Good Governance
1.0K views | +0 today
Follow
 
Rescooped by Hartger Wassink from Just Story It! Biz Storytelling
onto Good Governance
Scoop.it!

How To Be A Humble Storyteller: 5 Solid Steps

How To Be A Humble Storyteller: 5 Solid Steps | Good Governance | Scoop.it
Humility is as important a trait in speakers as it is in leaders.

Via Karen Dietz
Hartger Wassink's insight:

Simpele maar bruikbare tips om een persoonlijk verhaal te houden dat raakt, zonder 'over the top' te gaan

more...
Karen Dietz's curator insight, August 8, 2014 6:39 PM

Once again Forbes writer Nick Morgan has written an article that is spot on -- about speaking and humbleness.


I can hear you saying "But of course, you want to be humble!" Yeah, well all of my clients struggle with one and Nick's post talks about how to get it done.


It's not that my clients are arrogant. In fact, they are the exact opposite. But they all think that sharing their stories is bragging about themselves. They don't want to be arrogant and fear being perceived that way through their storytelling. So we tackle this right up front and I make many of the same points the author does.


Nick wrote some excellent points to consider. And I like the examples he shares of prominent speakers who were not perceived as narcissistic, egotistical, or conceited even though they are/were larger than life.


There is even some current research shared on humbleness and leadership. This is well worth the read if ever you have anxiety about sharing your stories. 


This review was written by Karen Dietz for her curated content on business storytelling at www.scoop.it/t/just-story-it 

Art Jones's curator insight, August 11, 2014 10:28 AM

Seek to be the Mentor & not the Hero of the story you present!

Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Het goede doen

Het goede doen | Good Governance | Scoop.it
Het goede doen - Het goede doen / Mona Keijzer nd.nl/columns
Hartger Wassink's insight:
Column van Mona Keijzer (CDA) in Nederlands Dagblad over normbesef bij bestuur en toezicht. Een reformatorisch dagblad is een de plek bij uitstek natuurlijk voor zo'n column, maar deze had ook niet misstaan in andere kranten. Mij viel vooral een van de laatste zinnen op: "Het wordt tijd dat we elkaar weer aanspreken op de weg waarlangs doelen gehaald worden." Het lijkt er inderdaad op, dat we dat vaak vergeten: het doel ('target') is heilig, en toezichthouders hebben weinig in handen om harde grenzen te stellen aan wat ze toelaatbaar vinden. Precies dat is een kernelement van Policy Governan
ce. Dat gaat ervan uit dat de toezichthouder niet alleen formuleert wat er bereikt moet worden, maar ook wat de toezichthouder daarbij onwenselijk acht. Het zijn de twee pijlers van het inhoudelijk toezichtkader. Daarmee wordt het niet makkelijker overigens, want je verplicht jezelf als toezichthouder om vervolgens dan ook de verantwoording te vragen en de lastige vragen te blijven stellen. Maar in ieder geval heb je daarmee houvast in de structuur en de werkwijze.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

onderwijs-download-kledingleidraad2003.pdf

Hartger Wassink's insight:
Zomaar een oud document dat langskwam: de kledingleidraad voor het onderwijs uit 2003. Het gaat me hier niet om de inhoud, maar om de vorm: alles is toegestaan, tenzij… Een mooi voorbeeld hoe negatief geformuleerde bevoegdheidskaders in Policy Governance werken. Er is vaak weerstand tegen: het klinkt zo negatief. Maar zoals uit deze leidraad blijkt: het geeft juist veel ruimte, als je alleen afperkt wat niet toegestaan is.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

VTOI - Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

VTOI - Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015 | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:
Interessant rapport van de PO-raad over goed bestuur. Toch nog een kwart van de besturen, die de rolonduidelijkheid tussen intern toezicht en bestuur te groot vindt. En ook verbazingwekkend een kwart van de besturen die het jaarverslag niet openbaar maakt. Een kwart! Dat vind ik–met permissie–schokkend veel. Wat hebben zij te verbergen?
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

“Schoolbesturen in positie als eigenaren van het samenwerkingsverband” - Passend onderwijs

“Schoolbesturen in positie als eigenaren van het samenwerkingsverband” - Passend onderwijs | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:

