Good Governance
1.1K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Toezicht heeft helden nodig

Hartger Wassink's insight:
Heel goed en openhartig artikel in Lucide, tijdschrift voor bestuurders in de zorg. Moed gevraagd van toezichthouders, om a) vooraf duidelijk te maken wat grenzen zijn aan wat zij fatsoenlijk en wenselijk vinden in de werkwijze en het handelen van de bestuurder. En b) op het moment dat het erop aankomt, die grenzen ook aan de orde te stellen. Dat zijn soms lastige gesprekken, maar daar kun je precies je rol als toezichthouder pakken.
Wat ik nog mis in het artikel is hoe je als toezichthouder (gezamenlijk) zorgvuldig en van te voren zo'n kader opstelt, en hoe je bepaalt welke normen en waarden daarvoor gelden. Als het zo belangrijk is om van daaruit te werken, heb je ook een beknopt, helder en stevig kader en een zorgvuldige procedure nodig om dat kader te ontwikkelen.
Hier zouden de Policy Governance-principes houvast kunnen bieden.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Vereniging wil dorpsscholen behouden, zo gaat ze te werk | Verus

Vereniging wil dorpsscholen behouden, zo gaat ze te werk | Verus | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:
Mooi voorbeeld van 'verschuivende eigenaren.' Ouders willen scholen die ooit zijn opgericht vanuit een bepaalde denominatie, nu behouden vanuit heel andere waarden. Leefbaarheid van een dorp, gemeenschapszin, nabijheid van onderwijs voor leerlingen en ouders. Grotere besturen die vanuit andere waarden besturen, merken dat ouders naar andere constructies gaan zoeken, die meer bij hun idealen passen. Dat is lang niet altijd 'klantgedrag', maar vaak oprecht 'eigenaarsdenken.' Dat kun je zien aan de bereidheid om als vrijwilliger mee te werken aan de school, bijvoorbeeld als bestuurslid. Niet goed of fout, vooral een heel interessante ontwikkeling en mooi dat dit binnen de Nederlandse wet- en regelgeving kan. 
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Bent u aan Policy Governance toe? | Nationaal Register

Bent u aan Policy Governance toe? | Nationaal Register | Good Governance | Scoop.it
Dit boekt verdient gelezen te worden door een ieder die in de besturing of in het toezicht functioneert en een of meerdere aandachtspunten, zorgen of vragen heeft over zijn of haar aanpak.
Hartger Wassink's insight:
"Dit boekt verdient gelezen te worden door een ieder die in de besturing of in het toezicht functioneert en een of meerdere aandachtspunten, zorgen of vragen heeft over zijn of haar aanpak." Fijn zo'n recensie van ons boek!
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Aan de slag met Policy Governance

Aan de slag met Policy Governance | Good Governance | Scoop.it
Aan de slag met Policy Governance is een praktisch handboek en een logisch vervolg op het boek Policy Governance. Caroline Olivier liet zich hierbij inspireren door John Carter met zijn boek Boards that make a Difference (1995).
Hartger Wassink's insight:
Recensie door Christel Deckers van 'ons' boek 'Aan de slag met Policy Governance. Naar integer en doelgericht toezicht en bestuur.' Hopelijk weet het zijn weg te vinden in de bestuurskamers van Nederland!
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Should Board Members of Large Nonprofits Be Paid?

Should Board Members of Large Nonprofits Be Paid? | Good Governance | Scoop.it
Paying nonprofit board members is legal, but it remains unclear how paid board members would improve governance. In fact, some believe that even in for-profit corporations, the payment of board members poses problems of various types, including covert and overt self-dealing.
Hartger Wassink's insight:
Boeiend te lezen dat in de VS bestuursleden (en intern toezichthouders bij two tier boards) doorgaans geen vergoeding krijgen: dat wordt gezien als niet-ethisch. Toch is ook daar de discussie over of er niet toch vergoedingen gegeven moeten worden, om de kwaliteit van governance te verhogen. Het artikel laat zien dat er geen aanwijzingen zijn dat dit het geval is. Integendeel: het geven van vergoedingen leidt tot een 'reverse incentive', waarbij de bestuursleden/toezichthouders er een belang bij krijgen om juist niet te kritisch te zijn, en zo hun eigen functie en vergoeding niet in gevaar te brengen. Vergelijkbare overwegingen gelden m.i. in Nederland.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

