HRM-en-diversiteit
71 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Diversiteitsbeleid in kaart gebracht

Diversiteitsbeleid in kaart gebracht | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Eindelijk alle informatie over diversiteitsbeleid op één website. Inzichten, verplichtingen, maatregelen, tools en tips.

 

Om aan hun HR-beleid te werken, kunnen werkgevers gebruikmaken van de ontelbare infomappen, brochures, toolboxen,... die het wereldwijde web rijk is. Helaas is het aanbod zo groot  en versnipperd dat het niet altijd evident is om het te vinden. Vandaar deze site, die de (naar mijn bescheiden mening) meest interessante fiches, brochures, tools,... verzamelt.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Why Diversity Can Be Bad For Business (And Inclusion Is The Answer)

Why Diversity Can Be Bad For Business (And Inclusion Is The Answer) | HRM-en-diversiteit | Scoop.it
More and more leaders are starting to add Diversity and Inclusion to their strategic agenda, and it’s about time. The benefits of diverse and inclusive teams have been proven both in the laboratory and in organizations. Mixed gender executive boards have outperformed all-male ones by 26% over the last six years [...]
more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Ramadan heeft geen negatief effect op gezondheid, aandacht en concentratie van deelnemers

Ramadan heeft geen negatief effect op gezondheid, aandacht en concentratie van deelnemers | HRM-en-diversiteit | Scoop.it
KU Leuven
more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

eDiv: een innovatieve tool om diversiteit in ondernemingen te beheren

eDiv: een innovatieve tool om diversiteit in ondernemingen te beheren | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Mag je van een kandidaat-werknemer vragen om een foto aan zijn cv toe te voegen? Mag je een oudere werknemer een opleiding weigeren? Hoe reageer je op een vraag om een gebedsruimte in je bedrijf? Mag je kandidaten met diabetes, astma of overgewicht weigeren? Om werkgevers die en andere vragen rond de antidiscriminatiewetgeving te helpen beantwoorden, heeft het Interfederaal Gelijkekansencentrum eDiv ontwikkeld, een gratis onlineopleiding voor managers en HR-verantwoordelijken in de privésector en bij de overheid.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

De geringe arbeidsparticipatie van oudere werknemers is het gevolg van de relatieve loonkosten. Dit artikel uit het meest recente nummer van het Economisch Tijdschrift gaat na in hoeverre deze bewe...

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen

Nieuwsgierig naar de cijfers over werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen (per regio, opleiding en gender)? Consulteer de online tool van VDAB!

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Onderzoek toont aan dat mannelijk taalgebruik in vacature vrouwen tegenhoudt om te solliciteren voor de job

Onderzoek toont aan dat mannelijk taalgebruik in vacature vrouwen tegenhoudt om te solliciteren voor de job | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Academic research has revealed that “male sounding” job descriptions that use words associated with male stereotypes deter women from applying. The study, by researchers at Technische Universität München (TUM) in Germany, found that potential female candidates for leadership vacancies were less likely to respond to adverts that used words like “determined” and “assertive” because these words are linked with male stereotypes

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Minder aantrekkelijk = vaker gepest op het werk?

Minder aantrekkelijk = vaker gepest op het werk? | HRM-en-diversiteit | Scoop.it
People who are considered unattractive are more likely to be belittled and bullied in the workplace, according to a first-of-its-kind study led by an MSU business scholar.
more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Maatschappij moet zich aanpassen aan personen met een handicap

Maatschappij moet zich aanpassen aan personen met een handicap | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

In het recht werd tot nu toe doorgaans weinig aandacht besteed aan de inclusie van personen met een handicap. Volgens recente cijfers zouden er nochtans in de Europese Unie zo’n 80 miljoen personen met een handicap leven. In de praktijk ondervinden die personen veel hindernissen in de maatschappij. Toegang tot het openbaar vervoer voor rolstoelgebruikers is bijzonder moeilijk, wie aankondigt dat hij een premie heeft voor een arbeidshandicap vindt moeilijk werk, kinderen met een beperking zijn vaak niet welkom in reguliere scholen enz.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Mensen met psychische problemen verdienen veel meer kansen op de arbeidsmarkt

