Πρωτοποριακή Εφαρμογή Ενημέρωσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας | School News - Σχολικά Νέα | Scoop.it

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (ΠΔΕΔΕ), στα πλαίσια της διαρκούς ανανέωσης των διαδικτυακών υπηρεσιών της, πρωτοπορεί, με στόχο την ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της εκπαίδευσης. Για το λόγο αυτό δίνεται η δυνατότητα της πληροφόρησης για τα πρόσφατα νέα του δικτυακού τόπου http://pdede.sch.gr  καθώς και του ιστολογίου της ΠΔΕΔΕ http://blogs.sch.gr/pdedellad  και μέσω του κινητού (smartphone με Android).


Via Aris P. Louvris