De Algemene Onderwijsbond - Inspectie: Scholengroep Den Haag Zuidwest besteedde geld onrechtmatig en ondoelmatig

De Algemene Onderwijsbond - Inspectie: Scholengroep Den Haag Zuidwest besteedde geld onrechtmatig en ondoelmatig | Good Governance | Scoop.it
Ruim zes ton aan onrechtmatige bestedingen en tussen de 337 en 760 duizend euro aan ondoelmatige uitgaven. Bij de Scholengroep Den Haag Zuidwest kreeg een
Hartger Wassink's insight:
Pittige verklaring Inspectie mbt rol raad van #toezicht bij Scholengroep Den Haag. Wat ik me afvraag; zou het geholpen hebben als RvT en RvB op papier hadden gezet welke resultaten ze van elkaar verwachten, en wat ze daarbij onwenselijk vinden? De website biedt uitgebreide reglementen voor beide gremia, maar die gaan slechts over taken en bevoegdheden, niet wat RvT en RvB daarmee zouden moeten bereiken. Dan kan er van alles gebeuren, zo blijkt maar weer.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

(On)machtige toezichthouders door Theo Camps

(On)machtige toezichthouders door Theo Camps | Good Governance | Scoop.it
(On)machtige toezichthouders door Theo Camps Avond van de Dialoog 22 september 2014 Prof. dr. Theo Camps Bestuursvoorzitter Berenschot Groep B.V. Hoogleraar Tias School for Business and Society Tilburg
Hartger Wassink's insight:
Nuchtere en genuanceerde analyse van Theo Camps mbt de huidige positie van intern toezicht. Pleidooi voor dialoog, 'vloeibare' omgang met stakeholders en vrijwillige 'extra' verantwoording van toezichthouders, buiten wat formeel verplicht zou zijn. Precies waar Policy Governance accenten op legt.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Why it's so hard to kill off a football club

Why it's so hard to kill off a football club | Good Governance | Scoop.it
The case of Bolton Wanderers is yet another example of how different football clubs are to normal companies – and why they rarely pass away into total, terminal, permanent death.
Hartger Wassink's insight:

Interessant artikel over het eigenaarschap dat voetbalsupporters voor hun club voelen. Dat is zo sterk, dat ze soms, tegen de formele, juridische eigenaren in, een nieuwe vereniging beginnen. Dit vind ik interessant om twee redenen: in de eerste plaats dat formele eigenaren alleen geaccepteerd worden als eigenaren, als ze zich ook werkelijk als eigenaren gedragen (dat wil zeggen: respect hebben voor de langetermijnwaarden die horen bij de organisatie). In de tweede plaats bewijst dat gewone burgers zoals voetbalsupporters zeker bereid zijn zich als eigenaren op te stellen (en niet alleen als puur op eigenbelang gerichte consumenten), als het maar gaat over zaken die ze werkelijk van belang vinden.

Dat betekent (kort door de bocht) dat als andere organisaties als scholen, woningbouwverenigingen, maar ook bedrijven meer binding zouden willen met hun achterban (= eigenaren), dat ze zich vooral moeten richten op de gedeelde waarden die achterban verdedigd wil zien in de organisatie.