Mensen met psychische problemen verdienen veel meer kansen op de arbeidsmarkt | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Een belangrijke en groeiende groep Vlaamse vrouwen en mannen krijgt met psychische problemen te maken in de loop van hun leven. Vaak zijn deze mensen (tijdelijk) ziek thuis of zijn/worden ze werkloos. Dat is jammer vinden de sociale partners en de kansengroepen die samen deel uit maken van de Commissie Diversiteit: hier gaat een aanzienlijk potentieel aan arbeidskrachten verloren. Bovendien helpt (terug) werken het herstelproces vooruit. 

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Oudere Britse werknemer voelt zich genegeerd en gepasseerd

Oudere Britse werknemer voelt zich genegeerd en gepasseerd | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Brits feel invisible in the workplace at the age of 54, a new study has revealed. Researchers have identified the exact point when the nation’s workforce consider that their career prospects are negatively impacted by their age.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

De ontluisterende waarheid over jeugdwerkloosheid

Op zoek naar de juiste omvang en percentage jeugdwerklozen, tegen het misbruik van jongeren in de discussie over loonkost. Als Brusselse werkloosheid een tijdbom was dan was ze al lang ontploft. Zaak is leefloners werkloos en zo werkend te maken.
more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

‘Topvrouwen die vrouwen aannemen, worden beschouwd als incompetent’

‘Topvrouwen die vrouwen aannemen, worden beschouwd als incompetent’ | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Vrouwen aan de top die zich inzetten voor meer vrouwelijke leidinggevenden binnen hun bedrijf, worden hiervoor 'afgestraft'. Hetzelfde geldt voor allochtone topmanagers die hun best doen andere allochtonen op belangrijke posities te zetten. Dat blijkt althans uit nieuw wetenschappelijk onderzoek.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Groeiende kloof in leren op het werk tussen laag- en hoogopgeleiden

 

Ondanks de aanhoudende economische crisis is de deelname van werkenden aan cursussen en trainingen de afgelopen jaren vrijwel gelijk gebleven. De kloof tussen laag- en hoogopgeleiden wordt echter groter. Daar staat tegenover dat oudere werknemers, die doorgaans weinig training volgen, de laatste jaren vaker cursussen en trainingen zijn gaan volgen. Dit zijn enkele van de conclusies van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) in het rapport ‘Werken en leren in Nederland’. Het rapport, dat vandaag wordt gepubliceerd, brengt trends in beeld in het formele en informele leren en de kennisontwikkeling in Nederland in de jaren 2004-2013.

Bart Moens's insight:

Onmiddellijke link naar rapport: http://www.roa-maastricht.nl/cms/wp-content/uploads/2014/05/ROA_R_2014_3.pdf

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Resumes Are Messing Up Hiring

Resumes Are Messing Up Hiring | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

While we are surrounded by a wave of new disruptive technologies and apps, HR still hasn’t improved how it evaluates the prospective workforce. Traditional hiring processes that revolve around CVs are no longer sufficient – they don’t pinpoint the right qualities demanded of leaders today, and their dated criteria obscures many talented individuals from even hitting the radar.

Bart Moens's insight:

Wil je echt mensen met verschillende achtergronden rekruteren? Stop de gebruikelijke praktijk van selectie op cv en focus op de socio-emotionele, cognitieve en gedragskenmerken van de sollicitant!

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Een opleiding gevolgd voor een knelpuntberoep en toch geen werk vinden? Katleen De Rick deed onderzoek naar de oorzaken en formuleert voorstellen ter verbetering.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Working hour-reduction in the move to full retirement. How does this affect retirement preferences of 50+ individuals in Flanders?