Interessant onderzoek: schoolbesturen kunnen beter in hun rol als eigenaar blijven van een samenwerkingsverband als voor structuur van een vereniging gekozen wordt.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Laramie Board Learning Project: Building nonprofit board talent: Some thoughts about a sector-level response

Laramie Board Learning Project: Building nonprofit board talent: Some thoughts about a sector-level response | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:

Prikkelend idee: verbetering van toezicht door te werken met stagiaires in de raad van toezicht. Stagiaires kunnen frisse ideeën inbrengen, zonder belast te zijn met verantwoordelijkheid en belangen. Ze kunnen de raad van toezicht een spiegel voorhouden, en tegelijk leren van de goede praktijken in de raad zelf. Daarmee zullen ze zelf een betere toezichthouder worden, als ze elders een volwaardige rol als intern toezichthouder krijgen. En het stimuleert de dialoog tussen raden van toezicht; erg belangrijk bij gebrek aan een vaste kennisbasis over goed toezicht.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

De crash was voorspeld – en hij kwam ook

De crash was voorspeld – en hij kwam ook | Good Governance | Scoop.it
UWV: Een drama, werd de site werk.nl. Maar IBM kreeg van het UWV alleen nog maar meer opdrachten – ook al worden de systemen uit angst voor een nieuwe crash zo min mogelijk aangeraakt. 
Hartger Wassink's insight:

Boeiende analyse van het drama rond werk.nl en het slechtfunctionerende UWV. Prachtige (?) illustratie hoe sturen op angst (niet) werkt, in vergelijking met sturen op relatie. IBM en UWV laten zich leiden door angst om targets niet te halen. IBM van omzet, UWV van aantal crashes en klachten (en medewerkers van aantal sollicitaties van hun cliënten). Die angst wint het van de drive om iets te willen bereiken.

Het ICT-bedrijf dat UWV uit de penarie had kunnen helpen, Philis Schuberg werkt relatiegedreven. Daar geen salestargets, maar persoonlijke beloften om problemen op te lossen, door de mensen die dat zelf ook gaan verzorgen. Dat kunnen we weer lezen in een ander artikel:

http://www.nrcq.nl/2015/10/09/hoe-schuberg-philis-een-ict-bedrijf-werd-met-wel-tevreden-klanten

 

In 2018 kan UWV wisselen van ICT-leverancier. De kans is niet groot dat Philis Schuberg meedingt: de aanbestedingsregels verhinderen dat ze eerst een relatie kunnen opbouwen, dus ze werken nauwelijks voor overheden.

Dat kunnen we onszelf aanrekenen. De angst om dingen verkeerd te doen heeft het ook in onze samenleving helaas allang gewonnen van de moed om iets te willen bereiken.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Van Meenen (D66): ‘Hoorzitting over governance onderwijs was beste hoorzitting ooit’ | Verus

Van Meenen (D66): ‘Hoorzitting over governance onderwijs was beste hoorzitting ooit’ | Verus | Good Governance | Scoop.it
Community Interest Company
Hartger Wassink's insight:

Beetje vreemd stuk. Jarenlang wordt er al gewerkt aan verbetering van governance en governance codes. Nu plotseling mogen ze bij het oud papier en moeten we CIC's gaan importeren. Weet iemand eigenlijk wel wat dat zijn? En weet iemand dat het Nederlandse systeem van stichtingen juridisch ook vrij uniek is? Dat juist daarom buitenlandse partijen hier een stichting komen oprichten?

Het probleem zit (zoals zo vaak) niet in de structuur, maar in de mensen. De nadruk op de zachte kanten van governance, zoals in de nieuwste VO code Goed Bestuur wordt gelegd, is daarom de goede.

Vervolgens is het zaak om die code goed in de praktijk te brengen en hier open over te rapporteren. Dat is precies wat de VO-raad van plan is. Volgens mij zou het weggooien van de code en opnieuw beginnen met CIC's het kind met het badwater weggooien zijn.

Enigszins ergerlijk dat de TK zich zo laat meevoeren met hypes. En plotseling is een duurbetaalde adviseur een zeer betrouwbaar en onafhankelijk figuur? En gewone onderwijsbestuurders hebben al die tijd er met de pet naar gegooid en zich niet druk gemaakt om het maatschappelijk belang? Dat gelooft de Tweede Kamer toch zelf ook niet, dat het zo simpel zou zijn?