Dat gaat bijna nooit over het maken van zoveel mogelijk winst, zelfs niet over het winnen van de concurrentie, maar over minder tastbare zaken als saamhorigheid, wat over hebben voor een ander, voldoening halen uit samenwerking. Om dat te bereiken, zijn burgers bereid hun geld en tijd te doneren. Een les voor bestuur en toezicht, wat mij betreft.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Open Mind Nr. 102 Geleerde woorden over goed bestuur

Open Mind Nr. 102 Geleerde woorden over goed bestuur | Good Governance | Scoop.it
Harm Klifman Blog - Onderwijs, bestuur en meer
Hartger Wassink's insight:

Zeer lezenswaardige bespreking van Harm Klifman van een aantal oraties over bestuur en toezicht. Vanuit Policy Governance valt hier nog wel wat over te zeggen. Ik pik er één ding uit: Klifman vraagt zich af of al die maatschappelijke verantwoording van toezicht en bestuur inmiddels niet wat te veel van het goede is. 'De toezichthouder heeft een dagtaak aan het afgaan van allerlei stakeholders.' Precies om die reden is het uitgangspunt van Policy Governance dat je bepaalt wie je beschouwt als je morele eigenaren, dwz je belangrijkste stakeholders, en op welke manier je daarmee in contact wilt zijn. Dat is geen makkelijke vraag, maar zodra je die beantwoord hebt, is er een heldere lijn waar je je toezicht, zowel qua inhoud als proces, op kunt baseren en hoef je niet meer 'al die stakeholders' af. Hoe dan ook zou ik het een slecht idee vinden om maar af te zien van contact met stakeholders, omdat het zoveel gedoe zou zijn. Dan krijg je precies die 'freischwebende' bestuurders en toezichthouders die beslissingen nemen zonder oog voor de belangen van de maatschappelijke groeperingen namens wie zij hun belangrijke werk doen.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

The emerging art of board composition -

The emerging art of board composition - | Good Governance | Scoop.it
When a board turns its attention to the judgments that cannot be delegated, the meeting can resemble a good dinner party – with a group of men and women who respect each other but have different thinking styles and backgrounds engaged in spirited conversation.    Board composition used to be secret chairman’s business.  It was[...]
Hartger Wassink's insight:

Over de samenstelling van raden van toezicht. Interessant stuk dat bepleit naar diversiteit te streven. Niet alleen man/vrouw, maar ook qua achtergrond, beroep en (culturele) bagage. Een bepaalde deskundigheid is handig, maar vooral van belang is het vermogen een goed gesprek te kunnen voeren en samen te kunnen werken in de raad van toezicht.

Wat het stuk wat minder benadrukt (en wat ik zou willen toevoegen) is het belang van het representeren van eigenaren. Namens wie hou je toezicht? Wat zijn de waarden van die groep? Welke verantwoording leg je aan hen af, over de manier waarop die waarden herkenbaar zijn in de organisatie–en in de manier van toezichthouden?

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Mbo-scholen worden kleiner maar de grote conglomeraten blijven een risico

Hartger Wassink's insight:

Rommelig plan van de minister over schaalgrootte in het onderwijs leidt tot een rommelig commentaar van NRC. Twee zaken die opvallen: er wordt niet stilgestaan bij de vraag waarom in veel gevallen (verreweg de meeste) schaalvergroting niet tot slecht onderwijs heeft geleid. Of beter: wat de eigenlijke oorzaak is geweest van falend beleid op sommige onderwijsinstellingen. Ga je daar naar kijken, dan blijkt het meestal (mijn observatie) een langdurige, geschiedenis van gebrek aan visie op goed onderwijs, slecht voorbeeldgedrag van leiders en een angstcultuur: angst om het verkeerde te doen die de energie om te praten over wat het goede zou zijn, opslurpte. Kortom, van gebrek aan verbindingen op allerlei niveaus. In zo'n cultuur is de uiteindelijke reden dat het misgaat arbitrair; de werkelijke oorzaak ligt veel complexer en dieper. Zo ging het mis bij Amarantis, bij BOOR, en waarschijnlijk ook bij ROC Leiden. 

Het tweede wat opvalt: het gebrek aan belangstelling voor de reden waarom schoolbesturen zo groot zijn geworden. En de verschillen hierin tussen vo en mbo. In vo is er al decennia sprake van grote besturen, die het relatief goed doen. In mbo is de bestuurlijke schaalvergroting op gang gekomen op initiatief van de overheid, die daarmee op regionaal niveau vraag en aanbod van opleidingen in het beroepsonderwijs beter wilde laten afstemmen.

