortgezet onderwijs spelen volgens de NSR een structurele rol in het voorbereiden van de jeugd op de digitale samenleving. ‘Leren omgaan met ICT, digitale media en (persoonlijke) digitale informatie. Het begrijpen van de belangrijkste sociale aspecten, wettelijke en morele grenzen, en privacyvraagstukken zou moeten uitmonden in een digitaal vaardigheidsbewijs voor jongeren.

 

De noodzaak voor een internetdiploma is volgens Schoof hoog. ‘Als we dit niet doen dan is de digitale veiligheid, nee de digitale toekomst in het geding.’

De nationaal coördinator zegt zich onverminderd zorgen te maken over de snelle opmars van cybercriminaliteit. Het dwingt ons anders met het wereldwijde web om te gaan. ‘Wij allemaal, en zeker kinderen, hebben tot nu de ontdekkingstocht op internet uitsluitend op de leuke manier meegemaakt. Om de voordelen te behouden wordt het tijd nu ook de andere kant te leren kennen.’

Volgens Schoof biedt een vaardigheidsbewijs grote economische voordelen. ‘Als we digitale kennis verplicht opnemen in het studiecurriculum lopen we daar onmiddellijk mee voorop in de wereld en levert het ons op termijn een concurrentievoorsprong op.’

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Leer Educatieve apps & tools - deel 6 FREE

Leer Educatieve apps & tools - deel 6 FREE | ICT in de school | Scoop.it

Categorie: FREE. In dit leerpad maak je kennis met vijf educatieve apps en tools: OneNote, Drillster, WheelDecide, Formative en Educaplay. Per app geven we aan wat het is, wat je ermee in de les kunt en hoe de app werkt. Met de input uit dit leerpad kun je na afloop een les maken, waarin ICT en menselijk maatwerk elkaar goed ondersteunen. Geschatte tijdsduur: 4 uur

Leer de educatieve apps & tools kennen
1. OneNote
2. Drillster
3. WheelDecide
4. Formative
5. Educaplay

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen

Gebruik tablets in het onderwijs blijft stijgen | ICT in de school | Scoop.it

In de peiling is gevraagd hoe vaak en hoe lang tablets en laptops worden gebruikt, wat ermee gedaan wordt en wat de ervaringen ermee zijn. Enkele uitkomsten:

In alle drie de onderwijssectoren stijgt het aantal apparaten, het mbo maakt het meest gebruik van tablets en laptops. Ruim 80% van de ondervraagde leraren in het po zet deze apparaten in, bij scholen in het vo en mbo is dit bijna 90%.
Bij 37% van de mbo's hebben alle leerlingen de beschikking over een tablet of laptop, in het po is dat 6% en in het vo 11%. In het mbo zijn deze meestal van de leerling zelf.
Tablets en laptops worden onder andere ingezet voor het lezen van teksten, het opzoeken van informatie, het maken van werkstukken of presentaties en het toetsen van kennis en vaardigheden.
Leraren zijn overwegend positief over tablets en laptops in de les (79% van de ondervraagden in het po en 55% in het vo en mbo).
Leraren zijn vooral positief over de toename van motivatie bij leerlingen en de verhoging van de efficiëntie in het leerproces.
Minpunten die genoemd worden zijn dat tablets en laptops leerlingen afleiden (2% in het po, 8% in het vo en 15% in het mbo) en dat zich technische problemen voordoen (5% in het po en mbo, 9% in het vo).
Het beeld dat naar voren komt uit deze peiling komt overeen met de uitkomsten van de Vier in balans-monitor, ons tweejaarlijkse onderzoek naar de inzet en opbrengsten van ict in het onderwijs dat afgelopen zomer verscheen.

Tablets en laptops vooral voor onderwijs op maat

Het kunnen bieden van onderwijs op maat is de belangrijkste reden voor scholen om tablets of laptops in te zetten. De PO-Raad ziet dat digitaal leren steeds belangrijker wordt. "Met digitaal lesmateriaal wordt het steeds beter mogelijk leerlingen op maat les te geven zodat alle leerlingen hun talenten kunnen ontplooien", aldus Rinda den Besten, voorzitter van de PO-Raad.

Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen.

Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad geeft aan: "De inzet van tablets en laptops voor het onderwijs in de klas is nog volop in ontwikkeling en er is nog veel winst te behalen. Kennisdeling is belangrijk, zodat docenten zowel binnen als buiten de eigen school van elkaar kunnen leren wat wel en niet werkt. En als sectororganisatie stimuleren we de markt om te zorgen voor een kwalitatief sterker aanbod van digitaal leermateriaal dat beter aansluit op de behoeften van docenten."