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Indicatoren slaan plank mis | Opinie

Indicatoren slaan plank mis | Opinie | Good Governance | Scoop.it
Boardroom Zorg, het platform voor bestuurders, directeuren en toezichthouders in de zorg.
Hartger Wassink's insight:

Interessante beschouwing van Wim Schellekens over indicatoren. Hij stelt dat een gevaar is, dat ze al snel als doel op zich worden beschouwd, terwijl ze niet meer dan een middel zijn. Ook is de neiging groot, om het gemiddelde van een indicator over een branche als referentie te nemen. Eronder is dan slecht, erboven is goed. De vraag is, of dat altijd zo is.

Hij pleit ervoor om indicatoren door professionals zelf te laten vaststellen, en dat toezichthouders indicatoren gebruiken als startpunt voor nader gesprek en onderzoek. Niet meer, niet minder.

 

Dat sluit perfect aan bij het principe van de 'redelijke interpretatie' van Policy Governance. Dat principe houdt in, dat de toezichthouder in kwalitatieve termen het beoogde resultaat voor de doelgroep formuleert, en het vervolgens aan de organisatie (de bestuurder en de staf) laat om dat beoogde resultaat te interpreteren. Die interpretatie moet onderbouwd worden met indicatoren, die dus vanuit de organisatie zelf komen.

Uiteraard kunnen daarvoor bestaande, branchebreed gebruikte indicatoren gebruikt worden, maar de crux is, dat dat dan op initiatief van de organisatie zelf gebeurt, en niet opgelegd wordt door het toezicht. Dat verhoogt a) het eigenaarschap binnen de organisatie voor het verantwoorden van de mate waarin een bepaald resultaat bereikt wordt en b) focust het gesprek met het toezicht op het achterliggende doel, en niet op een indicator als doel op zich.

Het vraagt van de toezichthouder om vooraf een heel goed gesprek te hebben op wat dat achterliggende doel nu precies is; en vervolgens het vertrouwen te geven dat bestuur en organisatie daar de juiste invulling aan kunnen geven.

Van de organisatie (bestuurder en staf) vraagt het de professionaliteit om zich nauwgezet en transparant te verantwoorden, en zich niet te willen verschuilen achter indicatoren die ze niet zelf gekozen hebben. Maar dat is juist waar professionals zo'n hekel aan hebben!

 

Er is nog een aspect hieraan, namelijk van indicatoren die vanuit extern toezicht komen. Die kun je, vanuit Policy Governance beschouwd, zien als kaders ('executive limitations' in het jargon). Het zijn niet de doelen die je wilt bereiken, maar het zijn kaders waar je niet van af mag wijken. Bijvoorbeeld de citoscores in het primair onderwijs. Om te voorkomen dat je een zwakke school wordt, moeten die een bepaald niveau hebben. Ze zeggen echter nog weinig over de intrinsieke kwaliteit van het onderwijs, die ook veel te maken heeft met ontwikkeling van leerlingen, leren samenwerken, aandacht voor verschillen (passend onderwijs). Die laatste aspecten zijn doelen, waar professionals dan zelf indicatoren bij kunnen formuleren. Dat verhoogt ook weer het eigenaarschap en voorkomt verwarring met het gesprek over de extern opgelegde indicatoren.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Toezicht houden en ouderrol gaan prima samen

Toezicht houden en ouderrol gaan prima samen | Good Governance | Scoop.it
h
Hartger Wassink's insight:

Interessant stuk over belang van rolzuiverheid in toezicht in het onderwijs. Kunnen ouders goede toezichthouders zijn? Ik denk het wel. Ouders zijn niet per se slechter in rolzuiverheid dan 'experttoezichthouders'. De toezichthouders bij ROC Leiden waren allemaal experts, maar toch ging het mis.

Vanuit Policy Governance is de belangrijkste verantwoordelijkheid van de toezichthouder het vertalen van de waarden van het eigenaarschap in criteria om het beleid van de bestuurder te toetsen. Van oudsher zijn veel scholen in Nederland ooit opgericht door ouders. Ouders zijn dus bij uitstek een categorie eigenaren die je vertegenwoordigd wilt zien in het interne toezicht.