Dat zo'n opgelegde schaalvergroting in sommige gevallen (lang niet alle, dus is het onzin van een 'patroon' te spreken) verkeerd uitpakt, kun je verwachten. Dan past het de overheid ook naar zichzelf te kijken. En het past de media om met iets meer gevoel voor historie haar commentaren te schrijven.

Wat NRC wel goed heeft: vergroten van betrokkenheid en kwaliteit van leraren is de sleutel voor een oplossing. Een wetswijziging op het gebied van structuur en schaalgrootte zal daar helaas maar heel weinig effect op hebben, en leidt de aandacht af, van waar het werkelijk over moet gaan.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Zo hou je een dorpsschool open

Zo hou je een dorpsschool open | Good Governance | Scoop.it
Zo hou je een dorpsschool open - Kleine scholen - Ouders kunnen vechting tegen het systeem Kleine scholen / DOOR RIK KUIPER / Hier klopt iets niet, dacht Rob...
Hartger Wassink's insight:

Boeiend stuk over kleine scholenproblematiek in de Achterhoek. Het is een specifieke casus die geen algemene oplossingen voor andere kleine scholen of besturen biedt. Het wordt mij wel duidelijk dat er een aantal belangrijke factoren zijn om op een goede manier met deze problematiek om te gaan. In de eerste plaats uiteraard het zorgvuldig zetten van de formele stappen: medezeggenschapsraad, politiek, andere direct betrokkenen. In de tweede plaats de rol van de ouders. Hoewel ouders soms slechts consumenten lijken, alleen geïnteresseerd in het wel en wee van hun eigen kind, merk je dat ze rondom zo'n school zich ook als 'eigenaren' kunnen gedragen. Is dat vanuit wantrouwen tegenover het bestuur, dan is dat lastig voor de bestuurder. Daarom is het verstandig in een vroeg stadium te bedenken hoe je ouders als eigenaren mee kunt krijgen in het meedenken over een oplossing, lang voordat die urgent wordt.

Ten derde: er niet voor terugschrikken onorthodoxe maatregelen te nemen, en te kiezen voor oplossingen die nog nooit genomen zijn. Hiervoor kun je ook weer terugvallen op de creativiteit en het eigenaarschap van ouders en andere betrokkenen. Zo zijn kleine scholen misschien nog lang open te houden.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Nieuwe coöperatiestructuur Rabobank

Hartger Wassink's insight:

Animatie van de Rabobank over de nieuwe cooperatieve structuur. Heel boeiend, mooi voorbeeld hoe een profit-onderneming verantwoording aflegt aan morele eigenaren. De crux zit natuurlijk in de uitvoering: alles hangt ervan af hoe serieus de raad van bestuur en raad van commissarissen de verantwoording nemen die ze afleggen aan de nieuwe algemene ledenraad.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

VO Academie :: Aan de slag met Policy Governance. Naar integer en doelgericht bestuur.

VO Academie :: Aan de slag met Policy Governance. Naar integer en doelgericht bestuur. | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:
"Policy Governance is weliswaar niet het enige, maar wel het meest complete systeem waarmee toezichthouders en bestuurders hun verantwoordelijkheid in volle omvang kunnen bepalen, organiseren en in de praktijk brengen." Mooie recensie van onze boekvertaling op de website van de VO Academie.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Bestuurscrisis bij schouwburg

Bestuurscrisis bij schouwburg | Good Governance | Scoop.it
Bestuurscrisis bij schouwburg - Onenigheid bij Schouwburg Venray. Drie van de vier bestuursleden zijn opgestapt. Het enig overgebleven lid zegt vanaf d
Hartger Wassink's insight:
Bestuurscrisis bij schouwburg Venray: besturen op hoofdlijnen bereik je niet door de structuur te veranderen. Dat heeft meer te maken met rolbewustzijn en helder afgebakende verantwoordelijkheden. Zolang die uitgangspunten niet helder zijn, kan ieder incident aanleiding zijn voor grote verwarring. Verspilling van tijd, energie en goede ideeën. Jammer. 
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