Working hour-reduction in the move to full retirement. How does this affect retirement preferences of 50+ individuals in Flanders? | HRM-en-diversiteit | Scoop.it
In deze studie onderzoeken we of werkduurvermindering bij 50-plussers in Vlaanderen effectief samen gaat met een lagere vervroegde uittredekans. Hiervoor analyseren we data van de eerste WSE survey ‘Loopbanen in Vlaanderen’ verzameld in 2011.
more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Time to start worrying? The implications of an ageing workforce in The Netherlands

Time to start worrying? The implications of an ageing workforce in The Netherlands | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Historisch lage geboortecijfers en de toenemende levensverwachting betekent dat de beroepsbevolking in Europa snel vergrijst. In 2012, bereikte Europa een onvermijdelijk omslagpunt: voor het eerst in 40 jaar daalde het percentage van de actief werkende bevolking. Naar verwachting zal dit percentage vanaf nu tot 2060, elk jaar dalen. Deze onontkoombare trend zal ingrijpende gevolgen hebben voor overheden, burgers en bedrijven in heel Europa

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Oudere werknemers: het tegenbeeld

Oudere werknemers: het tegenbeeld | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Hebben interventies om beelden van ouderen bij te stellen effect op in-, door- en uitstroombeslissingen?

Dat de veelal negatieve beeldvorming over oudere medewerkers hun kansen op werk en mogelijkheden binnen de organisatie beperken, is bekend. Hierin verandering brengen vraagt om een tegenbeeld, een positievere beeldvorming over deze groep. Hoe zorgt u daarvoor? Dit onderzoek beschrijft hoe drie organisaties, elk op een eigen, heel verschillende, manier activiteiten ondernemen die bijdragen aan een genuanceerder beeld over oudere medewerkers. Het laat zien dat u, als u een dergelijk effect wilt bereiken in uw organisatie, kunt kiezen uit een veelheid van werkwijzen.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Hoe zou het nog zijn met de 50+'s op de arbeidsmarkt?

Ondanks een sterke stijging de voorbije decennia blijft de werkzaamheidsgraad van Vlaamse 50-plussers met net geen 55% sterk achter op deze van Europese landen (EU-27) en zijn we nog een eind verwijderd van het objectief dat Vlaanderen zich stelde in het kader van Europa 2020 (60%). Vaak worden werkgevers met de vinger gewezen. Zij zouden discrimineren op basis van leeftijd en niet bereid zijn om ouderen aan te werven of in dienst te houden. De realiteit is echter heel wat complexer. Aan de oorsprong van het gebrek aan kansen voor oudere werkzoekenden liggen een hele reeks factoren.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Meer dan 50% van de millennials meent dat de professionele opportuniteiten niet voor alle werknemers gelijk zijn

Meer dan 50% van de millennials meent dat de professionele opportuniteiten niet voor alle werknemers gelijk zijn | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

PwC research reveals that while organisations talk about diversity, over half of the millennial generation of workers do not feel that work opportunities are really equal for all.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Oudere werknemers bieden bedrijf commerciële voordelen

Oudere werknemers bieden bedrijf commerciële voordelen | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Older workers bring commercial benefits to organisations because they are more reliable, have broad life skills and bring balance to workplace culture, the HR director of a leading building society has said.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Problematische arbeidsmarkt jongeren heeft lange voorgeschiedenis

Problematische arbeidsmarkt jongeren heeft lange voorgeschiedenis | HRM-en-diversiteit | Scoop.it

Steeds meer jongeren slagen er niet in om een stabiele baan te vinden en een onafhankelijk bestaan uit te bouwen. Het fenomeen wordt vaak toegeschreven aan recente gebeurtenissen, zoals de financiële druk op nationale regeringen, maar in werkelijkheid moet de basis van het probleem verder in de geschiedenis worden gezocht. Dat blijkt uit een rapport van wetenschappers aan het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA). De onderzoekers zeggen dat de wortels van het fenomeen gezocht dienen te worden in de wereldwijde economische en demografische verschuivingen die sinds de jaren tachtig van de voorbije eeuw al kunnen worden opgemerkt.

more...
No comment yet.
Scooped by Bart Moens
Scoop.it!

Diversiteit is één van de grote slachtoffers van herstructureringen

Diversiteit is één van de grote slachtoffers van herstructureringen | HRM-en-diversiteit | Scoop.it
Het afslanken van bedrijven heeft een grote impact op de diversiteit van het management-kader. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de Tel Aviv University naar meer dan driehonderd Amerikaanse bedri...
more...
No comment yet.