Uiteraard vraagt dat goed scheiden van de rollen 'consument' (als ouder van een kind) en 'toezichthouder' (als vertegenwoordiger van het algemene ouderbelang). Maar ik denk dat er altijd wel ouders te vinden zijn, die in staat zijn die scheiding te maken. Dat aangevuld met enkele experts, en waar nodig op tijd extern ondersteund, kan een prima RvT opleveren.

Je kunt het ook anders benaderen: een RvT die weliswaar heel deskundige portefeuillehouders heeft (financiën, huisvesting, personeel) maar nauwelijks binding heeft met de specifieke doelgroep en context van een school, hoe kan die het gewenste weerwerk leveren tegen een bestuurder die zakelijk gezien misschien prachtige ideeën heeft, maar wat betreft kernwaarden een andere kant opgaat dan de doelgroep wil? Dan creëer je een 'bubbel' van expert-o-cratie, die zich zou kunnen loszingen van de gemeenschap waarmee de onderwijsinstelling van oudsher verbonden is.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Partijen: onderzoek Roobol door gemeente

Partijen: onderzoek Roobol door gemeente | Good Governance | Scoop.it
Partijen: onderzoek Roobol door gemeente - De gemeentefracties van Dongeradeel Sociaal en VVD willen dat de gemeente zelf een onderzoek naar het handelen van de Raad van Toezicht van Roobol uitvoert. Afgelopen week kondigde de Raad van Toezicht aan zelf onderzoek te laten doen naar zijn eigen functioneren. Onwenselijk, vindt fractievoorzitter Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal. Uit het onderzoek naar de onrust bij Roobol lekte een kritisch oordeel over de toezichthouders. Daarop stapte
Hartger Wassink's insight:

Een volgende fase in het Roobol-dossier. De gemeente wil nu zelf onderzoek laten doen. Dat is interessant, omdat de gemeente de belangrijkste stakeholder ('eigenaar') van openbaar onderwijs is.

Even terug. Eerder het de RvT de Inspectie opdracht gegeven misstanden te onderzoeken in het beleid van de bestuurder. De Inspectie concludeerde dat die misstanden er inderdaad waren. Daarop ontsloeg de RvT de bestuurder. Een en ander leidde tot veel beroering onder ouders en andere belanghebbenden.

Eerder schreef ik al dat de RvT zijn eigen verantwoordelijkheid niet kan weggummen: waarom duurde het zo lang voor de RvT doorhad dat de bestuurder blijkbaar niet 'in control' was? Dwz niet de doelen bereikte, die nagestreefd zouden moeten worden; en kaders overschreed die aangehouden hadden moeten worden?

De RvT kan het wenselijk vinden in de bestuurlijke chaos nog aan te blijven, maar ik denk dat ze zich zeker ook op zijn positie zou moeten beraden. 

Nu komt er iets bij. De verantwoordelijkheid van de toezichthouder is het vertalen van de waarden van het eigenaarschap in criteria om het beleid van de bestuurder mee te beoordelen. Het eigenaarschap, in dit geval enkele partijen in de gemeenteraad, begint zich nu zodanig te roeren, dat het erop lijkt dat ze vindt dat de RvT die waarden niet voldoende representeert.

Het kan zijn dat het om slechts enkele (oppositie?)-partijen gaat, terwijl de meerderheid van de gemeenteraad nog vertrouwen heeft in de RvT. Dat is nu de belangrijkste vraag: want als de RvT niet meer het vertrouwen heeft van de lokale overheid, wiens waarden hij vertegenwoordigt, dan valt de bodem onder de legitimatie van het handelen van de RvT weg.