ABN AMRO: waarden en eigenaren | Actualiteiten | Goed Bestuur & Toezicht - Tijdschrift over governance

ABN AMRO: waarden en eigenaren | Actualiteiten | Goed Bestuur & Toezicht - Tijdschrift over governance | Good Governance | Scoop.it
Wie zijn nu precies de eigenaren van de bank, en wat willen zij echt van ons, vraagt Hartger Wassink zich af.
Hartger Wassink's insight:
Mijn column voor de nieuwsbrief Goed Bestuur & Toezicht, over hoe een beter begrip van de waarden van eigenaren helderheid kan verschaffen in de casus-ABN AMRO. Op onze boekpresentatie ‘Aan de slag met Policy Governance’ meer over dit, en andere nuttige Policy Governance-principes :-)
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

When You Feel Pressured to Do the Wrong Thing at Work

work through it as a manager and resolve it as a human being
Hartger Wassink's insight:
Goed stuk dat houvast biedt voor iedereen die met dilemma's te maken krijgt in zijn werk. Geeft opties vanuit verschillende perspectieven om het dilemma te benaderen. En bottom line: "work through it as a manager and resolve it as a human being." Als goed nadenken geen uitsluitsel biedt, vertrouw op je gezond verstand, zelfs als dat je baan kost. Dan heb je in ieder geval je integriteit nog. Dat zouden meer mensen moeten doen :-)
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Het goede doen

Het goede doen | Good Governance | Scoop.it
Het goede doen - Het goede doen / Mona Keijzer nd.nl/columns
Hartger Wassink's insight:
Column van Mona Keijzer (CDA) in Nederlands Dagblad over normbesef bij bestuur en toezicht. Een reformatorisch dagblad is een de plek bij uitstek natuurlijk voor zo'n column, maar deze had ook niet misstaan in andere kranten. Mij viel vooral een van de laatste zinnen op: "Het wordt tijd dat we elkaar weer aanspreken op de weg waarlangs doelen gehaald worden." Het lijkt er inderdaad op, dat we dat vaak vergeten: het doel ('target') is heilig, en toezichthouders hebben weinig in handen om harde grenzen te stellen aan wat ze toelaatbaar vinden. Precies dat is een kernelement van Policy Governan
ce. Dat gaat ervan uit dat de toezichthouder niet alleen formuleert wat er bereikt moet worden, maar ook wat de toezichthouder daarbij onwenselijk acht. Het zijn de twee pijlers van het inhoudelijk toezichtkader. Daarmee wordt het niet makkelijker overigens, want je verplicht jezelf als toezichthouder om vervolgens dan ook de verantwoording te vragen en de lastige vragen te blijven stellen. Maar in ieder geval heb je daarmee houvast in de structuur en de werkwijze.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

onderwijs-download-kledingleidraad2003.pdf

Hartger Wassink's insight:
Zomaar een oud document dat langskwam: de kledingleidraad voor het onderwijs uit 2003. Het gaat me hier niet om de inhoud, maar om de vorm: alles is toegestaan, tenzij… Een mooi voorbeeld hoe negatief geformuleerde bevoegdheidskaders in Policy Governance werken. Er is vaak weerstand tegen: het klinkt zo negatief. Maar zoals uit deze leidraad blijkt: het geeft juist veel ruimte, als je alleen afperkt wat niet toegestaan is.
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

VTOI - Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015

VTOI - Monitor Goed bestuur primair onderwijs 2015 | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:
Interessant rapport van de PO-raad over goed bestuur. Toch nog een kwart van de besturen, die de rolonduidelijkheid tussen intern toezicht en bestuur te groot vindt. En ook verbazingwekkend een kwart van de besturen die het jaarverslag niet openbaar maakt. Een kwart! Dat vind ik–met permissie–schokkend veel. Wat hebben zij te verbergen?
more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