Jan Bartling, algemeen manager van saMBO-ICT zegt: "Wij herkennen het beeld dat studenten veelal zelf een laptop of tablet hebben. Deze worden in het mbo vooral gebruikt in beroepstoepassingen, voor ondersteuning en voor trainingen. In het mbo is al veel flexibiliteit, docenten zoeken vooral mogelijkheden om met ict het onderwijs aantrekkelijker te maken."

Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet: "Ict speelt een rol bij het bieden van maatwerk doordat het leerlingen individuele feedback kan geven en oefeningen aan kan passen. Nu er meer en meer digitaal geleerd wordt, heeft het onderwijs behoefte aan goed digitaal leermateriaal dat deze feedback kan geven en dat deze flexibiliteit in zich heeft. De uitkomsten van deze peiling bevestigen dat. Hier ligt een mooie uitdaging voor de aanbieders van dat materiaal."

Manuela Bazen's insight:

De peiling werd gehouden in het primair onderwijs (po), het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Er namen 700 leraren en leidinggevenden aan deel.

Andere veelgenoemde redenen zijn:

het aantrekkelijker maken van het onderwijs voor leerlingenbeter aansluiten op de belevingswereld van leerlingenmeer doen met ict
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Laat leraars zelf hun ICT kiezen

Laat leraars zelf hun ICT kiezen | ICT in de school | Scoop.it
Reacties op het Oeso-rapport over het leer­effect van ICT (DS 17 september) verdienen wat situering in een internationale en wetenschappelijke context.

Leerkrachten staan wereldwijd onder druk om ICT in hun les te integreren. Die druk komt van directie, collega’s, pedagogische begeleiding, uitgevers, ouders, leerlingen, lerarenopleiders, navormers, producenten, pers en beleid. Zonder digiborden, tablets, apps en elektronische leeromgevingen kan het blijkbaar niet meer. Soms is die druk heel expliciet, soms onderhuids in de vorm van persuasief taalgebruik. Termen als digital natives, blended learning, flipped classrooms, virtual environments, twenty-first century skills, serious games en digital pedagogy impliceren dat iets moet, zonder dat ze preciseren wat en waarom.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Nieuwsbrief H. van Schie
Scoop.it!

Maak met Pixlr kleurplaten van je eigen foto's.

Maak met Pixlr kleurplaten van je eigen foto's. | ICT in de school | Scoop.it

Pixlr is een online photo editor waarmee je van je eigen foto's op een eenvoudige manier kleurplaten kunt maken. Het gebruik van Pixlr is gratis en het aanvragen van een account is voor het maken van kleurplaten niet nodig.


Via Herman van Schie
Manuela Bazen's insight:

Super idee!

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

17 truukjes om te googelen die je nog niet kende | Helpdesk

17 truukjes om te googelen die je nog niet kende | Helpdesk | ICT in de school | Scoop.it
Wil je bij het begin van het nieuwe schooljaar medestudenten of collega-leerkrachten verbazen met je uitmuntende zoekskills? Hier heb je een paar truukjes om uit je mouw te schudden.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Nieuwsbrief H. van Schie
Scoop.it!

Timeline: Plan activiteiten door ze op een tijdlijn te plaatsen.

Timeline: Plan activiteiten door ze op een tijdlijn te plaatsen. | ICT in de school | Scoop.it

Timeline is een tool waarmee activiteiten in de vorm van illustraties en teksten op een tijdlijn geplaatst kunnen worden. Op speelse wijze kunnen leerlingen met deze tool eenvoudige tijdsplanningen maken. Zo kunnen zij metTimeline bijvoorbeeld een dag- of weekindeling maken, activiteiten inplannen voor het maken van een werkstuk, het houden van een spreekbeurt of het uitvoeren van een project.
Timeline is gratis, uiterst eenvoudig in gebruik en er hoeft geen account te worden aangevraagd.
Nadat de tool is geopend wordt eerst gevraagd een naam en een projecttitel in te voeren. Is dat gebeurd dan verschijnt er een tijdlijn waarop naar believen illustraties met teksten kunnen worden geplaatst. 
Tijdlijnen kunnen op 2 manieren op eigen pc worden opgeslagen:
- als RWT-bestand. RWT-bestanden kunnen later weer geopend worden voor verdere bewerking,
- als PDF-bestand, die niet meer bewerkt kunnen worden.
Tijdlijnen kunnen vanuit Timeline worden geprint en naar anderen worden gemaild.