Herstel van dat vertrouwen, terug in dialoog, het liefst vanuit de oorspronkelijke aanleiding voor de crisis, lijkt me de belangrijkste prioriteit voor de RvT. Het vraagt een fijn afgestemd gevoel voor menselijke verhoudingen of de RvT dit zelf nog kan doen, of niet.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Code goed bestuur definitief lidmaatschapseis VO-raad

Code goed bestuur definitief lidmaatschapseis VO-raad | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:

Nieuwe code goed bestuur VO is een hele stap vooruit. Veel nadruk op maatschappelijke opdracht en interne en externe dialoog. Zou alleen de relatie tussen intern toezicht en de maatschappelijke omgeving wat sterker aanzetten. Nu lijkt het alsof intern toezicht vooral het organisatiebelang dient.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Bij Roobol ging volgens onderzoek van alles mis

Bij Roobol ging volgens onderzoek van alles mis | Good Governance | Scoop.it
Bij Roobol ging volgens onderzoek van alles mis - BUITENPOST Falend medezeggenschap, slecht bestuur en een mager strategisch beleid. Dat zijn de kernpunten van het Roobol-onderzoek dat nog altijd geheim wordt gehouden. / tim fierant / De onderzoeksconclusies worden dezer weken door de onderzoeker aan betrokkenen gepresenteerd. Deze krant kreeg geluidsopnamen van een van die presentaties. Daaruit blijkt dat de onderzoeker, oud-onderwijsinspecteur Clementine van den Hoek, weinig heel laat van de s
Hartger Wassink's insight:

Een Raad van Toezicht geeft opdracht tot onderzoek door de Inspectie. Die concludeert dat het bestuur gefaald heeft. De RvT trekt hieruit niet de conclusie dat zij zelf ook blaam treft: ze wil zelf geen onderwerp van onderzoek zijn. Dat is om twee redenen kwalijk.

In de eerste plaats omdat de bestuurlijke functie uit twee gremia bestaat: de bestuurder en het intern toezicht. Die hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de Inspectie concludeert dat het bestuurlijk eraan schortte, geldt dat ook de raad van toezicht. Die kan zich dan niet buiten schot houden.

In de tweede plaats, omdat de RvT op deze manier een stok lijkt te zoeken om de hond te slaan. Als zij al vindt dat het alleen de directeur-bestuurder is geweest die tekortschoot, hoe kan het dan dat zij zelf niet in staat is geweest om de situatie om te draaien? Als het proces van toezicht en verantwoording, en afgeleid daarvan: de werkgeversrol van de toezichthouder, op orde was geweest, had er eerder ingegrepen kunnen worden, door de toezichthouder zelf.

Dat is niet gelukt, er was een extern onderzoek nodig om die verantwoordelijkheid te nemen en daarmee laat de RvT naar mijn idee zien dat ze tekortgeschoten is.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Get Free Board Leadership Articles From The Paid Journal

Get Free Board Leadership Articles From The Paid Journal | Good Governance | Scoop.it
Free sample journal articles. Harness John Carver's powerful approach to board governance. Subscribe today!
Hartger Wassink's insight:

Een relatief recent artikel van John Carver, waarin hij nog eens toelicht wat in zijn ogen governance precies is, en waarom het zo belangrijk is de rollen van toezicht en bestuur goed te scheiden. Het scheiden van de rol van voorzitter van de RvT en CvB lijkt in Nederland geen probleem: in persoon zijn die functies al gescheiden. Maar is dat ook zo in de praktijk? Veel RvT's worden de facto geleid door het CvB, omdat die de agenda bepaalt, de informatievoorziening regelt en de vergadering domineert. Goed toezicht begint bij een RvT-voorzitter die zijn/haar taak serieus neemt. Dat betekent vooral, zoals Carver in dit artikel schrijft, het versterken van de discipline van de RvT om goed toezicht te houden–niet om slimmer te willen zijn dan de voorzitter van het CvB. Dan ontstaat er een competentiestrijd waarbij de verliezer bij voorbaat vaststaat: de RvT, omdat het CvB nu eenmaal alle troeven in handen heeft. Nog grotere verliezers overigens zijn de begunstigden van de organisatie, bij scholen meestal de leerlingen.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

De Algemene Onderwijsbond - Inspectie: Scholengroep Den Haag Zuidwest besteedde geld onrechtmatig en ondoelmatig