“Schoolbesturen in positie als eigenaren van het samenwerkingsverband” - Passend onderwijs

“Schoolbesturen in positie als eigenaren van het samenwerkingsverband” - Passend onderwijs | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:

Interessant onderzoek: schoolbesturen kunnen beter in hun rol als eigenaar blijven van een samenwerkingsverband als voor structuur van een vereniging gekozen wordt.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Laramie Board Learning Project: Building nonprofit board talent: Some thoughts about a sector-level response

Laramie Board Learning Project: Building nonprofit board talent: Some thoughts about a sector-level response | Good Governance | Scoop.it
Hartger Wassink's insight:

Prikkelend idee: verbetering van toezicht door te werken met stagiaires in de raad van toezicht. Stagiaires kunnen frisse ideeën inbrengen, zonder belast te zijn met verantwoordelijkheid en belangen. Ze kunnen de raad van toezicht een spiegel voorhouden, en tegelijk leren van de goede praktijken in de raad zelf. Daarmee zullen ze zelf een betere toezichthouder worden, als ze elders een volwaardige rol als intern toezichthouder krijgen. En het stimuleert de dialoog tussen raden van toezicht; erg belangrijk bij gebrek aan een vaste kennisbasis over goed toezicht.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

De crash was voorspeld – en hij kwam ook

De crash was voorspeld – en hij kwam ook | Good Governance | Scoop.it
UWV: Een drama, werd de site werk.nl. Maar IBM kreeg van het UWV alleen nog maar meer opdrachten – ook al worden de systemen uit angst voor een nieuwe crash zo min mogelijk aangeraakt. 
Hartger Wassink's insight:

Boeiende analyse van het drama rond werk.nl en het slechtfunctionerende UWV. Prachtige (?) illustratie hoe sturen op angst (niet) werkt, in vergelijking met sturen op relatie. IBM en UWV laten zich leiden door angst om targets niet te halen. IBM van omzet, UWV van aantal crashes en klachten (en medewerkers van aantal sollicitaties van hun cliënten). Die angst wint het van de drive om iets te willen bereiken.

Het ICT-bedrijf dat UWV uit de penarie had kunnen helpen, Philis Schuberg werkt relatiegedreven. Daar geen salestargets, maar persoonlijke beloften om problemen op te lossen, door de mensen die dat zelf ook gaan verzorgen. Dat kunnen we weer lezen in een ander artikel:

http://www.nrcq.nl/2015/10/09/hoe-schuberg-philis-een-ict-bedrijf-werd-met-wel-tevreden-klanten

 

In 2018 kan UWV wisselen van ICT-leverancier. De kans is niet groot dat Philis Schuberg meedingt: de aanbestedingsregels verhinderen dat ze eerst een relatie kunnen opbouwen, dus ze werken nauwelijks voor overheden.

Dat kunnen we onszelf aanrekenen. De angst om dingen verkeerd te doen heeft het ook in onze samenleving helaas allang gewonnen van de moed om iets te willen bereiken.

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Van Meenen (D66): ‘Hoorzitting over governance onderwijs was beste hoorzitting ooit’ | Verus

Van Meenen (D66): ‘Hoorzitting over governance onderwijs was beste hoorzitting ooit’ | Verus | Good Governance | Scoop.it
Community Interest Company
Hartger Wassink's insight:

Beetje vreemd stuk. Jarenlang wordt er al gewerkt aan verbetering van governance en governance codes. Nu plotseling mogen ze bij het oud papier en moeten we CIC's gaan importeren. Weet iemand eigenlijk wel wat dat zijn? En weet iemand dat het Nederlandse systeem van stichtingen juridisch ook vrij uniek is? Dat juist daarom buitenlandse partijen hier een stichting komen oprichten?

Het probleem zit (zoals zo vaak) niet in de structuur, maar in de mensen. De nadruk op de zachte kanten van governance, zoals in de nieuwste VO code Goed Bestuur wordt gelegd, is daarom de goede.