Via Herman van Schie
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

De eerste zoekmachine die kinderen leeftijdsspecifieke resultaten geeft is nu gratis beschikbaar voor alle scholen

De eerste zoekmachine die kinderen leeftijdsspecifieke resultaten geeft is nu gratis beschikbaar voor alle scholen | ICT in de school | Scoop.it
PITCH - Alle scholen kunnen nu gratis gebruik maken van de allereerste zoekmachine die leeftijdsspecifieke resultaten geeft #onderwijs #ICT Samenvatting Het Amsterdamse bedrijf WizeNoze lanceert vandaag een zoekmachine die kinderen (6-15 jaar) leeftijdsspecifieke informatie aanbiedt. Jouwzoekmachine.nl is de eerste zoekmachine ter wereld die rekening houdt met het leesniveau van de gebruiker. Kinderen kunnen nu in hun eigen taal en op hun eigen niveau leren hoe iets in elkaar zit. Jouwzoekmachine.nl is gratis beschikbaar voor alle scholen. Zo maakt WizeNoze samen met de scholen het internet veiliger voor kinderen, maar vooral ook geschikter. Deze zoekmachine is het resultaat van jarenlang academisch onderzoek op het gebied van child-computer interaction en information retrieval. Met een team van zo’n 10 specialisten op het gebied van onderwijs, taal en techniek is gewerkt aan de eerste publieke versie van jouwzoekmachine.nl die nu klaar is voor gebruik. Een school die deze zoekmachine wil gebruiken hoeft alleen maar deze URL als homepage in haar browser op te nemen. Zo makkelijk is dat! is dat!
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Meer dan de helft basisscholen heeft traag internet

Meer dan de helft basisscholen heeft traag internet | ICT in de school | Scoop.it
De PO-raad vindt dat scholen zo snel mogelijk geld moeten krijgen voor een glasvezelverbinding
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Handige tools #15: inspireren, verzamelen en ontwikkelen met Pinterest - Tumult

Handige tools #15: inspireren, verzamelen en ontwikkelen met Pinterest - Tumult | ICT in de school | Scoop.it
Het deed mij in eerste instantie denken aan een typisch meidending van vroeger: plaatjes knippen uit tijdschriften… maar dan digitaal. Maar dat is niet het enige wat je ermee kunt. Het is inderdaad mogelijk een verzameling afbeeldingen aan te leggen over mode. Maar er is veel meer dan dat: er zijn hele bronnenverzamelingen te vinden met citaten, onderwijstips, geschiedenisafbeeldingen en meer… En dat is juist waarom deze tool ook zo geschikt is voor het onderwijs. In deze blog een aantal tips voor het gebruiken van deze tool voor jezelf als docent en als werkvorm voor (in) je lessen. 
Manuela Bazen's insight:

Leuke tips!

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Werkt de ipadschool?

Werkt de ipadschool? | ICT in de school | Scoop.it
Ipad-scholen Steve Jobs hield zijn kinderen ver van computers. Ontwikkelen kinderen zich echt beter en sneller op een ipadschool, waar ze in hun eigen tempo kunnen leren? De zin en onzin van de tablet in het basisonderwijs.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

BoekTweePuntNul

BoekTweePuntNul | ICT in de school | Scoop.it

Sinds begin 2015 is HandBoekTweePuntNul volledig uitverkocht. Aangezien er nog geen plannen zijn tot herdruk hebben we daarom in overleg met de co-auteurs besloten de huidige versie gratis beschikbaar te stellen. 


Het boek is nu gratis te downloaden op http://www.boektweepuntnul.nl/handboektweepuntnul/. ;

more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

WhatsApp blauwe linkjes verwijderd in update

WhatsApp blauwe linkjes verwijderd in update | ICT in de school | Scoop.it
De irritante WhatsApp blauwe linkjes zijn in de recentste update weer verwijderd. Ook is Quick Reply nu voor iedereen beschikbaar.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Wat wij kunnen leren van computing-onderwijs in de Britse praktijk

Wat wij kunnen leren van computing-onderwijs in de Britse praktijk | ICT in de school | Scoop.it
Veel scholen zijn op zoek naar inspiratie als het gaat om programmeren, bijvoorbeeld tijdens de Codeweek, die scholen inspireert kinderen te laten kennismaken met technologie. Maar sommige scholen hebben aan inspiratie niet meer genoeg en willen weten hoe ze programmeren daadwerkelijk kunnen integreren in hun onderwijs. 
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Online lesmateriaal onbereikbaar voor tienduizenden leerlingen | NOS