De Algemene Onderwijsbond - Inspectie: Scholengroep Den Haag Zuidwest besteedde geld onrechtmatig en ondoelmatig | Good Governance | Scoop.it
Ruim zes ton aan onrechtmatige bestedingen en tussen de 337 en 760 duizend euro aan ondoelmatige uitgaven. Bij de Scholengroep Den Haag Zuidwest kreeg een
Hartger Wassink's insight:
Pittige verklaring Inspectie mbt rol raad van #toezicht bij Scholengroep Den Haag. Wat ik me afvraag; zou het geholpen hebben als RvT en RvB op papier hadden gezet welke resultaten ze van elkaar verwachten, en wat ze daarbij onwenselijk vinden? De website biedt uitgebreide reglementen voor beide gremia, maar die gaan slechts over taken en bevoegdheden, niet wat RvT en RvB daarmee zouden moeten bereiken. Dan kan er van alles gebeuren, zo blijkt maar weer.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

(On)machtige toezichthouders door Theo Camps

(On)machtige toezichthouders door Theo Camps | Good Governance | Scoop.it
(On)machtige toezichthouders door Theo Camps Avond van de Dialoog 22 september 2014 Prof. dr. Theo Camps Bestuursvoorzitter Berenschot Groep B.V. Hoogleraar Tias School for Business and Society Tilburg
Hartger Wassink's insight:
Nuchtere en genuanceerde analyse van Theo Camps mbt de huidige positie van intern toezicht. Pleidooi voor dialoog, 'vloeibare' omgang met stakeholders en vrijwillige 'extra' verantwoording van toezichthouders, buiten wat formeel verplicht zou zijn. Precies waar Policy Governance accenten op legt.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Why it's so hard to kill off a football club

Why it's so hard to kill off a football club | Good Governance | Scoop.it
The case of Bolton Wanderers is yet another example of how different football clubs are to normal companies – and why they rarely pass away into total, terminal, permanent death.
Hartger Wassink's insight:

Interessant artikel over het eigenaarschap dat voetbalsupporters voor hun club voelen. Dat is zo sterk, dat ze soms, tegen de formele, juridische eigenaren in, een nieuwe vereniging beginnen. Dit vind ik interessant om twee redenen: in de eerste plaats dat formele eigenaren alleen geaccepteerd worden als eigenaren, als ze zich ook werkelijk als eigenaren gedragen (dat wil zeggen: respect hebben voor de langetermijnwaarden die horen bij de organisatie). In de tweede plaats bewijst dat gewone burgers zoals voetbalsupporters zeker bereid zijn zich als eigenaren op te stellen (en niet alleen als puur op eigenbelang gerichte consumenten), als het maar gaat over zaken die ze werkelijk van belang vinden.

Dat betekent (kort door de bocht) dat als andere organisaties als scholen, woningbouwverenigingen, maar ook bedrijven meer binding zouden willen met hun achterban (= eigenaren), dat ze zich vooral moeten richten op de gedeelde waarden die achterban verdedigd wil zien in de organisatie.

Dat gaat bijna nooit over het maken van zoveel mogelijk winst, zelfs niet over het winnen van de concurrentie, maar over minder tastbare zaken als saamhorigheid, wat over hebben voor een ander, voldoening halen uit samenwerking. Om dat te bereiken, zijn burgers bereid hun geld en tijd te doneren. Een les voor bestuur en toezicht, wat mij betreft.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Open Mind Nr. 102 Geleerde woorden over goed bestuur

Open Mind Nr. 102 Geleerde woorden over goed bestuur | Good Governance | Scoop.it
Harm Klifman Blog - Onderwijs, bestuur en meer
Hartger Wassink's insight:

Zeer lezenswaardige bespreking van Harm Klifman van een aantal oraties over bestuur en toezicht. Vanuit Policy Governance valt hier nog wel wat over te zeggen. Ik pik er één ding uit: Klifman vraagt zich af of al die maatschappelijke verantwoording van toezicht en bestuur inmiddels niet wat te veel van het goede is. 'De toezichthouder heeft een dagtaak aan het afgaan van allerlei stakeholders.' Precies om die reden is het uitgangspunt van Policy Governance dat je bepaalt wie je beschouwt als je morele eigenaren, dwz je belangrijkste stakeholders, en op welke manier je daarmee in contact wilt zijn. Dat is geen makkelijke vraag, maar zodra je die beantwoord hebt, is er een heldere lijn waar je je toezicht, zowel qua inhoud als proces, op kunt baseren en hoef je niet meer 'al die stakeholders' af. Hoe dan ook zou ik het een slecht idee vinden om maar af te zien van contact met stakeholders, omdat het zoveel gedoe zou zijn. Dan krijg je precies die 'freischwebende' bestuurders en toezichthouders die beslissingen nemen zonder oog voor de belangen van de maatschappelijke groeperingen namens wie zij hun belangrijke werk doen.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

