WiFli Student Response System | ICT in de lerarenopleiding | Scoop.it

"Een website voor leerkrachten: hier wordt uitgelegd hoe je, met behulp van een Google Form, instant de antwoorden van studenten kan opvragen, en automatische kan weergeven op bijvoorbeeld een presentatiescherm. Een uitstekend middel om te zien of het werkt in een bepaalde klas, in een bepaald onderwijssysteem, vooraleer veel geld te besteden aan "professionele" systemen. 

http://www.wifliresponse.com/ Bron: Netties.be


Via André Manssen