Online lesmateriaal onbereikbaar voor tienduizenden leerlingen | NOS | ICT in de school | Scoop.it
Geen huiswerk kunnen maken omdat je niet bij je digitale lesmateriaal kunt. Dat overkomt tienduizenden leerlingen vaker dan ze lief is, want het lesmateriaal van uitgeverij Noordhoff is vaak slecht of niet toegankelijk. En de leraren klagen, want ook de modules die in de klas gebruikt worden, liggen er vaak uit.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

digi #4 Scholen Special - Susan Spekschoor

digi #4 Scholen Special - Susan Spekschoor | ICT in de school | Scoop.it
Jullie kennen vast uitgeverij Gottmer wel. Naast prachtige kinderboeken hebben ze ook mooie apps in de App Store uitgebracht. Meerdere keren per jaar publiceren zij ook een ‘digi’. Dit is een online magazine, speciaal ontwikkeld voor alle juffen en meesters van groep 1 tot en met 3. Deze keer vind je op pagina 16 vier blogs waar ook prentenboeken(apps) worden besproken. Ook deze website staat erbij!

Maak kennis met verschillende platforms voor digitale prentenboeken en met de digitale lesmethode Groove Me, waarin Engelstalige prentenboeken van Dikkie Dik worden gebruikt. Lees over de AVI-ebook serie van kinderboekenschrijfster Rian Visser en bekijk voorleesfilmpjes van Dieuwertje Blok en Mylou Frencken. Lees ook de leuke tips voor de Kinderboekenweek! Door mee te doen aan een like & win actie kunnen leerkrachten een tegoedbon winnen voor digibordlessen.

digi biedt ouders van peuters en kleuters, en in dit geval ook kleuterjuffen en -meesters, informatie over de leukste digitale uitingen voor kinderen. Of het nu gaat om apps, verrijkte e-books, luisterverhaaltjes of animatie, in alle gevallen staat het prentenboek voor peuters en kleuters centraal.

Lees hier de gratis ‘digi Scholen Special’.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Toine Maes: 'Als je ict goed toepast, werkt het wél'

Toine Maes: 'Als je ict goed toepast, werkt het wél' | ICT in de school | Scoop.it
"Focus niet op technologie, maar op de leerling, de leersituatie en de leraar die met ict gaat werken", zegt Kennisnetdirecteur Toine Maes in een reactie op het rapport van de OESO.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Hoe WhatsApp je met collega’s?

Hoe WhatsApp je met collega’s? | ICT in de school | Scoop.it
Nederlanders appen wat af. Niet alleen met vrienden en familie, maar ook met collega’s. WhatsApp is populair onder artsen en leraren, maar wordt vrijwel in elke branche gebruikt. Vijf problemen en een infographic over WhatsAppen op het werk.
more...
No comment yet.
Rescooped by Manuela Bazen from Nieuwsbrief H. van Schie
Scoop.it!

Maak met Woordzoekermaken.nl je eigen woordzoeker.

Maak met Woordzoekermaken.nl je eigen woordzoeker. | ICT in de school | Scoop.it

Woordzoekermaken.nl is een tool waarmee in een oogwenk fraaie woordzoekers gemaakt kunnen worden. Die woordzoekers kunnen online gemaakt worden, maar kunnen ook worden geprint.
De werkwijze is uiterst eenvoudig.
Eerst moeten de woorden worden ingevoerd die in de woordzoeker moeten worden opgenomen.
Daarna dient het formaat van de woordzoeker te worden vastgelegd, of de woorden horizontaal, verticaal en/of diagonaal geplaatst moeten worden en of er een woordenlijst aan de puzzel moet worden toegevoegd of niet.
Is dit alles gebeurd dan kan de woordzoeker met één druk op de knop gegenereerd worden.
Gegenereerde woordzoekers kunnen ogenblikkelijk online gemaakt of geprint worden.
Nadeel van Woordzoekermaken.nl is dat ontworpen woordzoekers geen eigen internetadres krijgen en dus niet online met anderen kunnen worden gedeeld. Wil je dit ondervangen, omdat je een puzzel bijvoorbeeld tegelijkertijd door meerdere leerlingen wilt laten maken, dan kan dat door leerlingen een woordenlijst te verstrekken en hen zelf de woordzoeker te laten ontwerpen en online te laten oplossen. Het overnemen van de woorden vormt dan een extra oefening. Het aanmaken van een account is hierbij niet nodig.