The emerging art of board composition -

The emerging art of board composition - | Good Governance | Scoop.it
When a board turns its attention to the judgments that cannot be delegated, the meeting can resemble a good dinner party – with a group of men and women who respect each other but have different thinking styles and backgrounds engaged in spirited conversation.    Board composition used to be secret chairman’s business.  It was[...]
Hartger Wassink's insight:

Over de samenstelling van raden van toezicht. Interessant stuk dat bepleit naar diversiteit te streven. Niet alleen man/vrouw, maar ook qua achtergrond, beroep en (culturele) bagage. Een bepaalde deskundigheid is handig, maar vooral van belang is het vermogen een goed gesprek te kunnen voeren en samen te kunnen werken in de raad van toezicht.

Wat het stuk wat minder benadrukt (en wat ik zou willen toevoegen) is het belang van het representeren van eigenaren. Namens wie hou je toezicht? Wat zijn de waarden van die groep? Welke verantwoording leg je aan hen af, over de manier waarop die waarden herkenbaar zijn in de organisatie–en in de manier van toezichthouden?

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Mbo-scholen worden kleiner maar de grote conglomeraten blijven een risico

Hartger Wassink's insight:

Rommelig plan van de minister over schaalgrootte in het onderwijs leidt tot een rommelig commentaar van NRC. Twee zaken die opvallen: er wordt niet stilgestaan bij de vraag waarom in veel gevallen (verreweg de meeste) schaalvergroting niet tot slecht onderwijs heeft geleid. Of beter: wat de eigenlijke oorzaak is geweest van falend beleid op sommige onderwijsinstellingen. Ga je daar naar kijken, dan blijkt het meestal (mijn observatie) een langdurige, geschiedenis van gebrek aan visie op goed onderwijs, slecht voorbeeldgedrag van leiders en een angstcultuur: angst om het verkeerde te doen die de energie om te praten over wat het goede zou zijn, opslurpte. Kortom, van gebrek aan verbindingen op allerlei niveaus. In zo'n cultuur is de uiteindelijke reden dat het misgaat arbitrair; de werkelijke oorzaak ligt veel complexer en dieper. Zo ging het mis bij Amarantis, bij BOOR, en waarschijnlijk ook bij ROC Leiden. 

Het tweede wat opvalt: het gebrek aan belangstelling voor de reden waarom schoolbesturen zo groot zijn geworden. En de verschillen hierin tussen vo en mbo. In vo is er al decennia sprake van grote besturen, die het relatief goed doen. In mbo is de bestuurlijke schaalvergroting op gang gekomen op initiatief van de overheid, die daarmee op regionaal niveau vraag en aanbod van opleidingen in het beroepsonderwijs beter wilde laten afstemmen.

Dat zo'n opgelegde schaalvergroting in sommige gevallen (lang niet alle, dus is het onzin van een 'patroon' te spreken) verkeerd uitpakt, kun je verwachten. Dan past het de overheid ook naar zichzelf te kijken. En het past de media om met iets meer gevoel voor historie haar commentaren te schrijven.

Wat NRC wel goed heeft: vergroten van betrokkenheid en kwaliteit van leraren is de sleutel voor een oplossing. Een wetswijziging op het gebied van structuur en schaalgrootte zal daar helaas maar heel weinig effect op hebben, en leidt de aandacht af, van waar het werkelijk over moet gaan.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Zo hou je een dorpsschool open

Zo hou je een dorpsschool open | Good Governance | Scoop.it
Zo hou je een dorpsschool open - Kleine scholen - Ouders kunnen vechting tegen het systeem Kleine scholen / DOOR RIK KUIPER / Hier klopt iets niet, dacht Rob...
Hartger Wassink's insight:

