Hedd Wyn
47 views | +0 today
Follow
Hedd Wyn
Ffeil Ffeithiau Hedd Wyn
Curated by Luke Crowe
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Luke Crowe
Scoop.it!

Barddoniaeth rhyfel Hedd Wyn

Barddoniaeth rhyfel Hedd Wyn | Hedd Wyn | Scoop.it

Mae barddoniaeth rhyfel Hedd Wyn yn defnyddio llawer mwy o gytseiniaid caled na'i farddoniaeth cyn y rhyfel. Mae'r llythrennau "g","c" a "d" yn cael eu clywed yn llawer mwy aml. Mae'r cytseiniaid yma yn rhoi teimlad ciaidd ac ofnus i'r cerddi. Wrth ddarllen yn fwy manwl i mewn i'r cerddi, mae'n bosib gweld fod Hedd Wyn yn gobeithio fod Duw llawer mwy nag yn ei gerddi natur. Gwelir fod llawer o gynganeddion yn ei gerddi rhyfel. Mae'n bosib gweld fod arddull ysgrifennu Hedd Wyn wedi newid yn hollol. Yn ogystal a hynny, mae ei agwedd at fywyd wedi newid. Mae'n credu fod y byd yn lle anobeithiol a does dim i anelu at, does dim uchelgais. Dyma enghraifft o un o gerddi rhyfel Hedd Wyn. "Mae'r hen delynau genid gynt
Yng nghrog ar gangau'r helyg draw,
A gwaedd y bechgyn lond y gwynt,
A'u gwaed yn gymyg efo'r glaw." Wrth ddarllen y gerdd hon, mae'n glir fod llawer o'r llythyren "g" yn cael ei ddefnyddio. Nid oes unrhyw obaith i weld yn ei gerddi, ond mae hi dal yn bosib medru gweld enlfen o natur yn y bennill e.e gwynt, glaw.

more...
No comment yet.
Rescooped by Luke Crowe from Hedd Wyn
Scoop.it!

Barddoniaeth Hedd Wyn cyn y rhyfel

Barddoniaeth Hedd Wyn cyn y rhyfel | Hedd Wyn | Scoop.it

Enw barddol Ellis Evans oedd Hedd Wyn. Roedd yn hoff iawn o ysgrifennu cerddi a barddoniaeth pan oedd yn fachgen ifanc. Enillodd ei wobr llenyddol cyntaf pan oedd yn ddeuddeg oed. Pan oedd yn ugain, enillodd ei gadair gyntaf yn y Bala, 1907, gyda'r awdl "Dyffryn". Cafodd ei enw barddol "Hedd Wyn" yn 1910 gan orsedd o feirdd Ffestiniog. Cyn y rhyfel roedd ei gerddi yn ramantaidd ac yn canolbwyntio ar pethau da bywyd. Roedd rhan fwyaf o'r geiriau roedd yn defnyddio yn syml, ond yn effeithiol iawn ac yn senstif. Mae natur yn rhan bwysig iawn o'i gerddi ac mae'n bosib gweld elfennau o natur ym mhob un o'i gerddi. Mae'r cerddi natur yn llawer mwy hapus nag unrhyw un o gerddi rhyfel Hedd Wyn. Mae Hedd Wyn yn son am ei gymar delfrydol sef duwies y lleuad, Arianrhod. Wrth son am Arianrhod, mae'n bosib ei fod yn siarad am un o'i gariadon neu efallai ei fam.

more...
No comment yet.
Scooped by Luke Crowe
Scoop.it!

Hedd Wyn a'r rhyfel

Hedd Wyn a'r rhyfel | Hedd Wyn | Scoop.it

Ar gychwyn y rhyfel, nid oedd rhaid i bawb ymuno a'r fyddin. Felly, arhosodd Hedd Wyn adref i helpu ar y fferm. Rhoddwyd llawer o bwysau ar Hedd Wyn i ymuno, ond roedd o'n benderfynol o aros adref. Ond, pan ddaeth y rheol fod rhaid i o leiaf un o bob teulu fynd i'r rhyfel, roedd rhaid i Hedd Wyn ymuno. Cafodd ei anfon i'r gwersyll hyfforddi ar gychwyn y flwyddyn 1917. Gorffenodd ei awdl fuddugol ( Yr Arwr) i'r Eisteddfod ar ol iddo gael saib o'r gwersyll. Yn mis Mehefin, cafodd ei anfon i Ffrains. Roedd rhaid i Hedd Wyn a'i fataliwn ymladd bron yn syth ar ol glanio yn Ffrainc. Roedd rhaid i'r 15fed Bataliwn o'r Ffisilwyr Cymreig ymladd ym mrwydr Pilckem Ridge, ger Ypres. Am o gwmpas 3:50 ar fore Gorffenaf 31, dechreuodd yr ymladd ar Pilckem Ridge. Yn ystod yr ymladd, cafodd Hedd Wyn ddarn o shrapnel yn ei ysgwydd. Cafodd ei ddarganfod oriau yn ddiweddarach. Aeth y doctoriaid ag ef i'r ysbyty ar faes y gad, ond nid oedd dim a allai ei arbed. Yn ol y son, ei eiriau olaf oedd "I am very happy". Mae llawer yn dweud mai yr rhain oedd y geiriau olaf oherwydd roedd o wedi darganfod y ddynes berffaith, Arianrhod.

more...
No comment yet.
Scooped by Luke Crowe
Scoop.it!

Cip-olwg sydyn ar ei fywyd

Cip-olwg sydyn ar ei fywyd | Hedd Wyn | Scoop.it

Ganwyd Ellis Humphrey Evans ar y 13eg o Ionawr 1887. Ei enw barddol oedd Hedd Wyn. Cafodd ei eni yn Yr Ysgwrn, Trawsfynydd, Sir Feirionnydd. Roedd Hedd Wyn yn fab i Evan Evans ac Mary Evans. Roedd Hedd Wyn yn fardd ac ennillodd lawer o gadeiriau yn cynnwys cadair Pwllheli. Cafodd ei ladd ym mrwydyr Passchendaele, Gwlad Belg. Daeth Hedd Wyn yn symbol o golli cenhedlaeth o ieuenctid Cymru yn y Rhyfel Byd Cyntaf.

more...
No comment yet.