Via Herman van Schie
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

Kickoff ScratchMatch

Kickoff ScratchMatch | ICT in de school | Scoop.it

Meld je aan voor de kickoff van ScratchMatch via www.scratchmatch.nl! ScratchMatch is de landelijke wedstrijd voor leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs om het gaafste Scratch project te maken. Op zaterdag 10 oktober is de kickoff in Utrecht van 10.00 tot 14.30 (Hogeschool Utrecht, Padualaan 97 in Utrecht). Je kunt daar kennis maken met het programma Scratch en je aanmelden voor ScratchMatch zelf.

Het idee van ScratchMatch

In het schooljaar 2015/2016 start ScratchMatch, een uitdagende en laagdrempelige manier om leerlingen op een leuke manier kennis te laten maken met programmeren. Het idee is eenvoudig: kinderen programmeren in kleine teams (maximaal vier leden) een eigen project (animaties, kunst, spelletjes, muziek of verhalen).
ScratchMatch is een wedstrijd in drie ronden. De eerste ronde is de schoolcompetentie. De tweede ronde de regionale finale en de derde ronde de landelijke finale.

Schoolcompetitie

De eerste ronde is op school. Je speelt elkaars project en daarna mag je punten geven. Let op: je mag geen punten aan jezelf geven, maar alleen aan projecten van anderen. Het populairste project wint de schoolcompetetie en gaat door naar de regiofinale.

Regionale finale

De regiofinales zullen op zaterdag 13 februari gespeeld worden. Tijdens de regionale finale spelen alle schoolwinnaars tegen elkaar. Nadat je elkaars project hebt gespeeld, stem je op de projecten die je het leukst vond.
Naast het spelen van elkaars projecten, leg je aan de jury uit hoe je het spel hebt gemaakt. Samen duik je in de code en laat je zien dat jij een echte codekraker bent! De winnaars van de regionale finales gaan door naar de landelijke finale.

Landelijke finale

De landelijke finale is op zaterdag 23 april 2016 in Utrecht. Tijdens de landelijke finale speel je de projecten van de andere regiowinnaars. Ook hier stem je op elkaars project. Zo worden nummer 1, 2 en 3 bekend gemaakt. Daarnaast is er de juryprijs. De jury kijkt naar originaliteit, creativiteit en programmeerkwaliteiten. Je kunt als team zowel de publieksprijs als de juryprijs winnen.

Meedoen?

Wil je meer informatie? Kom naar de kickoff op zaterdag 10 oktober. Je leert dan direct een tof project bouwen in Scratch! Of kijk op www.scratchmatch.nl en meld je aan voor ScratchMatch zelf. Deelname is gratis en opgeven voor ScratchMatch kan tot 1 december 2015.

 
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

'Weten wat werkt met ict in het onderwijs' : vijf belangrijke inzichten uit de Kennisnet conferentie - CPS.nl

'Weten wat werkt met ict in het onderwijs' : vijf belangrijke inzichten uit de Kennisnet conferentie - CPS.nl | ICT in de school | Scoop.it
Op 4 juni 2015 vond de jaarlijkse Kennisnet conferentie ‘Weten wat werkt met ict in het onderwijs’ plaats. Tijdens deze conferentie stond zowel wetenschappelijke kennis als kennis uit de praktijk centraal. Ik heb deze conferentie bezocht en via deze blog deel ik vijf belangrijke inzichten met u.
Manuela Bazen's insight:
1. 68% van de vo-leerlingen is nog onvoldoende vaardig in het gebruik van ICT! 2. Gratis downloaden: Inspiratieboek: scholen om van te leren. 3. De Leesrace: een effectieve digitale interventie voor moeilijk lezende kinderen in groep 4 4. Cyberpesten vindt vaak op school plaats succesvolle interventies combineren heeft het meest kans op resultaten 5. Peter Riezenbos: van mavo tot Harvard.
more...
No comment yet.
Scooped by Manuela Bazen
Scoop.it!

'Zonder internet kunnen we amper lesgeven'

'Zonder internet kunnen we amper lesgeven' | ICT in de school | Scoop.it
Bijna al het lesmateriaal staat op internet, maar op basisschool 't Jonkertje in Jonkersvaart kunnen ze op vrijdag amper iets downloaden.
more...
No comment yet.