Boeiend stuk over kleine scholenproblematiek in de Achterhoek. Het is een specifieke casus die geen algemene oplossingen voor andere kleine scholen of besturen biedt. Het wordt mij wel duidelijk dat er een aantal belangrijke factoren zijn om op een goede manier met deze problematiek om te gaan. In de eerste plaats uiteraard het zorgvuldig zetten van de formele stappen: medezeggenschapsraad, politiek, andere direct betrokkenen. In de tweede plaats de rol van de ouders. Hoewel ouders soms slechts consumenten lijken, alleen geïnteresseerd in het wel en wee van hun eigen kind, merk je dat ze rondom zo'n school zich ook als 'eigenaren' kunnen gedragen. Is dat vanuit wantrouwen tegenover het bestuur, dan is dat lastig voor de bestuurder. Daarom is het verstandig in een vroeg stadium te bedenken hoe je ouders als eigenaren mee kunt krijgen in het meedenken over een oplossing, lang voordat die urgent wordt.

Ten derde: er niet voor terugschrikken onorthodoxe maatregelen te nemen, en te kiezen voor oplossingen die nog nooit genomen zijn. Hiervoor kun je ook weer terugvallen op de creativiteit en het eigenaarschap van ouders en andere betrokkenen. Zo zijn kleine scholen misschien nog lang open te houden.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Nieuwe coöperatiestructuur Rabobank

Hartger Wassink's insight:

Animatie van de Rabobank over de nieuwe cooperatieve structuur. Heel boeiend, mooi voorbeeld hoe een profit-onderneming verantwoording aflegt aan morele eigenaren. De crux zit natuurlijk in de uitvoering: alles hangt ervan af hoe serieus de raad van bestuur en raad van commissarissen de verantwoording nemen die ze afleggen aan de nieuwe algemene ledenraad.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Refreshing Your Board: How to Make Sure Your Corporate Board Reflects Your Values

Refreshing Your Board: How to Make Sure Your Corporate Board Reflects Your Values | Good Governance | Scoop.it
Of the ten governance sections that CBE surveys, “Mission and Values” leads our slate. Mission and values act as rudder and keel, guiding the course and holding the ship to course whether in calm waters or battling stormy seas. The tone at the top matters, so if leadership, including the board of directors, does not internalize those key pillars of organizational culture and governance, other areas of performance and leadership suffer. 
Hartger Wassink's insight:

Een goed idee om bij de jaarlijkse evaluatie van de raad van toezicht/commissarissen ook stil te staan bij de missie en visie van de organisatie. Vervult de raad van toezicht daar zelf een voorbeeldfunctie bij? Hoe werkt die missie en visie door in de manier van werken van het interne toezicht zelf?

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Brede samenwerking openbaar onderwijs in de maak

Brede samenwerking openbaar onderwijs in de maak | Good Governance | Scoop.it
Brede samenwerking openbaar onderwijs in de maak - HENGELO - De overkoepelende organisaties voor openbaar basis- en voortgezet onderwijs in Hengelo koersen af op vergaande samenwerking. Dat maakte wethouder Lukas Schoonhoven (Onderwijs) deze week bekend in de gemeenteraadsvergadering. / Het gaat om de Stichting Primato en de Openbare Scholengemeenschap (OSG) Hengelo. Onder het bestuur van Primato vallen alle Hengelose openbare basisscholen. Tot de OSG behoren Montessori College, Bataafs Lyceum,
Hartger Wassink's insight:

Nieuwe ontwikkeling in Hengelo: PO en VO in openbaar onderwijs onderzoeken samenwerking. Financiële en bestuurlijke problemen zullen hier zeker een rol in hebben gespeeld, maar mooi om te zien dat er ook een inhoudelijke invulling aan gegeven wordt.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Scaling Care: EUR.nl

Scaling Care: EUR.nl | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:

Boeiend promotieonderzoek: aandacht voor processen (belangenafwegingen, betrekken belanghebbenden) is belangrijker dan aandacht voor omvang. Schaalgrootte is niet per se goed of fout. Onderzoek gedaan in zorg, maar lijkt ook interessant voor onderwijs.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Laramie Board Learning Project: Nonprofit boardroom inquiry: A few examples

more...
No comment yet.