Vervolgens is het zaak om die code goed in de praktijk te brengen en hier open over te rapporteren. Dat is precies wat de VO-raad van plan is. Volgens mij zou het weggooien van de code en opnieuw beginnen met CIC's het kind met het badwater weggooien zijn.

Enigszins ergerlijk dat de TK zich zo laat meevoeren met hypes. En plotseling is een duurbetaalde adviseur een zeer betrouwbaar en onafhankelijk figuur? En gewone onderwijsbestuurders hebben al die tijd er met de pet naar gegooid en zich niet druk gemaakt om het maatschappelijk belang? Dat gelooft de Tweede Kamer toch zelf ook niet, dat het zo simpel zou zijn?

more...
No comment yet.
Scooped by Hartger Wassink
Scoop.it!

Indicatoren slaan plank mis | Opinie

Indicatoren slaan plank mis | Opinie | Good Governance | Scoop.it
Boardroom Zorg, het platform voor bestuurders, directeuren en toezichthouders in de zorg.
Hartger Wassink's insight:

Interessante beschouwing van Wim Schellekens over indicatoren. Hij stelt dat een gevaar is, dat ze al snel als doel op zich worden beschouwd, terwijl ze niet meer dan een middel zijn. Ook is de neiging groot, om het gemiddelde van een indicator over een branche als referentie te nemen. Eronder is dan slecht, erboven is goed. De vraag is, of dat altijd zo is.

Hij pleit ervoor om indicatoren door professionals zelf te laten vaststellen, en dat toezichthouders indicatoren gebruiken als startpunt voor nader gesprek en onderzoek. Niet meer, niet minder.

 

Dat sluit perfect aan bij het principe van de 'redelijke interpretatie' van Policy Governance. Dat principe houdt in, dat de toezichthouder in kwalitatieve termen het beoogde resultaat voor de doelgroep formuleert, en het vervolgens aan de organisatie (de bestuurder en de staf) laat om dat beoogde resultaat te interpreteren. Die interpretatie moet onderbouwd worden met indicatoren, die dus vanuit de organisatie zelf komen.

Uiteraard kunnen daarvoor bestaande, branchebreed gebruikte indicatoren gebruikt worden, maar de crux is, dat dat dan op initiatief van de organisatie zelf gebeurt, en niet opgelegd wordt door het toezicht. Dat verhoogt a) het eigenaarschap binnen de organisatie voor het verantwoorden van de mate waarin een bepaald resultaat bereikt wordt en b) focust het gesprek met het toezicht op het achterliggende doel, en niet op een indicator als doel op zich.

Het vraagt van de toezichthouder om vooraf een heel goed gesprek te hebben op wat dat achterliggende doel nu precies is; en vervolgens het vertrouwen te geven dat bestuur en organisatie daar de juiste invulling aan kunnen geven.

Van de organisatie (bestuurder en staf) vraagt het de professionaliteit om zich nauwgezet en transparant te verantwoorden, en zich niet te willen verschuilen achter indicatoren die ze niet zelf gekozen hebben. Maar dat is juist waar professionals zo'n hekel aan hebben!

 

Er is nog een aspect hieraan, namelijk van indicatoren die vanuit extern toezicht komen. Die kun je, vanuit Policy Governance beschouwd, zien als kaders ('executive limitations' in het jargon). Het zijn niet de doelen die je wilt bereiken, maar het zijn kaders waar je niet van af mag wijken. Bijvoorbeeld de citoscores in het primair onderwijs. Om te voorkomen dat je een zwakke school wordt, moeten die een bepaald niveau hebben. Ze zeggen echter nog weinig over de intrinsieke kwaliteit van het onderwijs, die ook veel te maken heeft met ontwikkeling van leerlingen, leren samenwerken, aandacht voor verschillen (passend onderwijs). Die laatste aspecten zijn doelen, waar professionals dan zelf indicatoren bij kunnen formuleren. Dat verhoogt ook weer het eigenaarschap en voorkomt verwarring met het gesprek over de extern opgelegde indicatoren.

more...
No comment yet.