Δημιουργία παιχνιδιών στο Scratch, ένα βιβλίο για τον προγραμματισμό στο Scratch...

Via Informatics